MİLLİYETÇİ KİM?

17 Eylül 2020 Perşembe 10:37

Milliyetçilik duygusal bir kabile ideolojisi değildir; birey ve millet olma bilincine ulaşmış insanların, geleceği hukuk ve demokrasi içinde inşâ etmenin heyecanını hissetmesi ve hürriyetçi bir medeniyet kurma tasavvurunun adıdır...

MİLLİYETÇİ KİM?
Milliyetçilik duygusal bir kabile ideolojisi değildir; birey ve millet olma bilincine ulaşmış insanların, geleceği hukuk ve demokrasi içinde inşâ etmenin heyecanını hissetmesi ve hürriyetçi bir medeniyet kurma tasavvurunun adıdır...

Bilimde, sanatta, hukukta; zahmetli, gayretli çalışmaların ve yarışmaların adı; teknolojik gelişmenin, kalkınmanın ve refâha ulaşma çabalarının rasyonel motivasyon kaynağıdır...

Milliyetçilik bazılarının zannettiği gibi gündelik ihtiyaçlar veya başkalarını ötekileştirmek için başvurulacak elverişli bir siyasi tüketim malzemesi değildir.

Tekrar edelim, milliyetçi iseniz; aklı, bilimi, hukuku ve demokrasiyi esas alacaksınız.

Bu ilkeler yerine efsâne, rivâyet, menkıbe ve nakli esas alıyorsanız, başka bir şeysiniz !????

Rubil GÖKDEMİR
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x