Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink davasının bozulmasını talep etti

10 Ocak 2013 Perşembe 18:23

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink davasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının "sanıkların atılı suçları örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği" gerekçesiyle bozulmasını talep etti. Agos Gazetesi Genel...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink davasının bozulmasını talep etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink davasında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının "sanıkların atılı suçları örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği" gerekçesiyle bozulmasını talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 sanık hakkında verdiği kararla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini hazırladı. Sanıkların işledikleri iddia olunan eylemlerin, vasıf ve mahiyetlerinin tespit edilebilmesi, yazılı şekilde kurulan hükümler açısından eksik araştırılan konuların olup olmadığını tespiti bakımından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, terörün tanımı, terör örgütleri, terör suçları, devletin birliğini bozma suçu ve terör amacıyla işlenen suçların irdelenmesinin faydalı olduğu ifade edildi.

Durduk yere amaçsız bir şekilde sırf örgüt kurdu desinler diye hiç kimsenin bir araya gelmeyeceğinin belirtildiği tebliğnamede, suç işlememiş dahi olsa bu amaç doğrultusunda örgüt kurmakla doğrudan toplum düzeninin tehlikeye sokulduğu vurgulandı. Suç işlemek için örgüt kurma suçunun bir tehlike suçu olduğuna dikkat çekilen tebliğnamede, "Sanıkların mensubu bulundukları silahlı terör örgütünün yöneldiği ve gerçekleştirmek istediği amaç açısından elverişli fiili gerçekleştirdikleri tarih itibariyle ülke genelindeki toplumsal etkinliğinin olup olmadığını aramaya gerek yoktur. Zira devletin birliğini bozma suçu bir tehlike suçudur. Gerçekleştirilen eylemlerin sonuncusu ile de bu tehlike gerçekleşmiştir. Sanıkların yakalanmamaları durumunda örgütün ülke genelindeki etkinliğinin ve toplumsal sonuçlarını tehlike boyutunu da aşacağı öngörülebilecek bir durumdur. Sanıkların son eylemi sonrasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen eylemlere bakıldığında sanıkların amaçladıkları devletin birliğini bozma tehlikesinin doğduğu da müşahade edilmiştir." görüşlerine yer verildi.

Üçten fazla kişinin bir araya gelmek suretiyle örgütün insan unsurunun gerçekleştirildiğine dikkat çekilen tebliğnamede, bu kişiler arasında hiyerarşik yapının bulunduğu, görev dağılımı yapıldığı örgüt elemanları arasında kurulan iş bölümü ve iştigal olunacak faaliyet alanlarının önceden tespit edildiği, örgüt elemanları arasından gizliliğin esas alındığı, işlenen suçların ideolojik amaçlarla gerçekleştirildiğinin anlaşıldığının altı çizildi.

Dink'in öldürülmesi eyleminin sıradan bir adam öldürme eylemi olmadığına dikkat çekilen tebliğnamede, sanıkların eylemlerinin devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak, otoriteyi zaafa uğratmak, kamu düzenini bozup ülkede kaos, kargaşa ve güvensizlik ortamı oluşturmak, hukuksuzluk ortamına zemin hazırlamak, Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıntıya sokmak şeklinde amaçlarının bulunduğunun açık olduğu kaydedildi.

Yorum Gönder

@name x