Samimi dindara, dinci ve takiyyeci siyasi parazit hiç model olabilir mi?

25 Mayıs 2021 Salı 02:08

Siyonist Haçlı kendi görevini yapıyor. Bu bidat kokan Emevi-Abbasi İslam yorumu ile bizim daha çok burnumuz sürtülür. Samimi Müslüman’a can kurban.

Samimi dindara, dinci ve takiyyeci siyasi parazit hiç model olabilir mi?
Siyonist Haçlı kendi görevini yapıyor. Bu bidat kokan Emevi-Abbasi İslam yorumu ile bizim daha çok burnumuz sürtülür. Samimi Müslüman’a can kurban. Türk milleti, Ahmet Yesevi ve Alperenleri ile Anadolu’nun ve Balkanlar’ın hem Türkleşmesine İslamlaşmasına ve Dünyaya model olmuş. Binlerce yıllık Türk yurdu Anadolu’nun kapısını tekrar Sultan Alpaslan ile Müslüman Türk’e açmış aynı zamanda efendimiz Hz. Muhammed’in övgüsüne mazhar olarak Konstantinopolis’i fetheden Fatih olmuş.  4 yıl işgalde kalan şehri yeniden ikinci kez fethederek adını İstanbul koyan 2.Fatih Atatürk olmuş lakin efendimizin ashabı onurumuz Ebu Eyyup El Ensari fethe gelmiş şehri fethedememişti. Dünyanın şapka çıkardığı Alpaslan, Fatih ve Atatürk, İslam dünyasında ve dünyada başlangıçta rol model olmuş sonrası mağlup ettiği kuyruk acılı siyonist ve haçlıların bitmez kin nefret ve komplosuna muhatap olmuştu. Fetö, Cemalettin Kaplan gibi batılı istihbarat örgütlerinin, MOSSAD’ın kuklası onlarca tarikat ve cemaatin boy hedefi olmuş Türk’ün İslam’a hizmetinin sembolü olan Alpaslan Fatih ve Atatürk hiç bir Arap çocuğuna isim olamamıştır.  Yahudilerin üstün ırk safsatası, diğer kuzenleri Araplara, Emevi Abbasi bidat anlayışı ile imtiyazlı hale gelmiş; Arap dışında Müslüman olanlar mevali muamelesi görmüş içimizdeki milliyetsiz, dinci anlayış Allah’ın askeri Türk’ü, Allah’ın dini ile vahiy çizgisinden sapmış bidatlarla boy hedefi olmuş küresel çetelerin beslemesi, yemlemesi kuklası dinci yapılarla içten kuşatıldık.

KULA KUL OLAN KAFADAN VAZGEÇİP, AKIL, BİLİM, HUKUK VE DEMOKRASİDEN YANA OLMALIYIZ


İbn Rüşd’le akıl, düşünme, bilim zihniyeti ile batı çağ atlamış biz Gazali ile itaat, biat, ile bidat batağına saplanmışız. İbn Rüşd, batıya kılavuz olmuş ama yaşadığı Endülüs’e Müslümanlara model olamamıştı. Bugün de batının kültür medeniyet ve bilim değerlerini akıl, bilim hukuk ve demokrasisini bizim dünyamızla evrenselden milli ölçeğimize yorumlayamama, güncelleme başarısı gösteremeyen fikri sabit zihinlerle işgal edilmiş bir din anlayışı yaşıyoruz. İşte bunun çok kötü taklidini etrafımızda ve dünyada çok vahim biçimde yaşıyoruz. Çözüm peygamber efendimizin gerçek vahiy çizgisinde İmam-ı Azam’ın Maturidi ekolünde. Mustafa Kemal Atatürk Dinci siyasi Eşarilik’te değil, akıl bilim, hukuk ve demokrasi ile muasır medeniyetler ve Batı Rönesans’ını yakaladı. Biz Atatürk’le yeniden çıkışa, Türk rönesansına başladık ama onun komplo ile yok edilmesi ile yeniden ABD başta olmak üzere siyonist Haçlı rotasında, AB kapısında evcillerin geçişi karikatürü ile aşağılandık resmedildik. Özetle yeniden ayağa kalkmanın kodları Atatürk’ün başlattığı Türk Rönesans’ında var. İşte oradan başlamalı. Oyununu ancak İmam-ı Azam’ın ve Atatürk’ün Maturidi akıl çizgisi ile bozarız. Kuranda Allah’ın “Ben size akıl verdim” sayısız kere demesine rağmen aklını mankurtlaştırıp kula kul olan kafadan vazgeçerek akıl, bilim, hukuk, demokrasi çizgisi ancak zillete son verilir.Sabri ŞENEL
/ 25.5. 2021 - Ümraniye/İstanbul

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x