MEVLANA VE TÜRK BÜYÜKLERİNE ÇİRKİN KAMPANYA!

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:23

MEVLANA VE TÜRK BÜYÜKLERİ ÜZERİNE SON YILLARDA SİSTEMLİ BİR İFTİRA KAMAPANYASI BAŞLATILMIŞTIR. FETOCULAR VE SERVİS EMRİNDEKİ CEMAATLAR VE TARİHİ ALGILARIMIZI DEĞİŞTİRMEKLE KENDİNİ GÖRAVLİ BİLEN SATILMIŞ TARİHÇİ KİMLİĞİ OLANLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR BU SİNSİ İŞLER. DÜŞÜNÜP ARAŞTIRMADAN KİMLER SÖYLÜYOR DİYE BAKMADAN BAZI KENDİNİ TÜRKÇÜ SAN KARDEŞLERDE BU SİMSİ AJAN FAALİYETLERİNE ALET OLARAK BU İFTİRALARI TÜRKÇÜLÜK ADINA SAVUNMAKTADIRLAR..

MEVLANA VE TÜRK BÜYÜKLERİNE ÇİRKİN KAMPANYA!
İki satır bir eser bırakmamış, iki satır mesnevi okumamış, tarihle ve zamanın ruhunu anlayamamış insanların, yalnız Türk kültürü için değil dünya ve insanlık için sunabildiğimiz bir kaç değerden biri olan, dünyada şehnameden (60 000 bin beyit), sonra ikinci sırada sayılan ( 55 000 beyit )dev bir eserin müellifi hakkında servislerin üfürümlerine alet olarak bunca iftira yapılması, bu iftiraların, fikir gibi yazılması özgür düşüncenin suistimalidir. Tarihi olaylar ve kişiler kendi yaşadıkları zamanın şartları ile değerlendirilir. Bu günün şartları ile anlayışı ile değerlendirilmez.

Milletler kültür adamları ve kahramanları ile yaşarlar. Fetocu pisliklerin, ve servislerin kontrolündeki cemaatlar vasıtası ie son otuz yıldan beri Türk milletinin gönlüne yerleşmiş yüzlerce yıldan beri hürmetle yadettiği insanlar hakkında akla sığmayacak iftiralar üfürülmekte, yok Fatih hiristiyandı, yok Selahatin Eyyibi kürtü, yok, Ulubatlı Hasan diye bir yaşamadı, diye üfürülen ve Mevlama ve Atatürkle ilgili alçakça iftiralar atılmaktadır. Sığ düşünceleli ve okuma özürlü olanlarda ne yazık ki bu Türk ve Türklük düşmanlarının üfürümkerine düşünmeden inanıp bir de savunmaktadırlar. Üstelik kendi oturdukları daı kestiklerinden habersiz bu işleri Türklük adına yaptıklarını zannediyorlar. Mevlana dünyaya sunduğumuz, bizim reddetmeye dışlamaya çalıştığımız bu değere Farsların nasıl sahip çıkmaya çalıştıklarını bilemezler.

Tarihi kişilikler, üzerinden polemik yapmak hoş bir şey değildir. Hele yetersiz kişiliklerin işi değildir. Siyaseten karşı olsanızda Türk kültürüne eserler kazandırmış olan her şahıs, bu millete hizmet etmiş. kültürüne katkı sağlamışsa baş tacı edilmelidir... Nasretin hoca tarihi bir şahsiyetten öte, sembolik bir şahsiyettir, bir çok yerde mezarı, makamı vardır. Azerbecanda bile vardır. Her iki şahsiyette milletin gönlünde bin yıla yakındır yaşamakta ve yaşıyacaktır.

Mustafa Üçgül
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x