Sarıkamış Hareketi ve Enver Paşa

22 Aralık 2020 Salı 13:06

Amacı; Bir yerleri isgal etmek değil, İsgal altındaki Vatan topraklarını ve zulüm altındaki vatandaşları kurtarmak için 1914 yılı 22 Aralık tarihinde Rusları bölgeden çıkarmak için yapılan hareketin adıdır Sarıkamış.

Sarıkamış Hareketi ve Enver Paşa
Amacı; Bir yerleri isgal etmek değil, İsgal altındaki Vatan topraklarını ve zulüm altındaki vatandaşları kurtarmak için 1914 yılı 22 Aralık tarihinde Rusları bölgeden çıkarmak için yapılan hareketin adıdır Sarıkamış.

Devamında; Bakü,Tebriz,Horasan ve Afganistan'a kadar Türk yurtlarını hürriyetine kavuşturmaktır. 

Başarısızlığın nedeni; Kış şartlarına uygun hazırlık yapılmadan, harekete geçilmiş olması ve kış şartlarının çetin geçmesidir.

Sarıkamış'daki acı henüz bitmeden itilaf devletleri Haçlı donanmasının Çanakkale boğazına yöneldiği haberi üzerine Enver Paşa Çanakkale Muharebeleri için derhal hazırlığa başlamıştır.

Ataturk'ün büyük kahramanlık gösterdiği Çanakkale Muharebeleri 1915 mart ayında zaferle neticelenmiştir.

Iki büyük savaş arasındaki zaman farkı sadece iki aydır.

Hemen akabinde ,yaklaşık bir yıl sonra İngilizlerin bu seferde  Irak üzerinden başlattığı saldırıyı durdurmak için 1916 Nisan ayinda  Kut-Ül Amera muharebesi  yapılır ve savaş zaferle neticelenir.

1918 yılında Rusya'da ihtilal olması üzerine fırsatı degerlendiren Enver Paşa Dogu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki vatan topraklarını kurtarır. 

Ardından, Kardeşi Nuri Paşa Azarbaycan'ı işgalden kurtarır.

Tüm bu olaylarda Enver Paşa  Milli savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanıdır.

Bu zafer ve başarılar Osmanlı Devletini kurtarmaya yetmez.Çünkü müttefiklerimiz yenilmiş ve Mondors Mütarekesi imzalanmıştır.

Enver Paşa yurdu terkeder.
Hakkında tutuklama kararı olduğu için de Anadoluya dönemez.Dolayısiyle Milli Mücadeleye katılamaz 

1921 yılı Ekim ayında Türkistan'da Rus işgal kuvvetleriyle savaşa baslamış ve 41 yaşında şehit olmuştur.

Çok hızlı yükselmiş,dış görevi dışında ömrü hep cephelerde geçmiştir. ,

Enver Pasa Türk-İslam sentezi bir düşünceye sahipti.

Rusça,Almanca,Fransızca ve Farsça bilmektedir.

Osmanlı Devletinde ordunun modernizasyonu konusunda en ciddi çalışmayı yapmıştır.

Kardeşi Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Azebaycan Fatihi Nuri Paşa(Killigil) ise modern silah fabrikasını kurmuş,yurt dışı ihracatına engel çıkarılmış o günün fetocuları tarafından fabrika havaya uçurularak arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuştur.

Balkan, Trablusgarp, Sarıkamış hareketine direk katılmış, Türkistan'da şehit düşmüştür.

Enver Paşa itilaf devletlerinin yanında yer almamakla, İkinci dünya harbinde olduğu gibi savaşın dışında kalmamakla itham edilir.

Oysa gerçek durum farklıdır.

İtilaf devletleri Osmanlı Devletinin ittifak teklifini reddetmişlerdir. Çünkü savaş stratejileri Osmanlı Devleti üzerineydi.

Ayrıca,İngilizler düşmanca davranıp bugün ABD'nin yaptığı gibi parasını ödediğimiz silahları dahi vermediler.

Başta Sarıkamış, Çanakkale, Milli
Mücadele,Karabağ ve terörle mücadele olmak üzere vatan savunmasında  canlarını feda eden tüm şehitlerimizin Ruhları Şad Mekanları Cennet olsun.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x