REİS 2023 HEDEFLERİNDEN ÇOK ERKEN VAZGEÇMİŞ !

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:02

On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sevk edildi. Türkiye'nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

REİS 2023 HEDEFLERİNDEN ÇOK ERKEN VAZGEÇMİŞ !
"On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sevk edildi. Türkiye'nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla 2023 yılında GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İşsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefi yer alıyor.

Plan dönemi boyunca kamu mali disiplinin korunması ve maliye politikalarının, enflasyon oluşturmayacak şekilde ekonominin kaliteli büyüme patikasına girmesini desteklemesi öngörülüyor.

Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226,6 milyar dolara, ithalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor."

D A H A * Ö N C E K İ * 2023 * 
H E D E F L E R İ M İ Z !

G 20'DE İLK ONA GİRMEK İÇİN;
Hani 2 TRİLYON $ GSYH hedefimiz,
500 MİLYAR $ İHRACAT ve 
20.000 $'lık kişi başına milli gelir hedeflerimize ne OLDU ?

Rubil GÖKDEMİR
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x