TÜRK VE İNSANLIK VİCDANİ OLANLAR İÇİN

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:42

Türkler, diğer Müslüman milletlerle kıyaslanamayacak kadar büyük bir farklılık arz eder.

TÜRK VE İNSANLIK VİCDANİ OLANLAR İÇİN

Decamps, ünlü Fransız ressam;
‘’Türk'ün o güzel yüzünü, kuvvetli parıltılı kostümünü, zârif tavırlarını, kibar kibâr gülüşünü, aslanca kükreyişini yağlı boya fırçasıyla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olanı, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibidir, görülür fakat gösterilemez. Buna hiçbir ressamın kabiliyeti yetmez‘’

Tasso, ünlü İtalyan şâiri:
‘’Beyler! Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silâhsız düşman karşısında, insanı okşayan tatlı bir Seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan, huzur veren bu yeli yıldırma. Göz kamaştıran bu güzel gölü coşkun bir denize çevirmek, tabiatı da inciten bir gaflet olur ‘’

TÜRK DÜŞMANLIĞI, NE BÜYÜK İMANSIZLIK, NE BÜYÜK ALÇAKLIKTIR!
Türk’ün yurdunda yaşayıp, Türk’ün imkânlarından, makamlarından, merhamet ve insâniyetinden istifade edip de Türk’e karşı nankörlük edenlerin her biri bilinmelidir ki insanlıktan nasipsiz, iman fukarası birer soysuzdurlar ve asla kendilerine itimat edilmemelidir!

İSLÂMİ AÇIDAN TÜRK'ÜN FARKLILIĞI
İslâm'ı, Peygamber yolunda ve sahabe çizgisinde yaşamayı kendilerine örnek almış olan Türkler, İslâm’ı yaşarken; ruh âlemleri ve dünyevi yaşantılarında hem kendileri mutlu olmayı, hem de dünyanın diğer milletlerini bu mutluluktan pay sahibi yapmayı Türk olmanın gereği insani ve İslâmi bir erdem olarak görmüşlerdir.

Türkler, diğer Müslüman milletlerle kıyaslanamayacak kadar büyük bir farklılık arz eder.

Türkler Cesurdur.
Tevazu sahibidirler.
Korku nedir bilmezler.
Fedakârdır ve şehadet sevdasıyla Allah yolunda kanını sebil etmek için ziyadesiyle cömerttirler.
Başkalarına asla zulmetmez ve onları yok etme gibi sufli bir emelleri yoktur ki tarih bunun şahididir.

TÜRKLERİN MEDENİYET ANLAYIŞI;
Merhamet- Sevgi- Tevazu- Mutluluk- Türk töresi, İslâm ahlâkı ve bütün bu güzellikleri başkalarıyla da paylaşım isteği üzerine kuruludur.

Bu anlayış, Türkleri diğer milletlerden farklı kılıcı bir özelliktir. Zira bu anlayışın kaynakları, Türk töresi, Hak ve adâlet gibi duygulardan oluşan bir değerler manzumesidir...

TÜRK OLMAK; 
Soylu, asil ve yüksek karakter sahibi, yaratılışında kendisine bahşolunan NEFHA-İ İLÂH-İ’NİN şuurunda, adâlet ve merhamet ehli, cesur ve cömert olmak demektir…

TÜRK MİLLETİ;
Binlerce yıllık tarihi içinde Dili, Kültürü, Töresi, Dini inançları ile yaşayan, asla ve asla zulmetmeyen, hâkimiyet sahasında hayat süren insanların soyu, sopu, inancı ne olursa olsun onların da mal, can ve namus emniyetlerini garanti altına almayı insâni bir görev bilerek yaşayan, hâlen de yaşamaya devam eden ve kıyamete kadar da yaşayacak olan, Cenab-ı Allah c.c. tarafından seçilerek İslâm’a muhtar, mazlum milletlere hami kılınan mübarek ve müstesna bir millet olup, insanlık âleminin en nadide süsü ve paha biçilemez bir kolyesidir! (Bak; Mâide Sûresi Âyet- 54)

Allah c.c, insanlığın istifadesine TOPRAK, SU, HAVA ve TÜRK gibi dört müstesna nimet sunmuş olup; insanlar ilk üçü ile biyolojik varlıklarını sürdürürlerken, dördüncü nimet olan Türk’ün ise hâkim olduğu coğrafyada, Adâlet ve Hakkaniyet ölçüleri içerisinde, Mal, Can ve Namus emniyetleri sağlanmış bir şekilde mutlu ve müreffeh bir hayat sürerler.

Ünlü bir Alman Düşünürü nün ''ŞU TÜRKLER GELİP ALMANYA'YI DA ALSALAR DI, ANCAK BU SAYEDE İNSANCA BİR HAYAT YAŞAYABİLİRİDİK...'' sözü bu gerçeğin en güzel bir ifadesidir sanırım…

Böyle bir milletin düşmanı olmak;
Ne büyük bir imansızlık, sınırsız bir alçaklık, nankörlük, seviyesizlik ve ne büyük bir canavarlıktır!

WİLLİAM MARTİN; 
‘’Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilemeyecek yalnız ve yalnız Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış bir Türk köyüne gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ve insanlığın ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.’’

NAPOLYON BONAPARTE:
‘’İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır; Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha vardır, icâbında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete fazlasıyla sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki, Türkler öldürülebilir, lâkin mağlup edilemezler.’’

LA MARTİN FRANSIZ YAZAR:
‘’Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Dini, Sosyal ve Örfi fâziletleri, ancak tarafsız ve şerefli kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır. Türk milletinin aleyhinde konuşup, aşağılamaya çalışmak ancak insanlık şerefinden mahrum olanların işidir‘’

WİLLİAM PİTT, İNGİLİZ DEVLET ADAMI;
‘’Türklerin biricik sevdikleri şey, hak ve hakikattır. Hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

ALBERT SOREL;
‘’Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri KUTUPLAR, DİĞERİ TÜRKLERDİR‘’

HAMMER; 
‘’Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Türkler in elinden çıkma öyle eserler vardır ki, uygarlık için birer süs olmaktadır’’ 

ANDREAS PİHİDİATES;
‘’Artık Türklerle savaşmayın, onlar çok mert ve cesurdurlar. İsimlerinin geçtiği her yerde Türkler için kötü söz söylenmesine müsaade etmem. Türkler dünyanın en asil ve en merhametli insanlarıdır‘’

TÜRK DÜŞMANI NANKÖRLER!
''Türklüğü ayağımın altına aldım'' diyen soysuzlar!
''Bana Türk milliyetçiliği ile gelmeyin'' diyen yüzsüzler!
''Ne Mutlu Türk'üm'' sözünden rahatsız olan haramzadeler!
Yazacaklarım daha bitmedi ve merak ediyorum, sahiden yüzünüz ne zaman kızaracak diye.

VON DER GOLTZ;
‘’Türkler dünyanın en mert insanları,en iyi ve asil milletidirler ‘’

HAMMER;
‘’Türk tek başına bir kuvvettir‘’

PİERRE LOTİ, DÜNYANIN TANIDIĞI FRANSIZ;
‘’Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asâlet O'na tabiatın eşsiz bir hediyesidir‘’

Soylu soyunu severken, soysuz ise hased eder, uyuz olur, kahreder. Uyuz olan bu soysuzlar, Türk’e düşmanlık ederek tedavi olacaklarını zannederler!

Her insan mensubu olduğu milletini sever, bu seviş her insanın en tabii hakkıdır!

İnsan, mensubu olduğu milletinin geçmişinde ve hali hazırdaki fâzilet, meziyet, hamiyet ve insanlığın istifadesine ortaya koymuş olduğu eserler ve vücuda getirmiş olduğu güzelliklerinden bahsederek her fırsatta memnuniyetini ifade edebilir. Bu hal, İslâm’a aykırı bir durum olmadığı gibi aynı zamanda ahde vefadır, soyluluğun ve asâletin gereğidir!

Ahde vefası olmayanlar, Allah c.c katında da kul indinde de muteber değillerdir!

Bir sahabe Peygamber Efendimize gelerek;
''Ey Allah’ın Resulü, kişinin kavmini sevmesi ırkçılık mıdır, İslam’a ters bir durum mu?‘’ diye sorduğunda, Resulullah da ‘’Hayır, kişi kavmini sever, ancak zulmüne yardımcı olursa ırkçılık olur'’ diye buyururlar.

SÖYLEYİN TÜRK DÜŞMANI SOYSUZLAR!
Türk hanginize zulmetti?
Hanginizin soyunu kılıçtan geçirdi?
Hangi imkânını ve makamını sizlerden esirgedi?

CEVAP VERİN!
Soylarınızı koruyup, kollayıp, kendi yemeyerek sizleri doyurup bu günlere taşımadı mı?

Mal ve canlarınızı, Irz ve namuslarınızı kendi malı, canı, ırzı ve kendi namusu bilip korumadı mı?

Sizin dedeleriniz cephe gerisinde bin bir türlü ihanet içinde kirli plânlar yaparlarken Türk’ün evlâtları cepheden cepheye koşarak canlarını, kanlarını sebil etmediler mi?

SİZLER ÖYLE SOYSUZ VE İĞRENÇ TABİATLI ÂDİLERSİNİZ Kİ;
BİR TÜRLÜ KADİR KIYMET BİLMEZ, NANKÖRLÜKTE SINIR TANIMAZSINIZ!

28 Mayıs 2020
ORHAN KILIÇOĞLU
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x