Oğuz Ocakları

22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:36

Tamamiyle benim gibi düşünenlerin oluşturduğu bir Ocak..

Oğuz Ocakları

Tamamiyle benim gibi düşünenlerin oluşturduğu bir Ocak..

Aynı kültüre mensup, aynı düşüncelere sahip olup, aynı ülkede yaşayan bizlerin birbirimizden habersiz olması büyük şanssızlık.

Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları kısa manifestosu:

1- Ocağımız, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla, Cumhuriyet’in temel ilkeleriyle barışıktır.

2- Ocağımızın hiç bir ırk, din, mezhep ile sorunu yoktur. Türk Ereni Hacı Bektaş Veli’nin “Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler her zaman iyidir.” felsefesini benimsemiştir. Türk Milletinin dostları dini, dili, rengi ne olursa olsun dostumuzdur. Türk Milletinin düşmanları dini, rengi ne olursa olsun düşmanımızdır.

3- Ocağımızda insanların inancı ve mezhebi ile uğraşmayı hayat amacı edinmiş hiç bir hazımsız güruh barınamaz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki her türlü ibadet mekanı bizim onurumuzdur.

4- Ocağımız her türlü bölücü-ayrılıkçı terör örgütüne, Iran ve Arabistan destekli her türlü gerici-mezhepçi tarikat/cemaat oluşumuna karşıdır.

5- Ocağımız, Türk Milletini fikren, fennen, manen yükseltmeyi ve yüceltmeyi amaçlar. Türk Milletine fayda getiren bilimsel, kültürel, sosyal faaliyetleri destekler.

6- Ocağımız, Avrupa istihbarat servisleri başta olmak üzere, Emperyalist sömürgeci devletlerin Türk Milleti üzerindeki politikasına yönelik farkındalık oluşturmayı, Türk Milletini bilinçlendirmeyi amaçlar.

7- Ocağımız,  şahsi çıkarlar, biat kültürü üzerine değil, gönüllülük bağının esas olduğu kollektif bir çalışma amaçlanır. Derneğimizin görüşü doğrultusunda her türlü fikre kapısı açıktır.

8- Ocağımızın kurallarına aykırı demeçler veren, şahsi çıkarını dernekten daha üstün gören kişilerin dernek ile ilişkisi kesilecektir.

9-  Ocağımızda kadın-erkek arasında hiç bir ayrıcalık söz konusu olamaz. Türk kadınının her işi alnının akıyla başaracağı inancıyla, Türk kadınını hayatın her alanında etkin kılmayı amaçlar.

10- Ocağımız, Türk Ereni Hacı Bektaş Veli’nin “Bilgiyi yüce tutan hiç kimse alçalmaz, küçülmez”  şiarıyla hareket eder.

11- Ocağımız, hiç bir siyasi partinin arka kuruluşu değildir.

12- Ocağımız, Türkistan Ahmet Yesevi’den Hacı Bektaş Veli’ye uzanan bu yolu taçlandırmayı misyon edinir.

Hayrullah Halil Savaş

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x