TÜRKLER NEDEN BOZKURT'U SEMBOL OLARAK BENİMSEMİŞLERDİR

20 Eylül 2019 Cuma 13:58

Türklerin sembolü nedir? Ülkücüler neden Bozkurt simgesini kullanır? Bozkurt işareti ne anlama gelir? Milletler neden sembol kullanır?

TÜRKLER NEDEN BOZKURT'U  SEMBOL OLARAK BENİMSEMİŞLERDİR
*Ruslar ayıyı, 
*İngilizler aslanı,
*Amerikalılar kartalı,
*İspanyollar ise boğayı milli sembol saymışlardır. 
Peki Türkler? Neden başka bir hayvan değil de, "Gök yeleli Bozkurt’u" sembol edindi? Bozkurt’un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Bozkurtlar atalarına bağlıdırlar. Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt, karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer ve girdiği sürünün liderliğini alır. 

2- Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı, Orta Asya bozkurtlarındadır. Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine, gırtlak kısmında bulunan, "öd" denen keseyi parçalar ve intihar eder. Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt ölümü kabul eder, kendisini parçalar ve intihar eder. 

3- Bir bozkurt, sadece yiyeceği kadar hayvanı avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz. Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka hayvanların avladığı leşi yemez. 

4- Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt hayatında tek eş seçer. Eşi ölmeden başka eş aramaz. 

5- Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanına. Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir, esareti kabul etmez. 

6- Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz. Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lider etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar avlanma ve toplu yaşama disiplinine uyma vb. açılarından bir sistem içerisindedirler, yani asildirler. 

7- Bozkurtlar teşkilatlı ve disiplinli bir hayat yaşarlar. Ekip çalışması yapar ve hürriyetlerine son derece düşkündürler. 

8- Karda yürüyen 40 kadar bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler. Çünkü grup, önde giden lider bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler. Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar. 

9- Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler. 

10- Türklerin sembolü, "Gök yeleli bozkurt"tur; yani “GÖKBÖRÜ”.Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır. Türk milleti Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir. 

Bozkurt, hürriyet ve bağımsızlığın timsali olduğu için Türkler tarafından sembol olarak benimsenmiştir. Yani gerçekte benimsenen kurt değil, hürriyet ve bağımsızlıktır. Yoksa bazılarının kısır görüşle ileri sürdükleri gibi kurt mukaddes değildir. Mukaddes sayılan hürriyettir. Hürriyetin somut, şekil almış görünümü ‘Gökbörü’ olarak kabul edilmiştir. Bu da Allah’ın soyumuza bir lütfudur. 

Türklerde’ Oğuz Saflığı’ denen bir özellik(herkesi temiz, dürüst bilme)   bulunduğu için kolay aldanmaktadırlar.
Bunu önlemek için  tedbir olarak Allah Türklere hürriyeti kutsal bilmeyi öğretmiştir.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x