TSK astsubay alımının detayları belli oldu

13 Aralık 2020 Pazar 19:17

TSK astsubay alımı için başvuru şartları ve detayları yayımladı. TSK bünyesinde istihdam edilecek olan öğrenciler için alım detaylarını duyuran PERTEM, başvuruların 25 Aralık tarihine kadar gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, TSK astsubay alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, MSB PERTEM TSK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları...

TSK astsubay alımının detayları belli oldu

 TSK astsubay alımı için başvuru şartları ve detayları yayımladı. TSK bünyesinde istihdam edilecek olan öğrenciler için alım detaylarını duyuran PERTEM, başvuruların 25 Aralık tarihine kadar gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, TSK astsubay alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, MSB PERTEM TSK astsubay alımı başvuru şartları ve detayları

Astsubay alımı için TSK’dan beklenen ilan geldi. MSB personel temin sayfası üzerinden yayımlanan astsubay alımı ilanına göre TSK bünyesine çeşitli branşlarda muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Peki, astsubay alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)’degösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkekadaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkatealınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabuledilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarakkabul edilmeyecektir.)

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO(1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “EğitimBilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılanpenceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgilerikaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusubelgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların enyüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay teminindegeçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardanMSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlardeğerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçimaşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumundaikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerinegetirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubayolamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan vekazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhütedenler başvurabilecektir.

(1) Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacakbaşvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ilebaşvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktansonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercihişlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontroledecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca birkaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarakkullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarasıkullanılacaktır.

(4) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadargüncelleyebilecek, 25 Aralık 2020 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemelerkabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri,

Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Adaylar;

(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadarKuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek,

(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylarayapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılıolan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığıiçerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,

(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercihettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her adaykayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.

(5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflariçin farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem deyardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar içinastsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihlerdikkate alınmayacaktır.) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercihdeğiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(6) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihlerihttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylaraposta ile tebligat yapılmayacaktır.

(7) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleriile yapılmış sayılacaktır.

(8) Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2018 yılıve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.

(9) 2019 ve 2020 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan adayların en yüksekolan puanı değerlendirmeye alınacak, 2018 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate alınmayacaktır.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x