TARİH'DE METAFİZİK ANLAYIŞI

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:07

Metafizik, tarih boyu hakkında çok şey yazılıp çizilen bir felsefe dalıdır. Bu felsefelenin anlaşılması "metaf" teriminin açıklamasına ve anlaşılmasına bağlıdır.

TARİH'DE METAFİZİK ANLAYIŞI
Metafizik, tarih boyu hakkında çok şey yazılıp çizilen bir felsefe dalıdır. Bu felsefelenin anlaşılması "metaf" teriminin açıklamasına ve anlaşılmasına bağlıdır.

Genel olarak "metafizik" kavramı duyularla algılanan içinde yaşadığımız. bu fiziki ve maddi olan somut alemin dışında olup ancak akılla kavranılabilen yani düşünceyle ilgili olan soyut alanı (düşünce alanını) ifade eder. Mahiyeti itibariyle gelen olarak fikri, zihni, ruhsal ve kavramsal olan bu alanla ilgili felsefeye Aristo "ilk felsefe" adını vermiştir.!

Daha sonra "metafizik" adını olacak olan bu "ilk felsefe" ona göre, her tür felsefenin temelini oluşturmaktır. Çünkü bu felsefenin ele aldığı temel problem, bütün var olan şeylerin mevcut oldukları o hal üzere, var olmasının nede nlerinin, ilk ilkelerinin ve temel niteliklerinin ne olduğu meselesidir.

Bir başka deyişle, burada varlık şu veya bu olarak değil, varlık olması bakımından bir "varlık" olarak yanı soyut ve genel bir kavram olarak ele alınır. Burada, varlığın temeli, özü ve anlamı gibi bütün felsefe dalları için gerekli olan ilk ve temel problemler üzerinde durulur.


Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ilk önce ülkemizi yönetenler ve peşinden  yönetmeye talip olanlar ve 82milyon insanımız da birbirimizi kucaklamak gibi bir görevimiz var
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x