Mustafa Kemal Atatürk'ün kod adı “NUH”tu!

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:02

Biz, Anadolu’ya ne silah, ne cephane götürüyoruz; biz ideali ve imanı götürüyoruz!”

Mustafa Kemal  Atatürk'ün kod adı  'NUH”tu!
Tam 101 yıl önce bugün, Bandırma Vapuru'na bindi.

İstanbul’dan Samsun'a doğru demir alıp düşman zırhlıları arasından geçerken güvertede arkadaşlarına söyledikleri:

“Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar.

Bildikleri şey yalnız madde!

Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar.

Biz, Anadolu’ya ne silah, ne cephane götürüyoruz; biz ideali ve imanı götürüyoruz!”

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/…/ataturk-ve-kurtulusa-g…

Lütfen herkes okusun ona göre yorum yazsın....

MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK
SELÂNİK'TE DOĞDU DİYEN
YAHUDİ KRİPTOLARI SUSTURUN !..
* * * * *
İŞTE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU
YÖRÜK-TÜRKMEN KÖYÜ
KOCACIK VE BABASININ EVİ
RESTORE EDİLMİŞ HALİ !..
* * * * *
ATATÜRK
BEŞ YAŞINDA MI DOĞDU
ATATÜRK'E iftira atmak
isteyenlerin en sık dile
getirdiği konu SOYAĞACIDIR !..
* * * * *
O`na "SOYSUZ" hatta
"EVVELİ BİLİNMEYEN"
yakıştırması yapmaya cüret edenlerin
hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddiaları nedeniyle aşağıda SOY AĞACI tablosu
bir ibret vesikası olarak dikkatinize
sunulur !..
* * * * * * *
ATATÜRK SELÂNİK'TE DOĞDU DİYEN
YAHUDİ KRİPTOLARI SUSTURUN
ATATÜRK BENİM ANAMLA AYNI
KÖYDE MANASTIR'IN KOCACIK
KÖYÜNDE DOĞDU
ORTAOKULU BİTİRİNCEYE
KADAR MANASTIR'DAYDI
DAYISININ YANINDAYDI !..
* * * * *
ANNE ANNEM FERİDE
HANIMLAZÜBEYDE HANIM
KARDEŞ ÇOCUKLARIDIR
ATATÜRK SELÂNİK'TE DOĞDU
DİYENLER SİYON ÇOCUKLARIDIR !..
* * * * *
KOCACIK KÖYÜ HALKI,
SARI SALTUK ERENLERİNDEN
HACI BEKTAŞ VELİ SOYUNDAN
GELEN YÖRÜK TÜRKMEN KÖYÜDÜR
ATATÜRK'E SELÂNİKLİ DİYEREK
YAHUDİ OLDUĞUNU İMA EDEN
SİYON ÇOCUKLARI
ATATÜRK YAHUDİ İSE
BEN DE YAHUDİYİM
YARIN TÜSİAD YAHUDİLERİNİ
BASARIM TÜSİAD BENİM OLUR !..
* * * * *
KENDİLERİ SELÂNİK'Lİ LANETLİ
YAHUDİ OLDUKLARI İÇİN
ÖYLE PİS BİR GRİ
PROPAGANDA YAPTILAR !..
* * * * *
ATATÜRK BEŞ YAŞINDAYKEN
ANNESİ ZÜBEYDE HANIM
SELÂNİK'TEKİ EVE YERLEŞTİ
ATATÜRK BEŞ YAŞINDA MI DOĞDU !..
* * * * *
MANASTIR VİLAYETİ SIRPLARIN
ELİNE DÜŞTÜKTEN SONRA
MANASTIR TÜRKLERİ SELÂNİK
VİLAYETİ NÜFUS KAYITLARINA
GEÇİRİLDİ MÜBADELE'DE
SELÂNİK YAHUDİLERİNİ
BİZE KAKALAYAN
YUNANLILAR KURTULDU
SIRTIMIZDA GETİRDİĞİMİZ
LANETLİ SELÂNİK YAHUDİLERİ
ŞİMDİLERDE KATİLİMİZ OLDULAR
ALLAH'IN EMRİYLE
NEREDE OLURSA OLSUN
KATLİ VACİP OLAN LANETLİ
YAHUDİLERİN İHANETİ
BİZİ MAHVETTİ !..
* * * * *
ULU ÖNDER YÜCE
ATATÜRK'ÜN SOY AĞACI
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şeceresi
Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere bütün Türk Devleti
padişahlık döneminde Rumeli'yi
Balkanlar'ı ve Avrupa'yı Türkleştirmek
için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel
güçleri buralara göndermişlerdir !..
* * * * *
Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz
Türkleri Müslüman Oğuzların Yörük
Türkmen boylarından gönderilen aileler
teşkil ermektedir Müslüman Oğuzların Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır !..
* * * * *
Buradaki 950 tarih ve 82 numaralı
l yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469
numaralı il yazıcı defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin
isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır !..
* * * * *
Bunların Müslüman Oğuz Türk'ü Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin
kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir !..
* * * * *
İşte bu kayıtlarda Ulu Önder Atatürk'ün atalarının Anadolu'dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır
Atatürk'ün dedeleri Anadolu'dan
Rumeli'ye gidip Makedonya'nın
Manastır Vilayeti'nin derbei bala
sancağına bağlı bulunan Kocacık
Nahiyesine yerleşen ailelerden olan
Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi
Kocacık Nahiyesinin tamamı Türk'tür !..
* * * * *
Atatürk kocacık Nahiyesine yerleşen
ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına "Kırmızı Hafız
Efendi" derlerdi Ulu Önder Atatürk'ün
dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Nahiyesinde ilkokul eğitmenliği
yapmakta idi !..
* * * * *
Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de
bu kocacık nahiyesinde dünyaya geldi
Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendiye
Alüş Efendi derlerdi Kocacık nahiyesi
tamamen Türk'tü !..
* * * * *
Burada yerleşenlerin çoğu Aydın ve
Konya yöresinden gelen Türklerdir
Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir
Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı
ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen
il yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır
Keza yine belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu yazılmaktadır !..
* * * * *
Fetihnamelerde buralardaki Konya
Türklerine hudut gazileri ünvanı verildiği yazılmaktadır Bu Türklere miri Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi Ulu Önder Atatürk özbe öz Türk olup Konya ve aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin
evladıdır Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası aydından Selanik'e gitme çok asil
bir ailenin evladıdır Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası Aydınlıdır !..
* * * * *
Bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri
Şecaattin Zenginoğlu'nun "Bilgi Çağındaki
Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999"
isimli kitabından alınmıştır !..

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x