TÜRKEŞ’E SALDIRAN TASMALI İTLER!

26 Şubat 2021 Cuma 10:27

Türk’ün Başbuğu Merhum Türkeş’i ve O'nun mücâdelesini, söz, yazı ve yorumlarıyla şâibe altına sokmaya çalışan tasmalı itlere ve bu tasmalı itlere kanan enayilere cevabımdır!

TÜRKEŞ'E SALDIRAN TASMALI İTLER!

Türk’ün Başbuğu Merhum Türkeş’i ve O'nun mücâdelesini, söz, yazı ve yorumlarıyla şâibe altına sokmaya çalışan tasmalı itlere ve bu tasmalı itlere kanan enayilere cevabımdır!

Öncelikle ve özellikle Atatürk’ü ve Türkeş’i tartışmak isteyenlere, Türk Ordusunun Genel Kurmay Başkanlığına en lâyık Komutanı olup, Ergenekon mağdurlarından Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in ifadesiyle derim ki;

‘’Sen benimle kendi ANANI tartışır mısın ki, ben de senin gibi bir soysuzla oturup Atatürk ve Türkeş’i tartışayım?’’

İslâmcı geçinen İslâmsızlardan vazgeçtik, son zamanlarda Atatürkçü- Türkçü- Ülkücü- Milliyetçi imiş gibi gözükerek, Merhum Alparslan Türkeş ve Türk- İslâm ülküsü davası aleyhinde GLADYO, YEŞİL KUŞAK gibi imalarda bulunup Türk gençliğinin zihnini bulandırmak isteyen kurt postuna bürünmüş çaşıtlar- çakallar- iğrenç sırtlanlar türedi.

Bu gibilerin içinde en az 40 yıldır tanıdığım bukalemunlar da var.

Aslında bu tipleri ne sevmiştim, ne de kendilerine itimat etmiştim, çünkü yüzlerine bakınca simalarındaki sahtekârlığı ve akan riyayı görebiliyordum ki O’nlar da benden hiç hoşlanmıyorlardı.

TÜRKEŞ DİYORDU Kİ;
‘’Ne Amerika Ne Rusya, Ne Çin, Her Şey Türk’e Göre, Türk Tarafından, Türklük İçin!’’

YİNE TÜRKEŞ DİYORDU Kİ;
‘’Benim asıl kavgam Batılı sömürücü emperyâlist güçlere karşıyken, Sovyet güdümündeki kızıl örgütlerin ihanete varan sokak hareketleri karşısında durumun ciddiyeti bakımından Batılı sömürücü emperyâlist güçlere karşı olan asıl kavgamı şimdiye mahsus olmak kaydıyla bir müddetliğine dondurdum…’’

ABD’Lİ GENERAL NE DİYORDU;
ABD'li General kendisine sorulan ''ABD'nin 12 Eylül Askeri  Darbesinde parmağı var mı?'' sorusuna verdiği cevabı;

‘’Ne yâni, 12 Eylül Askeri Darbesi olmasaydı da, Asya’da ki Türk coğrafyasını ve Orta Doğuyu yetişmiş bir kadroya sahip olan maharetli Türkeş’in ellerine mi bıraksaydık…’’

AŞIRI RUS MİLLİYETÇİSİ VİLADİMİR JİRNOVSKİ’YE GÖRE;
"Sovyetler Birliğini Türkeş ve O’nun yetiştirdiği Bozkurtları dağıttı’’

Televizyonda oturumu yöneten kişinin alaykâr gülüşleri karşısında Viladimir Jirnowski konuşmasına açıklık getirerek der ki;

‘’Çarlık Rejimi yıkılınca yeni rejim eskiye âit her ne var ise tamamen silip attı, lâkin Rus Çarı Deli Petro’nun ‘’Rusya Anadolu üzerinden sıcak denizlere inemez ise kapalı havzada sıkışıp kalarak çökecektir…’’ şeklindeki sözlerini kurulan yeni Sovyet rejimi temel politika olarak benimseyip, bu hedef doğrultusunda Türkiye üzerinden Ege ve Ak Denize inmeye çalıştı. Bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye’de Komünist bir rejimin kurulması şarttı. Komünizm bir ülkeye demokrasiyle değil, ancak Halk İhtilâli ile gelebilir. Halk ihtilâli içinse sokaklara hakim olmak şarttır. İşte Türkeş ve Bozkurtları ölümleri pahasına bize o sokak hakimiyetini tanımadılar…’’

TÜRKEŞ KİMDİR?
Türkeş kimdir sorusunun en güzel cevabı; 

''Türkeş, Allah'ın dağılıp yok olmasına rıza göstermediği ve çok sevip, Mâide ayet 54 de övdüğü Türk milletinin ömrünü uzatmak için Türk'e bahşettiği, İslâmi, insani, milli özelliklere sahip, Turani ve Kur'an-i düşünen yiğit, imanlı, bilge bir kişidir''

TÜRKEŞ;
Allah'ın dilemesidir ve Türk milletine olan ilâhi bir bahşıdır!

TÜRKEŞ;
Allah'ın, âlemlere nizam vermesi ve İslâm'a hizmet etmesi için merhamet, adâlet, tevazu ve hakkaniyet üzere halk ettiği Türk milletine ilâhi bir lütfudur. Böyle biline ve böyle anlatıla!

VE DAHASI TÜRKEŞ;
Türk milletinin hür ve bağımsız bir şekilde ilelebet yaşayabilmesi için elzem olan ve Türk milletinin bedeninde alyuvar olup, dışarıdan gelebilecek mikroplara karşı bu bedeni koruyan ve de bu bedenin dik durabilmesi için omurga vazifesi gören ÜLKÜCÜ GENÇLİĞİN yegâne mimârıdır.

ÜLKÜCÜ GENÇLER!
TÜRK'ÜN ÜMİDİ OLAN BOZKURTLAR!
Her kim ki konuşmalarında veya yazdığı kitaplarında Atatürk'ü ve Türkeş'i şaibe altında bırakıcı sözler sarf ediyor ise biliniz ki o insan, senin vatanının, devletinin, istiklâlinin ve istikbâlinin düşmanı olan şerefsiz alçağın tekidir ve de kökü dışarıda yabancı istihbarat kurumlarından birinin elemanıdır ki, bunu böyle bilesiniz!

ATATÜRK VE TÜRKEŞ,
HER İKİSİ DE SON DEVRİN KAHRAMANIYDILAR.!

Bir milletin en karanlık döneminde ortaya çıkarak karanlıkları aydın eden kahramanlar, o milletin kabul edilmiş dualarıdır, tıpkı Atatürk ve Türkeş gibi.

Bu sebepledir ki, bu iki kahramanınızı kimseyle tartışmayın!

Sizinle bu iki kahramanı tartışmaya kalkışanlara deyiniz ki;

''Sen benimle ANANI tartışır mısın ki, ben de seninle Atatürk ve Türkeş'i tartışayım''

Sağlıklı uzun ömürler niyazımla selâm ve sevgiler sayfamın takipçileri olan değerli kardeşlerim.

25 Şubat 2021
ORHAN KILIÇOĞLU
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x