MİLLİYETÇİLİK VE SAĞCILIK!

03 Mayıs 2020 Pazar 17:05

Bu satırları bilimsellik ve objektiflik kaygısı taşımaksızın, daha çok hissettiklerimle kaleme alıyorum. Bu sebeple de tabidir ki, tartışmaya açıktır.

MİLLİYETÇİLİK VE SAĞCILIK!
SEVGİLİ ARKADAŞLAR;

Bugün Türkçüler günü, yani milli kimliğimizin yeniden ve siyasi bir şuurla ayağa kalktığı bir gün...Her 3 Mayısı yeniden dirilme, ayağa kalkma, yenilenme yolunda bu kutlu günü bir vesile saymak zorundayız.

Yoğun bir şekilde son üç yıldır birbirimize yazdığımız, paylaştığımız ve yorumladığımız karşılıklı görüşler sonrasında ve 3 Mayıs Türkçüler Günü vesilesiyle epeydir soru soran, tekliflerini ileten arkadaşlarıma ifade etmek isterim ki;  yüzyüze bir araya geleceğimiz, kuvveden fiile dönüşecek şekilde bir fikri ve siyasi kapasite oluşturacaksak, bu ortak taleplerimizin oturacağı zemin hakkında artık daha nitelikli ve derinlikli tartışmaları yapmak zorundayız. 

Gerçek anlamda milli ve sivil bir millet hareketini başlatabilmek için inanın ki, "yalancı şöhretlere" ihtiyaç yoktur. Yaşanmış süreçlerde bizatihi müşahede ederek tecrübe ettik ki, Türk milletinin unvansız ve sıfatsız evlatlarının beşeri zenginliği ve entelektüel derinliği sahnedeki aktörlerin fersâh fersâh önündedir. 

Bu anlamda Türkiye'nin dinamiklerini harekete geçirebilecek tek camia, hukuk ve demokrasiye inanan Türk milliyetçileridir!

FARKINDA MIYIZ ?

Önsöz olarak; bu aşamada daha fazla kelâm etmeyi nezâketsizlik saydığımdan, ferâset ve irfân sahibi arkadaşlarımız için yukarıdaki cümlelerle, katılımcı bir tartışma zemininin oluşmasına dâir beklenti ve temennimizin girizgâhını yapmış olalım...
***

Siyaset ve düşünce hayatımızda Sağcılık;  ufuksuzluğun, sığlığın, statükonun bekçiliğidir, mevcut düzeni savunmanın ideolojisidir. 

Sağcılık; çalışmadan, üretmeden mevcudu tüketmek, kamu kaynakları üzerinde zahmetsizce müktesep hâk iddiasında bulunmanın adıdır...

Liyakat ve ehliyete dayanmayan ucuz ve kolay statülere ve sıfatlara kavuşmanın adıdır sağcılık...
 
Kamu kaynaklarını çökerek servet ve zenginlik üretmenin adıdır sağcılık...  

Sağcılık; içe kapanmadır, tutuculuktur, zamanı ıskalamaktır, değişime direnmektir...
 
Sağcılık; şehirli olamayan,kör taassubun taşra ideolojisidir... 

Sağcılık; soru sormayanların, sorgulamayanların, devlete ve kuvvete eklemlenerek kendi itaat alanında ve küçük hesaplar adına, kendi dünyasında konfor yaratma faydacılığının adıdır.

Kendini polisin, jandarmanın ve kurulu düzenin yerine koymanın, farklı olanı tepelemenin, düzenle aynîleşmenin adıdır.

Sağcılık; düşünce, fikir, sanat ve zenginlik üretme yerine, yönetmeye, sisteme, yanaşma düzenine odaklanmış siyasi çapsızlığın adıdır.

Sağcılık; tavırsız, duruşsuz ve ruhsuz kalabalıkların arasında, gri alanlarda, sahte ve sualsiz huzurlarda yaşamanın, değişmemenin adıdır.

Sağcılık; muktedirlerin eteklerine yapışmanın; çalışmadan, üretmeden; talepsiz paylaşımlarda, muktedirlerin kırıntılarına rıza göstermenin adıdır.

Düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan ve üretmeyen insanların, kendilerine lütfedileni de kaybetme korkusuyla yaşayanların sığındığı bir limandır sağcılık...

Fikri kapasitesi, düşünce derinliği ve siyasi tezleri sadece; "vatan, devlet, din" elden gidecek sözleri ve korku travmaları arasına sıkıştırılmış olmanın adıdır sağcılık...

Hiç bir ilkeyi gözetmeksizin küçük ve şahsi menfâatlerini gözetmenin, şark kurnazlığının, ufuksuzluğun, farkında olmamanın adıdır sağcılık...

PEKİ YA MİLLİYETÇİLİK;

Yukarıda saydıklarımızın hepsinin dışında, hür birey olmanın, millet olmanın icap ve gereklerinden olarak, değişimin, gelişmenin, hür düşüncenin, muasır medeniyet peşinde olmanın, kendi küçük menfaatleri peşinde koşmaksızın, insanı ve milleti adına ortak hedeflerin peşinde koşmanın heyecanını duymak ve milletini hukuk ve demokrasi içinde kucaklamak, insanını mutlu kılmanın ideolojisidir. 

Vatandaşının, devletine ve milletine aidiyet bağlarını güçlendirme hedefini gözetme ideolojisidir. 

Memleket evlatlarını eğitimsiz, sağlıksız ve geleceksiz bırakmamak endişesini taşımanın ideolojisidir milliyetçilik...

Milliyetçilik, milleti adına uykusuz gecelerde tükenmez arayışların, huzursuz kalan ve beyin sızıları çeken insanların ideolojisidir. 
 
Bu anlamda milliyetçilik bir kabile ideolojisi değildir; birey ve millet olma fikrine ulaşmış insanların, geleceği demokrasi ve hukuk içinde inşâ etme heyecanı ve hürriyetçi bir medeniyet kurma tasavvurunun adıdır...

Bilimde, sanatta, hukukta; insanlık adına zahmetli, gayretli yarışmaların adı ve teknolojinin, kalkınmanın ve refâha ulaşmanın motivasyon kaynağıdır...

SAĞCILIK SİZİN OLSUN, BİZLER TÜRK MİLLİYETÇİLERİYİZ...

Bâki selamlarımla
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ülkücü 5 ay önce yorumlandı

şimdi bu yazıyı paylaşsam kominist derler

0 Kişi beğendi.