TBMM para, berat ve heykelden oluşan onur ödülü verecek

09 Nisan 2015 Perşembe 09:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’nın Onur Ödülü Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödüller para ödülü, berat ve heykelden oluşuyor. Para ödülü ise 80 adet Cumhuriyet altını karşılığı olacak. Vefat etmiş kişiler...

TBMM para, berat ve heykelden oluşan onur ödülü verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’nın Onur Ödülü Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödüller para ödülü, berat ve heykelden oluşuyor. Para ödülü ise 80 adet Cumhuriyet altını karşılığı olacak. Vefat etmiş kişiler onur ödülüne aday olarak belirlenemeyecek.

Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil edilmiş üstün başarıları ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden kişi veya kişilere, TBMM Başkanı tarafından onur ödülü verilmesine dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelik TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na dayanılarak hazırlandı.
Ödüller para ödülü, berat ve heykelden oluşuyor. Para ödülü ise 80 adet Cumhuriyet altını karşılığı olacak.

Nisan veya ekim ayında verilmesi planlanan onur ödülü takvimi gerektiğinde TBMM Başkanı tarafından ayrıca belirlenebilecek. Daha önce TBMM Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemeyecek. Ödüle layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine berat ve heykel verilecek, para ödülü aralarında paylaştırılacak. Onur ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül, kanunî mirasçısına teslim edilecek. Söz konusu ödülü her yıl en fazla iki kişiye verilecek.

Değerlendirme Komisyonu; Kurul Başkanı başkanlığında TBMM Başkanlığı Genel Sekreteri, Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve basın ve halkla ilişkilerden sorumlu Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısından oluşacak. Komisyon, Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak ve oy çokluğu ile karar alacak.

ADAY BELİRLENMESİ VE ADAYIN ONAYLANMASI

TBMM Onur Ödülüne kişi ve kurumlarca aday gösterilemeyecek. Onur Ödülü adaylarının belirlenmesinde adayın elde ettiği tescil edilmiş başarıları veya eserleri, topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş olması koşulları aranacak. Değerlendirme Komisyonunca belirlenen bu koşullara uygun aday veya adaylar TBMM Başkanının onayına sunulacak. Başkan, kendisine sunulan adaylar arasında belirleme yaparken ilgili dalda uzman görüşüne başvurabilecek. Başkan tarafından onaylanan aday, Kurul Başkanı tarafından ilan edilecek.

TBMM Başkanı, Değerlendirme Komisyonunca onayına sunulan adaylar arasından hiçbirini ödüle layık görmez ise o yıl onur ödülü verilmeyecek. Vefat etmiş kişiler onur ödülüne aday olarak belirlenemeyecek.

ÖDÜLE ADAY OLAMAYACAKLAR

Onur Ödülü Yönetmeliği’nde, "Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenler, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler." düzenlemesi de yapıldı.

Değerlendirme Komisyonunca belirlenen adayın, aday gösterildiği eser ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödülü almış olması; daha önce TBMM Onur Ödülüne aday gösterildiği halde ödüle layık görülmemiş olması Onur Ödülüne aday olarak belirlenmesine engel teşkil etmeyecek. Adaylık sürecinde değerlendirilen adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulacak. Ödül aldıktan sonra bu Yönetmeliğin 7. maddesinde sayılan suçlardan birinden hüküm giyenlerin ödülleri geri alınacak.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x