MUSTAFA KEMAL, KAZIM KARABEKİR, İTC ve BİLİNMEYENLER!

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57

Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal İttihat veTerakki cemiyeti üyesi (İTC) idi. Anlamı birlik ve ilerleme derneği demektir.

MUSTAFA KEMAL, KAZIM KARABEKİR, İTC ve BİLİNMEYENLER!
Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal İttihat veTerakki cemiyeti üyesi (İTC) idi. Anlamı birlik ve ilerleme derneği demektir.
II. Abdülhamit ve hafiyeleri Fransız devriminden etkilenen subay ve halka göz açtırmıyordu.Bu nedenle bu cemiyet İstanbul da kurulmasına karşın Selanik ve Kuzey Makedonyadaki Manastır şehrinde aktifti.
Aslında İTC yi kuranlar tıbbiyeli idiler. Jön Türk hareketinin değişik muhalefet unsurlarını uzun süre çatısı altında barındıran bu örgütün temelleri, 2 Haziran 1889 tarihinde dört Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne öğrencisi tarafından atıldı (Askeri tıp akademisi).

O nedenle dostlar ikide bir bana "sen doktorsun ne işin var siyasette deyip durmayınız. Osmanlıdaki ilk partiyi kuranlar bile doktor.

İbrâhim Temo’nun öncülüğünde Abdullah Cevdet, İshak Sükûtî ve Mehmed Reşid, İttihâd-ı Osmânî adında bir cemiyetin kurulması için görüş birliğine vardılar.Daha sonra isim İttihat ve Terakki olarak değişti. 1 numaralı üyesi İbrahim Temo dur. Enver paşa bile yıllar sonra Kutül amare kahramanı amcası Halil bey tarafından İTC ye alınmıştır.

Mustafa Kemal bu cemiyete 1907 yılında Selanik te katıldı. Cemiyete katılmak gizli bir odada gerçekleşirdi. Kuran, kılıç ve silah üzerine el basarak yemin edilirdi. İTC ye üye olduğunu açıklamak yasakdı. Bu nedenle şifreli konuşurlardı. 
Bir ortamda İTC li birinin olup olmadığını anlamak için el hilal şeklinde yapılır sonra göğsün üstüne bastırılırdı.
 Ardından içinde memleket kelimesi geçen bir cümle kurulur ve karşıdan cevap beklenirdi. Amaç Abdülhamitin hafiyelerine yakalanmamaktı.
İTC aslında II.Abdülhamite suikast planlıyordu. Mustafa Kemal ise şiddete karşıydı. 1909 da yapılan İTC kongresinde askerin siyaset yapmamasını söyledi. Asker ya asker olarak kalmalıydı yada istifa edip siyaset yapmalıydı. Bu konuşması çok tepki çekti. O da İTC ile ilişkilerini kopardı.

Mustafa Kemal in 19 Mayıs da Samsuna çıkarak Milli Kurtuluş hamlesini başlattığını biliriz. Aslında bunun öncesi de var.
Şişli de Mustafa Kemal hasta yatağında yatarken Kazım Karabekir onu ziyarete gelir. Ülkenin işgal edildiğini bu nedenle birşeyler yapmak gerektiğini anlatır. Mustafa Kemal onu sessizce dinler.  Karabekir Doğu ordusu komutanlığına Erzurum a atandığını söyler ve niyetini açıklar. Önce Rus ve Ermenileri doğuda yenecektir. Doğu sınırını garantiye alınca batıya dönüp savaşacaktır. Ülkenin ancak bu şekilde kazanacağını anlatır. Bunun için de Erzurum u seçtiğini ve orada toplanmaları gerektiğini söyler.
Mustafa Kemal i de bu davada görmek istediğini söyler. Bu sırada Mustafa Kemal Tümgeneral, Karabekir ise Tuğgeneraldir.
Mustafa Kemal fazla bir yorum yapmaz. Düşüneceğini söyler.
Bir süre sonra 19 Mayıs da Samsuna çıkar. Erzurum kongresi toplanır. Karabekir e Mustafa Kemal in tutuklanması emri gelir. Mustafa Kemal askerlikden istifa etmiştir o nedenle kongrede insanlar artık kendisine olumlu bakmamaya başlamıştır. Karabekir gelir ve selamını vererek "emrinizdeyim" der. Kongreyi askerleri ile korur. İşte o andan sonra Mustafa Kemal in önü tekrar açılır.

Bir çok kişi Mustafa Kemal in son Osmanlı meclisinde milletvekili olduğunu bilmez. Mustafa Kemal 1919 seçimlerinde Erzurum dan Milletvekili seçilince arkadaşlarını toplar ve kendisini Meclis başkanı seçmelerini söyler. Aynı zamanda Müdafai Hukuk adında bir meclis grubu kurun der.Hepsi tamam der ama İstanbula gittiklerinde Mustafa Kemal i başkan seçmezler. Mustafa Kemal in Meclis başkanı seçilme isteğinin sebebi ise şudur; İngilizlerin baskısıyla padişahın meclisi kapatacağını tahmin etmektedir. Eğer böyle birşey olursa meclis başkanı olarak bir başka yerde meclisi toplama hakkı vardır.
Ama bu planı tutmaz. Meclis dediği gibi fesh edilir. Tüm meclisi mebusanı yeni TBMM ni kurmaya çağırır. 
Yeni meclis açılır. İki grup oluşur 1. Grup Müdafai Hukuk grubu, 2. Grup ise bu gruba karşı olanlar.
Lozan sırasında bu ikinci grup Mustafa Kemal e karşı tavır alır. Zaten Başkomutanlık meydan savaşı öncesinde de yetkiyi vermek istememişlerdir.
Lozan imzalanmıştır ama yürürlüğe girmesi için TBMM nin de imzalaması gereklidir. Yapılan yoklamada Lozan ın kabul edilmeyeceği , çekirdek bir Türk devleti istenmediği anlaşılınca erken seçime gidilir. Mustafa Kemal bütün muhalifleri devre dışı bırakır. Yeni seçilen mebuslar da Lozan ı onaylar.
Mustafa Kemal ülkenin yıllardır içinde bulunduğu savaşlar nedeniyle çok geride kaldığını düşünmekte ve bir an önce atılıma geçmenin gerektiğini çevresine anlatmaktadır. O nedenle Lozan ile sınırlarımız bir an önce güvenliğe alınmalıdır.
İlk yapacakları işin "cahillikle uğraşmak" olduğunu açıklar.
Önce eğitim, kültür atılımı yapılmalı, başabaş olarak da teknolojiye acilen geçilmelidir.
Ardından Musul ve Kerkük ele alınacaktır.
Hamle başlar ama Şeyh Said dahil onlarca isyan Anadolu da İngilizler tarafından çıkartılır.
Musul ve Kerkük bir türlü ele alınamaz. O sırada İngiltere orta doğunun haritasını da bir cetvel ile çizer. Haritayı çizen bir İngiliz kadındır.
Gertrude Margaret Lowthian Bell.
Ve kendisi Lawrence ı yetiştiren kişidir.
O günden beri biz tüm vergilerimizi kat ve kat diğer milletlerden fazla olarak öder ve mazotu da 6.51 TL den almaya devam ederiz.
Belki siz bu yazıyı okuduğunuzda fiyatı daha da artmıştır.
Kalın sağlıcakla

Alıntı
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x