VEFATININ 96. YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TÜRK MİLLİYETÇİSİ ZİYA GÖKALP’İ ŞÜKRANLA ANIYORUZ

27 Ekim 2020 Salı 09:47

Meşrutiyetten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkileyen, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni hayatın esaslarını ortaya koyan Türk milliyetçiliğinin fikir babası Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924'te hayata gözlerini yummuştur.

VEFATININ 96. YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TÜRK MİLLİYETÇİSİ ZİYA GÖKALP'İ ŞÜKRANLA ANIYORUZ
Meşrutiyetten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkileyen, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni hayatın esaslarını ortaya koyan Türk milliyetçiliğinin fikir babası Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924'te hayata gözlerini yummuştur.
Büyük millî ülkü, ilim, fikir ve edebiyat adamı Ziya Gökalp’i aramızdan ayrılışının 96. Yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.
Ziya Gökalp’ten:
Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, âdet, din birdir.
Meb'üsânı temiz, orda Boşolar'ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
San'atına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür;
Hirfetleri birbirini daim eder himaye;
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür,
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
 (Vatan şiirinden)
Boşo: Türk düşmanı Rum milletvekili.
Hirfet: Osmanlı Devleti'nde kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık gibi küçük el sanatlarına verilen addır.

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz;
Ma'nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz
……………
Türklüğün vicdânı bir,
Dîni bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisânı bir
 (Lisan şiirinden)

Sakin ÖNER
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x