Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı; 117 bin 486 çocuğun çoğu erkek

04 Ağustos 2015 Salı 10:51

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin 414 oldu. Çocukların yüzde 57,5’inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 24,5’inin 12-14 yaş grubunda, yüzde 17,9’unun ise...

Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı; 117 bin 486 çocuğun çoğu erkek

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin 414 oldu. Çocukların yüzde 57,5’inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 24,5’inin 12-14 yaş grubunda, yüzde 17,9’unun ise 11 yaş ve altında olduğu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların 2014 yılında yüzde 68,3’ü erkek, yüzde 31,7’si ise kız çocuğu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2014 yılı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar verileri açıklandı. Buna göre; suça sürüklenen çocuk sayısı 2014 yılında yüzde 1,8 arttı. Güvenlik birimlerine kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile yani suça sürüklenme nedeni ile gelen 117 bin 486 çocuğun yüzde 87,2’si erkek, yüzde 12,8’i ise kız çocuğu oldu. Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 15,3 arttı, mağdur çocuk sayısında ise bu artış oranı yüzde 7,8 oldu. Çocukların 2014 yılında, yüzde 45,2’si mağdur, yüzde 40,5’i suça sürüklenme, yüzde 6,4’ü kayıp (bulunan), yüzde 3,5’i bilgisine başvurma ve yüzde 4,5’i de bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYLARINA KARIŞTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen 117 bin 486 çocuktan 45 bin 211’ine yaralama suçu isnat edildi. Bu suçu 30 bin 498 çocuk ile hırsızlık, 8 bin 855 çocuk ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi. Ayrıca, 4 bin 391 çocuk tehdit, 4 bin 212 çocuk ise mala zarar verme suçu ile isnat edilerek güvenlik birimlerine getirildi.

ADLİ BİRİMLERE 100 BİN 900 ÇOCUK SEVK EDİLDİ

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 56,4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 34,7’si adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 3,1 oldu. Ancak geliş nedeni suça sürüklenme olarak değerlendirildiğinde; çocukların yüzde 80,8’i adli birimlere sevk edilirken, yüzde 15,3’ü ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87’si ailesine, yüzde 3,7’si sağlık kuruluşuna teslim edilirken, yüzde 3,3’ü adli birimlere sevk edildi.

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen çocukların yüzde 39,1’i bağımlılık yapan madde kullandı. Suça sürüklenip bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 69,2’sinin sigara, yüzde 7,4’ünün sigara ve esrar, yüzde 5,9’unun esrar, yüzde 5,4’ünün de sigara ve alkol kullandığı görüldü.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 131 bin 172 çocuğun yüzde 87,4’ü suç mağduru, yüzde 12,4’ü takibi gereken olay mağduru ve yüzde 0,2’si de kabahat mağduru oldu. Suç mağduru çocukların yüzde 55,6’sı erkek, yüzde 44,4’ü kız çocuğu oldu. Bu çocukların yüzde 64,6’sı yaralama, yüzde 9,7’si cinsel suçlar ve yüzde 7,8’i de aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.
Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen çocukların cinsiyet durumlarına bakıldığında; her iki cinsiyette de ilk sırayı yaralama mağduru çocuklar aldı. Mağdur erkek çocukların yüzde 74,6’sı, mağdur kız çocukların yüzde 52,1’i yaralama mağduru oldu. Ancak suç mağduru kız çocuklarında ikinci sıradaki mağduriyet nedeni yüzde 19,1 ile cinsel suçlar olarak görülürken bu oran suç mağduru erkek çocuklar için yüzde 2,2 oldu. Suç mağduru erkek çocuklarının yüzde 6,4’ü ve suç mağduru kız çocuklarının yüzde 9,5’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Suç mağduru kız çocuklarının yüzde 6,4’ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan mağdur olurken, bu oran suç mağduru erkek çocuklarda yüzde 0,9’da kaldı.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x