TKDK, Ardahan İl Koordinatörlüğü yatırımcılarla buluştu

19 Şubat 2013 Salı 12:15

Avrupa Birliği (AB) komisyon denetimi sonrasında yetki devrini alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü, 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında proje kabulüne başladı. Koordinatörlük bu kapsamda...

TKDK, Ardahan İl Koordinatörlüğü yatırımcılarla buluştu

Avrupa Birliği (AB) komisyon denetimi sonrasında yetki devrini alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü, 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında proje kabulüne başladı.

Koordinatörlük bu kapsamda uygulayacağı program ve projelerle; yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi, fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasını hedefliyor.

Ardahan İl Koordinatörlüğü bu hedefler doğrultusunda 9. Proje Çağrı İlanı bilgilendirmesi için Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda çiftçiler, muhtemel faydalanıcılar ve kamu ve özel sektör temsilcilerinin iştirakiyle IPARD kırsal kalkınma programları hakkında, yoğun katılımın sağlandığı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı İl Koordinatörü Levent Demirel’in konuşmasıyla başladı. Proje Başvuru Yönetimi Birimi Kıdemli Uzmanı, Esra Karan tarafından destek verilecek faaliyet alanları ve bu alanlarda başvuru paketini oluşturan proje kalemlerinin neler olduğu, başvuru şartları, genel uygunluk kriterleri, uygun yatırımlar ve miktarları, yapım işleri ve makine-ekipman alımı ve sıkça sorulan soruları da içerisine alan Koordinatörlük sunumunu takiben; uzman personellerce yardım masaları oluşturularak yatırım çeşidine göre katılımcıların sorularına cevap verildi.

Süt ve et üreten tarımsal işletmeler (kanatlı dahil), et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (arıcılık ve bal üretimi, tıbbi ve hoş kokulu bitkiler ve süs bitkileri yetiştiriciliği) yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi alanlarında yapılacak yatırımlara destek verecek. Destek konuları yapılacak yatırımın yapım işleri, makine-ekipman ve bilgi sistemleri alımı, hizmet alımı ve proje görünürlüğünü kapsamaktadır. Hibe oranı et ve süt üreten Tarımsal İşletmelere yatırım kapsamında, yatırımcının 40 yaşın altında olması durumunda yüzde 65’e kadar çıkabilmektedir. Diğer faaliyet alanlarında hibe oran yüzde 50 olup uygun harcama kalemlerinde KDV muafiyetine tabi olacak. Yatırımcılar 5 bin Euro ile 3 milyon Euro aralığında uygun harcama yapabilecek.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x