SARIKAMIŞ HAREKÂTI ( 22 ARALIK 1914 – 15 OCAK 1915 )

23 Aralık 2018 Pazar 10:09

Onlar acımasız ve dayanılmaz tabiatın tüm zorluklarına karşın, “emrin ve itaatin doruk noktası”nda bir tavır sergilediler... Vatan için ve kendi nesillerinin geleceği için kar ve soğuğun derinliklerine girdiler..

SARIKAMIŞ HAREKÂTI ( 22 ARALIK 1914 – 15 OCAK 1915 )
 Onlar acımasız ve dayanılmaz tabiatın tüm zorluklarına karşın, “emrin ve itaatin doruk noktası”nda bir tavır sergilediler...

Vatan için ve kendi nesillerinin geleceği için kar ve soğuğun derinliklerine girdiler..
--------------------------
Sarıkamış'ın mühim kazanılmışları da vardır.. İstisna bir kış yaşanması beklenenin ötesinde bir zayiata sebebiyet vermiş ise de idealleri uğruna ölebilen Türk'ün bu azim ve dirayetinin kuzey doğu cephemizin kaderini değiştirdiği de muhakkaktır..
* * *
Enver Paşa’nın Padişah’a çektiği gizli telgraf:

“Ruslara karşı başlanmış olan harekât, Rus ordusunun kati mağlubiyetiyle neticelenmedi ise de düşmanı hudut haricine çıkarmaya ve düşman arazisinin bir kısmını istilaya ve hasım ordusunun iyiden iyiye sarsılmasına imkân verdi. 15 gün devam eden mütemadi taaruzi muharebat neticesinde yorulmuş olan orduyu dinlendirmek ve hem de ileri harekâtı için hazırlamak iştigal edilecektir. Ben de ordunun kumandasını Hafız Hakkı Paşa’ya tevdian İstanbul’a hareket ediyorum. Mamafih bütün bu hususatın ve hareketimin mahrem tutulmasını istirham ederim.”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x