YSK DÜNYA HUKUK TARİHİNDE BİR GARABET REKORUNA İMZA ATTI!

27 Nisan 2017 Perşembe 22:00

Av. Faruk Ülker YSK'nın kararını yorumladı.

YSK DÜNYA HUKUK TARİHİNDE  BİR GARABET REKORUNA İMZA ATTI!
 MÜJDE!.. HUKUK LİTERATÜRÜMÜZE
YENİ BİR KAVRAM EKLENDİ..

Yüksek Seçim Kurulu'nun 27.04.2017 Perşembe günü itibarıyla hukuk literatürümüze yeni tabir kazandırmasının mutluluğunu yaşadık!...

Nedir bu tabir?!..

'' TAM HUKUKSUZLUK OLMAMASI...''
Malum, 16.04.2016 Referandumunda sandıklarda HİLE yapıldığı ve mühürsüz zarf ve pusulaların kullanıldığı iddialarına karşı, ana muhalefet partisi CHP' nin olayı yargıya taşıması sonucunda; YSK nihayet seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını,
''....Seçimlerde Tam Hukuksuzluk vuku bulmamıştır...'' mealinde açıklamaları ile, hukuk dağarcığımız ve haznemiz literatüre eklenen bu kavram ile daha da gelişmiş oldu!!..

''...Tam Hukuksuzluk Olmaması...'' Yani: Hukuksuzluk var ama, yarım hukuksuzluk!..Seçimin sonucunu etkilemeyecek hukuksuzluk!...

Tam hukuksuzluk sayılmaması veya hukuksuzluk var ama bu yarım hukuksuzluk gibi bir ikrar, diğer anlamıyla oluşan hukuksuzluğun ifşası ve kabulü demek değil de nedir?.

Hukukta buna benzer bir çok tabir vardır...

Tam ciro- Tam ehliyetsiz- Tam iki taraflı akitler- Tam istihdam- Tam mükellefiyet- Tam teselsül- Tam teşebbüs- Eksik teşebbüs...

Fakat ''Tam hukuksuzluk Olmaması...'' kavramını hiç bir tarafa oturtamadım.Hukuk dağarcığım yetersiz kaldı!..

Daha önceden yazdığımız gibi ( 17.Nisan 2017 tarihli YSK'nın kararı Seçim Sonuçlarına Gölge Düşürmemelidir) hukukta herhangi bir konu hakkında AMİR HÜKÜMLER (Emredici hükümler) varsa, kıyas ve yorumla dahi amir hükümler hilafına yorum getirilemez. Tüm evrensel hukuklarda bu kural geçerlidir...Hukukta yürürlükte ki amir hükümlerin uygulanması, olmazsa olmaz şartıdır...

Tıpkı; Seçim Kanunu 98-101.mad ve Anayasanın 97.maddesinde ki amir hükümler gibi!...

YSK'nın kıyas ve yorum ile amir hükümlere uymayıp,mühürsüz pusulaların geçerli olacağına ilişkin kararı yeni bir içtihat niteliği tartışmasını gündeme taşıyacaktır.

Nedir bu?

''...Yarı hukuksuzluk...'' hallerinin de; hukuka uygunluk açısından bir tutarsızlık ve hukuka aykırı bir durumun vaki olmuş sayılmayacağı görüşü hukuk literatürümüze böylece kazandırılmış olmaktadır.

Taktiri siz okuyuculara bırakıyorum!...

27.04.2017

AV.Faruk ÜlkerBir mesaj yaz...

Yorum Gönder

@name x