Türkiye'yi bitirmek için hukuku bitirmek!

20 Aralık 2019 Cuma 12:36

AKP iktidarı, kendisini yargılayacak, hesap soracak hiçbir güç bırakmadığına kanaat getirip Anayasa suçu işlemeyi de göze alarak yeni rejim hazırlıklarını artık alenen sürdürüyor. Bu çerçevede, İlahiyatçılardan fıkıhçı olanları hukukçu saymayı planladılar. Çoğu yeni kurulan ve adı hukuk fakültesi olan uydurma okullardan uydurma doçentlikler vererek, hukuk sitemini imamlara emanet etmek istedikleri anlaşılıyor.

Türkiye'yi bitirmek için hukuku bitirmek!
AKP iktidarı, kendisini yargılayacak, hesap soracak hiçbir güç bırakmadığına kanaat getirip Anayasa suçu işlemeyi de göze alarak yeni rejim hazırlıklarını artık alenen sürdürüyor.

Bu çerçevede, İlahiyatçılardan fıkıhçı olanları hukukçu saymayı planladılar. Çoğu yeni kurulan ve adı hukuk fakültesi olan uydurma okullardan uydurma doçentlikler vererek, hukuk sitemini imamlara emanet etmek istedikleri anlaşılıyor.

***

Bu yönde sayısız işaret ve delil var. Geçen Şubat ayında "İKÖ, Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü'nün çekincesi ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi" ile "kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi, eğitimi, öğretimi ve durumlarının iyileştirilmesi" karara bağlanmıştı. Bu kararla, aslında mevcut durumda erkeklerin kadınlara saygı duymadığı ama onları saygı duyulacak eşler olarak yetiştirilmesiyle durumun değişeceği itiraf edilmiş oluyordu!

Zaten, kadına saygı duysaydı, İslam Dünyası geri kalmazdı!

Yine İslam Araştırma Merkezi "Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar" konulu bir sempozyum düzenledi! Anlaşılıyor ki, hayatın her alanını hukukla değil fıkıhla yani İslam hukuku ile düzenlemek için düğmeye basılmış! Zaten konuyla ilgili açıklamada da "Fıkıhtaki zaruret, maslahat gibi temel kavramların tıbbi uygulamalarda fetva verirkenki konumu" deniliyor. Sahi "verirkenki" ne demek? Türkçe'de böyle bir ifade var mı? Bu bozuk Türkçe ile Türklere nasıl fetva verecekler?

***

Biz yine ana konuya dönelim ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kemal Gözler'in "Türk Anayasa Hukuku Sitesi"nde yayınlanan "İslâm Hukukunun Değeri: İslâm Hukuku, Batı Hukukuna Alternatif Olabilir mi?" başlıklı ve hacimli makalesini de mutlaka ama mutlaka okuyalım. İslâm hukukundan bahsedenler de okusun. Ve en başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da lütfen okusun.

Kemal Gözler, "Eğer gelecekte bir gün Türkiye'de Batı hukukunun İslâm hukuku ile değiştirileceği günleri göreceksek, o günlere, geçmişte olmadığı ölçüde yakınız." diyor ve İslam ülkelerinde vahşetin hüküm sürmesinin sebebini sorguluyor: 

*"İslâm hukuku, bu vahşetin kaynağı değildir; ancak İslâm hukukunun bu vahşeti önleyemediği, ona engel olamadığı da bir gerçektir. Batı hukukuyla kıyaslandığında İslâm hukukunda eksik olan bir şey vardır. Bu şey nedir? (…)

*İslâm hukukunun iktidarın kötüye kullanılmasını önlemek ve iktidarı sınırlandırmak için getirdiği bir mekanizma yoktur. Eksikliği buradadır. Batı hukukunun kuvvetler ayrılığı, anayasacılık ve normlar hiyerarşisi teorileriyle çözdüğü sorunları çözmeden, İslâm hukuku, devlet iktidarının kötüye kullanılması, devlet iktidarının sınırlanması, devlet karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin korunması sorunlarını çözemez.

*(…) İslâm hukukunun doğduğu, geliştiği, bu hukukun az ya da çok uygulandığı ülkelerde 'kitaplardaki hukuk' ile 'uygulamadaki hukuk' arasında korkunç bir uçurum vardır. (…)  Ne var ki bu kitapların yazıldığı ülkelerde, kitaplardaki idealleri bir yana bırakın, can ve mal emniyeti gibi en temel hürriyetler dahi yoktur.

***

*Hukukun dinden çok ahlâka ihtiyacı vardır. Türkiye'deki hukuk sorunu, Türkiye'de dinin olmamasından veya Türk hukukunun dine uygun olmamasından değil, Türkiye'de ahlâk düzeyinin arzu edilen seviyede olmamasından kaynaklanmaktadır.

*İslâm hukuku, bir 'görünüşte hukuk'tur. Türkiye'de uygulanmaya kalkılırsa bir 'tuzak hukuk' hâline dönüşecektir.

Türkiye'de kendisine 'İslâm hukukçusu' diyen 400 küsur öğretim elemanı, gerçekte İslâm hukukçusu değildir. Ayrıca 'Türk usûlü' İslâm hukuku, saf hukukî özünden de koparılmış, dinselleştirilmiş bir hukuktur. Türkiye'de hukuk sistemini değiştirmeye asla teşebbüs edilmemelidir. Bu Türkiye'yi bitirmenin mükemmel bir yolu olacaktır!"

Kaynak Yeniçağ: Arslan BULUT

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 8

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 8 ay önce yorumlandı

ekonomisi 5.nci sıraya sokmuş.sağlık-eğitim-savunma-dış ilişkiler-ulaştırma-haberleşme gibi seni dünya ligine çıkarmış bir partiye bu kadar çocukça sataşma aslanım.sende biraz iman ve insaf olsa bu kadar yalan rüzarlarını estirmezdin.yazık.yazık.ayakları üzerine denk basan konuştuğunda acaba ne diyorum ben diye dikkat etmeyen insanlar ne kadrda revaçta..Allah bu ülkeye yardım etsin.eğer millyetçilerimiz-ülküdaşlarımız böyleyse....amin

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 8 ay önce yorumlandı

kişi unutmuş görünüyor..**insaf imanın yarısıdır be adam.Allah rızası için**özgür bir hukuk -adalet sisteminin olduğu tek bir dönemi bana söyle ikna et belgelerde şerefsizim kendimi yakarım..sen ezbere bir adamsın....anlıyorumki ..yurt gazetesi.gibi marsist leleniz bazı yerlerdede yeniçağ yerlerdede senin yazılarını okuyorum..tamamen bir düşmanlığın var sanırım akp..ye akp sana 96 senedir verilememiş insani değeri vererek.seni ekonomisi gelişmiş ülkeler içinde 15.nci-avrupa birliğinde ekonomi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 8 ay önce yorumlandı

adalet bakanı ve adalet sektörünün olması şarttır.zira güvenilmesi ve güven telkini bir türlü edememiş askeri -akademik-chp-meslek odaları-baroların piş pişliği ile darbelere alışkın olan seçilmişlerin**asılmaları hükümetlerinin der dest edilip anında yüz üstü edilmelerinin an meselesi olarak sanki güney amerika ülkeleri gibi**darbeler ülkesi----anayasası sanki polis tüzüğü gibi-cumhuruyite için garni̇zon cumhuri̇yeti̇ denilen ülkede adaletinde koltuk değneği gibi yönetildiğini bu makalem

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 8 ay önce yorumlandı

fareler kemirmiş su basmış boyasiz iffetsiz ev förünümü pislik hukuk davalarının yapıldığı binanalar.kırtasiye eksikliği.bir arsa davasının 50 yıl sürdüğünü .tam karar aşamasındayken haydiiii!!hakimin başka yere tayini.bunu bilmezmu bu makalem adam....adliye korudirlarında ""yaşasın adalet "diye bağıranların suçlu ve ahlaksız-esas haklının şahide olmadığı için iki göüz çeşme bi çare ağladığını çooook gördük biz....velasılı kelam.her gelen hükümetin mutlaka arkasında güçlü bir adalet

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 8 ay önce yorumlandı

gırla görüldüğü dönemlire aha bu makalem yazarı görmemiş.bu ülkede bir tane hukuk üniversitesinin her yıl 150 öğrenci mezun edipte 20 milyon-45.milyonluk türkiyeye hakimsiz-savcısısz eksik olarak çoğu illerde hakim görmek avukat görmenin bile hayal olduğu.okuma yazması olup.adliye önünde arzuhalcilerin.dava takipçisi bu günün avukatlarından bile pratiği yüksek nice nice hukuk oyunları oynandığını bilmiyor mu bu makalem adam-hakim-hukuk dalı ve adliyedeki koşullar belli doslyaları fareler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 8 ay önce yorumlandı

tek oadam dönemlerinde o dönemin kendisini layüsel sananların suç işlerinin temizlendiğini bilmezler.bu ülkede göstere göstere canilik yapanların beraat edildiğini bilmezler.son dönemlerde**kadin katliamını görmezler.çocuk(pedefolist)cinsel istismarı-kadın-kız istismarı.tecavüz ve kerhanedeki kadınların.kanuni olarak kocalarının izniyle bile kerhanede çalışabilecekleri-vücur larını sata bilecekleri.veya hadi bunlar yanlış diyelim.türk hukuk sistemimizde bile**kadının neredeyse hak ihlallerinin

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 8 ay önce yorumlandı

olarak halka.ve hakka mugayyir sözlere cevap yazmak zorunda kalıyorum Allah ile irtibatınız ne kadarsa lütfen okadar buraya makale yazanların bozma yazılarını yazın veya kaldırın bune be.bu ne be.bu memleketin kuruluşunu bilen bir insan.hatta.tek adam olanların.bir anda "biz ikinci cumhuriyet kuranlarız.fazi kamalın cumhuriyeti öldü deyu.kendi aralarında parola olan"11.teşrinisani.1938"garabetini görenler.paralardan kamalın ismi resmi heykeli kaldırılan dönemleri sanki görmemişler.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 8 ay önce yorumlandı

yazmayayam dumura uğramışlar ve atgözlüğü takınmış plajda arzı endam eden bi fakir vücudlarını rambo gibi göstermeye çabalayan .ne kadar makaracı sözde makale üstadı varsa burada **kıl ve tamamen tuhaf sanki adamlar *mars vatandaşı.arada bir türkiyeye uğrayan genelde *chp liler gibi 10.kasım ve milli bayramlarda*marstan gelip bu necip millete parmak sallayan türlerden olanların anormal yazılarına bir müslüman olarak

0 Kişi beğendi.