NEDEN, "DEMOKRASİ" DİYORUZ ?

03 Eylül 2020 Perşembe 21:38

Demokrasi ; insanlığın ortak aklı ve düşünce yoluyla, bilimsel gelişmelere paralel olarak keşfettiği, insan onuruna ve "fıtratına" en uygun yönetim biçimi ve evrensel bir değerdir.

NEDEN,
Çünkü demokrasi ; insanlığın ortak aklı ve düşünce yoluyla, bilimsel gelişmelere paralel olarak keşfettiği, insan onuruna ve "fıtratına" en uygun yönetim biçimi ve evrensel bir değerdir.

Yüzyıllar boyunca, teolojik ve monarşik yönetimlerin ; kendilerini "Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi" olarak sunduğu hükümranların zulmü ve gaddarlığı altında ezilen ve sömürülen toplumların; aydınlanmasıdır, başkaldırışıdır, uyanışıdır, isyanıdır, demokrasi...

"EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR" demektir...

Millî iradenin egemen olduğu, eşitliğin, insan hak ve özgürlüklerinin esas alındığı, çoğulculuğun ve farklılığın gözetildiği, farklı kimlik ve aidiyetlere saygı duyulduğu, insanı merkeze alan, çağdaş bir sistemin adıdır, demokrasi.

Demokrasi, kurum ve kurallardan oluşur.

Bir devlete, demokratik devlet diyebilmemiz için; o devletin, hukuk devleti olması gerekir.
Yani, hukukla; kurallar ve kurumlarla çerçevelenmiş,  yetkilerin sınırlandırılmış, denge ve denetim mekanizmalarının işlevsellik kazanmış olması  gerekir.

Hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının kurumsal bir hüviyet kazanmış olması şarttır.

Demokrasi kültürü ve terbiyesi, bir yaşam biçimi olarak ; ailelerden başlayarak, toplumun her kademesindeki bireylere, karar mekanizmalarında söz sahibi olması, özgürce kendilerini ifade edebilmesi, farklı kimlik ve inançlara saygı duyulması demek olduğunun, öğretilmesi ve benimsetilmesi gereklidir.

Bilim gibi, hukuk gibi demokrasi de evrensel değerlerimizdendir.
Bilim zihniyetinde olduğu gibi; tarafsız olmak, karşı görüşlere saygı duymak, ırk, dil, din, cins ve renk ayrımı yapmamak gibi kriterler, aynı zamanda demokrasi zihniyetinin de kriterleri arasında yer alır.

Erol Güngör " Türk milletinin gelişmesi ve problemlerinin çözülmesi, ancak demokrasiyle olur" der.

O HALDE; ORTAK HEDEFİMİZ, HEPİMİZİN BİRLİKTE  YAŞAMAKTAN ONUR DUYACAĞI, HER TÜRLÜ YAŞAM HAKKININ KORUNDUĞU, DEMOKRASİDEN VE HUKUKTAN YANA, ORTAK BİR GELECEĞİ İNŞA ETMEK OLMALI.

"SİVİL VE SİYASÎ YAPILARDA MEŞRUİYETİN TEMELİ, DEMOKRASİNİN TÜM KURUM VE KURALLARINA SAHİP ÇIKMAK VE SAVUNMAKTIR."
DDH

Görüldüğü üzere, DDH olarak ; savunduğumuz "AKIL, BİLİM, HUKUK VE DEMOKRASİ" ilkeleri, hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi insan odaklı.

AKIL OLMADAN  BİLİM OLMUYOR ; BİLİM OLMADAN HUKUK OLMUYOR;  HUKUK OLMADAN DEMOKRASİ OLMUYOR...

Amacımız; insanın mutluluğu...
İnsanın farkındalığı...
Ve en önemlisi de  insanın, ZİHİNSEL VE DEMOKRATİK  DEĞİŞİMİ...

Sevgi ve saygılar...Reyhan Demirel
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x