YANAŞMA DÜZENİNE HAKİM OLAN SİYASET ANLAYIŞINA DÂİR

16 Haziran 2020 Salı 08:33

Temelinde akıl, bilim, hukuk ve demokrasi telâkkisi bulunmayan siyaset anlayışının tek motivasyon kaynağı; devleti ele geçirme ve kamu kaynakları üzerinde hukuk dışı yetki kullanmak amacından ibarettir.

YANAŞMA DÜZENİNE HAKİM OLAN SİYASET ANLAYIŞINA DÂİR

Temelinde akıl, bilim, hukuk ve demokrasi telâkkisi bulunmayan siyaset anlayışının tek motivasyon kaynağı; devleti ele geçirme ve kamu kaynakları üzerinde hukuk dışı yetki kullanmak amacından ibarettir.

Böyle bir anlayışla hareket edenlerin, çeşitli yol ve yöntemlerle kitleleri manüple etmek dışında; ehliyet, liyakat, adâlet gibi rasyonel ölçüler gözetmeleri zaten beklenemez.

Tam aksine; yanlış bir yorumlama biçimiyle tarihi, dini ve siyasi olarak dayandıkları fikri ve zihni mirasın gereği olarak; "fetih, kılıç hakkı, ganimet" gibi kavramlarla beslenenlerin, kamu kaynakları üzerinde tasarruf etme biçimi de, bu zihni alt yapının ürünü olacaktır...

Adının meşruti monarşi, cumhuriyet veya demokratik bir sistem olması farketmeksizin; siyasete, devlete ve kamu haklarına bu zihni temelden bakan "siyasi aktörlerin" farklı bir şekilde davranması da beklenemez. Bu bakış açısıyla siyasi aktörlerin, kendi aralarındaki karşıtlıkların tek sebebi ise; sadece bu gücü kimin ele geçireceği ve kamu kaynaklarına kimin hâkim olacağının mücadelesinden ibarettir. 

Lütfen siyaseti ortaya koymaya çalıştığımız bu tezler doğrultusunda değerlendirme çalışalım...

Temelinde akıl, bilim, hukuk ve demokrasi olmayan bir siyaset anlayışından, bir fazilet mücadelesi de çıkmaz zaten...

Demokratik Değişim Hareketi Rubil Gökdemir
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x