OSMANLI HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

21 Kasım 2021 Pazar 14:21

Osmanlı’nın resmi tarihçisi Cevdet Paşa’nın yazdığına göre... Abdülmecit’ten sonra tahta geçen kardeşi Abdülaziz, göreve başlarken Rıza Paşa’ya aynen şöyle demiştir: - Ben birader gibi karı ve oğlan ile eğlenemem.. Beni işe alıştırın...”

OSMANLI HAKKINDA BİLİNMEYENLER!
Osmanlı’nın resmi tarihçisi Cevdet Paşa’nın yazdığına göre... 

Abdülmecit’ten sonra tahta geçen kardeşi Abdülaziz, göreve başlarken Rıza Paşa’ya aynen şöyle demiştir:
- Ben birader gibi karı ve oğlan ile eğlenemem.. Beni işe alıştırın...”  (Tezakir - i Cevdet Cilt 2 S. 151)

Abdülmecit’in çok sayıda kadın yanında oğlanlarla da ilgilendiği bu sözlerden anlaşılıyor.

Hünkarın kadın ve ikballerinin sayısı 19, cariyelerinin sayısı 300’e yakındı... Tabii bu kadınları sarayda zapt etmek mümkün olmuyordu.

Şu satırlar da Cevdet Paşa’dan:

“Serfiraz adında yaramaz bir karı istediği yerlerde gezip tozuyor, öteki kadınlar da onu kıskanıyor ona nispet eğlence yerlerinde ve Beyoğlu’nda ırz ve namusa dokunacak bir biçimde dolaşıyorlar...”

“Kadınefendiler bir tacirden 100 bin kuruşluk mal aldıkları zaman 50 bin kuruş da nakit alıp 150 bin kuruşluk senet veriyorlar...”

Padişahın açık sözlü sadrazamı Kıbrıslı Mehmet Paşa, Hünkarla gümrüklerdeki yolsuzlukları konuşurken:
- Çalmayan yok, merhum (Bezmialem) Valide Sultan bile bu işlerden rüşvet almıştır, demiştir.

Serfiraz Hanım bir yılda sarraflardan tam 125 bin kese altın borç almış ...

Ermeni sevgilisiyle ilişkisi, ancak saray muhafızlarının o genci bir köşede bıçaklayıp öldürmesiyle bitirilmiş...

Abdülmecit 16 yaşında tahta oturmuş, 22 yıl tahtta kalmış, 42 çocuğundan 25’i küçük yaşta ölmüştü. Kızkardeşi Adile Sultan bir defasında Hünkar’ı “çok içiyorsun” diye haşlarken çocuklarının adlarını bilmemekle suçlamıştır.

Dolmabahçe’deki sempozyumda konuşulmayan bu konuları Hıfzı Topuz’un Abdülmecit adlı kitabında bulabilirsiniz  (Remzi Kitabevi)...
Melih Aşık, Milliyet, 20 Kasım 2011

Bunların çok övündükleri ataları böyleydi. Bugünleri de geleceklere aktaracak bir Cevdet Paşa çıkar elbet..

Osman AYDOĞAN

“Fatih’in oğlu II. Beyazıt bundan beter. Adı da Veli Beyazıt. 
Baba, oğul ve kardeş katili. 
31 sene tam bir sefahat hayatı yaşıyor. 
III. Murat tahta çıktığı gün çocuk ve kardeşlerden oluşan 95 tabutun cenaze namazı kılınıyor. “
Prof Dr Orhan Aslan
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x