TÜRK VE TÜRKÇE DÜŞMANLIĞININ NEDENİ

31 Mart 2021 Çarşamba 11:24

Son yıllarda ülkemde ve uzun yıllardır Batı tarihçiliğinde sürdürülen planlı Türk düşmanlığının, Türkçe düşmanlığının sebepleri üzerinde iyi düşünmeliyiz. Arkadaşlar! Özellikle son 200 yıldır Batı’dan gelen soygun ve istila politikalarını iyi inceleyin. Organize bir Türk düşmanlığı ve Türkçe düşmanlığı oluşturma politikaları, Arap-İslam dünyasını da arkalarına alarak ilerlemektedir.

TÜRK VE TÜRKÇE DÜŞMANLIĞININ NEDENİ
Son yıllarda ülkemde ve uzun yıllardır Batı tarihçiliğinde sürdürülen planlı Türk düşmanlığının, Türkçe düşmanlığının sebepleri üzerinde iyi düşünmeliyiz.
Arkadaşlar! Özellikle son 200 yıldır Batı’dan gelen soygun ve istila politikalarını iyi inceleyin. Organize bir Türk düşmanlığı ve Türkçe düşmanlığı oluşturma politikaları, Arap-İslam dünyasını da arkalarına alarak ilerlemektedir.
Ben bunun nedenini araştırırken dehşet bir tarihi büyüklüğün farkına varmıştım.
Şimdi hep beraber bugünkü dünya haritasını önümüze açalım:
Asya’nın en doğusunda Çin’in içinde Uygur- Sincan bölgesi başta olmak üzere büyük bir Türk nüfusu vardır.
Çin’in hemen batısında Türki Cumhuriyetleri başlıyor.
Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan. Arada Afganistan’ın büyük çoğunluğu Türk.
Pakistanın ve Bangladeş'in önemli bir kısmı Türk kökenli.
İran’ın en az yarısı Türk.
Kafkas bölgesi, Hazar denizi batısı değişik Türk boylarından oluşuyor.
Asya’nın Kuzey’inde Rusya Federal Cumhuriyeti hudutları dahilinde Sibirya'da birçok Türk boyları hala devam ediyor. Tataristan, Başkurtistan, Çuvaşıstan vs.
Ortadoğu’da Suriye’nin yarıdan fazlası Türkmen.
Irak’ın yarıdan fazlası Türkmen.( Önemli bir Türkmen kitlesi Irak savaşında planlı bir şekilde katledilmiştir).
Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamına yakını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tamamı Türk.
Rusya’nın içine alınan Kırım bölgesi ağırlıkla Türk.
Moldavya’nın Gagauzya bölgesi Türk’tür.
Geçelim Avrupa’ya:
Balkanların önemli bir bölümü, Bulgaristan’ın büyük çoğunluğu Türk’tür.
Yunanistan’ın Kuzeyinde belli bölgeler Türk’tür.
Romanya’nın bazı bölgeleri eski Türk boylarından kalanlarla doludur.
Macaristan’ın büyük çoğunluğu köken olarak kendilerinin Attila soyundan geldiğini övünerek söylerler.
Eski Yugoslavya’dan gelen Bosna-Hersek, Saraybosna, Kosova’nın önemli bir kısmı, Makedonya’nın bir kısmı Türk’tür.
Balkanlar’ın bir kısmı eski Peçenek, Karamanlılar, Kuman, Hazar, Alan, Avar, Sibir, saka- İskit ve Hun Türklerinden birer parçadırlar.
Şimdi bu bilgiler ışığında görüyoruz ki, bugün şu an itibariyle Japon denizinden Avrupa’nın ortasına kadar aralıksız Türk soyu devam ediyor.
Binlerce yıl önce Bering boğazından geçip Güney ve Orta Amerika'ya yerleşen Orta Asya kökenlilerden bahsetmiyorum bile.
Bu özelliğe sahip başka bir millet varmı?
Asla yok.
Bunlar turistik gezi için oraya gidenler değil.
1000 yıldan fazla orada yaşayan, o toprakların sahipleri.
Bu büyüklüğün tamamı bir millettir. Adı Türk Milletidir.
Ayrı devletler olmadan önce ortak ana dilleri Türkçeydi.
Rus yönetİmleri ve Batılı istilacılar bu büyüklüğü fark etmiş ve ne yapıp edip bu büyüklüğü küçültmek, aralarındaki bağları koparıp tarih bilinçlerini yok etmek siyasetini yürütmüşlerdir.
Atatürk bu büyüklüğü fark etmiş ve Türk Tarihinin kökenlerini araştırmış ve bu bilinci tekrar ortaya çıkarmak için dil ve tarih kurumları oluşturmuştu.
Türk Tarih Tezini de, bu büyüklüğü ve gücü Türk boyların kendilerine ve dünyaya tanıtmak için oluşturmuştu.
Ancak 1939'dan sonra adım adım bu yoldan sapıldı.
Emperyalist Batı siyasetinin tuzağına düşüldü. Türk Tarih Tezi'nden vazgeçildi.
Ve
Türk milleti, büyüklüğünün ve tarihi gücünün farkına varırsa ve doğru yolda yürürse, önüne geçmek mümkün olmayacağından, önce din yoluyla gücünü kırmak siyaseti uygulanmıştır.
Türklerin Müslümanlığı, asırlarca Arap bedevi eşkıyalarının, yezitlerinin etkisinde yürümüş, son birkaç yüzyıldır da Batı Emperyalizminin egemenliği altına girmiştir. İki Türk düşmanı unsur güçlerini birleştirerek ilerlemişlerdir.
İslamiyet’i son 1000 yıldır ayakta tutan, yaşatan, taşıyan Türklük olmasına rağmen, Batılı istilacıların yönettiği siyasal İslamcılıkla, Türk düşmanlığı, Türkçe düşmanlığı aşılamak yeni siyasi dinciliğin gereği haline getiridi.
Türkiye'mde her gün bir yenisini yaşadığımız, Türk'ün ve Atatürk'ün adını her yerden silme politikaları bu uluslarası emperyalist istila politikalarına teslimiyetin sonuçlardır.
Buna razı olmaya devam edersek, şu anda Japon denizinden Balkanların öbür tarafına kadar aralıksız bin yıllardır yaşamaya devam eden Türk milletine Anadolu'nun bir kenarında bile yurt bırakmayacaklar.
Büyüklüğünüzün farkına varın.
Düşmanlar farkında.
KENAN ÖZEK
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x