YUNAN TATBİKATI KONUSUNDA EMEKLİ KORGENERAL İLYAS BOZKURT KAMUOYUNU YANILTIYOR!

08 Ekim 2020 Perşembe 12:10

Emekli Korgeneral İlyas Bozkurt kamuoyunu yanıltıyor !...

YUNAN TATBİKATI KONUSUNDA EMEKLİ KORGENERAL İLYAS BOZKURT KAMUOYUNU YANILTIYOR!

Emekli Korgeneral İlyas Bozkurt kamuoyunu yanıltıyor !...
  Korkusuz Gazetesi Yazarı Sn. Ahmet Takan’ın bugün (07 Ekim 2020) yayınlanan,”Yunanistan, yarın Türk Kıta Sahanlığı’nda askeri tatbikat yapacak !..” yazısı üzerine İlyas Bozkurt tarafından bilimsel dayanağı olmayan içi boş söylemlerle yorum yapılmış ve yapılan yorum WhatsApp’tan paylaşılmıştır.
   Bozkurt, özet olarak, “Ahmet TAKAN, Ümit YALIM’ın uzmanlığına çok güveniyor. Ama Ümit YALIM’ın uluslararası hukuk bilgisi yok. Kıta Sahanlığı öyle değil. Bilimsel araştırma yapabilirsiniz. Buralar açık deniz ve açık deniz üzerindeki hava sahasıdır. Türkiye doğrusunu yaptı NAVTEX’i bir daha yayınlamakla. Yunanistan için bir hukuki engel olmamasına rağmen, Türkiye orasının kendi kıta sahanlığı olduğuna dikkat çekmek için kendisi Yunan NAVTEX’ini bir daha yayınladı.”demiş.
    Yani, Bozkurt, tatbikat yapılacak bölgenin açık deniz olduğunu iddia ediyor ve Yunanistan’ın Türk Kıta Sahanlığında askeri tatbikat yapabileceğini söylüyor. Böyle bir açıklamayı emekli bir Yunan generali yapsaydı, Yunan hezeyanı diyerek geçiştirebilirdik. Ancak, Bozkurt, Türk Ordusunun ekmeğini yemiş ve isminin önünde emekli Korgeneral sıfatı var.
     Şimdi Bozkurt’un cehaletini teker teker gün ışığına çıkaralım. 1958 Açık Deniz Sözleşmesi ile bir devletin karasularının ötesindeki deniz alanları açık deniz olarak tanımlandı. Anılan sözleşme gereği, Akdeniz’e karşılıklı kıyısı olan devletlerin karasularının ötesinde yaklaşık olarak 340 millik açık deniz alanı vardı. Söz konusu açık deniz alanında, hem sahildar devletler hem de diğer devletler askeri tatbikat yapabiliyordu.
   1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile açık deniz tanımı değiştirildi. Sözleşmenin 86. Maddesine göre bir devletin MEB’i ötesindeki deniz alanları açık deniz olarak tanımlandı. MEB 200 millik deniz alanını kapsadığı için Akdeniz’de açık deniz alanı kalmadı. Akdeniz’de karşılıklı kıyılar 360 mil civarında olduğundan, mevcut deniz alanları, sahildar devletlerin 200+200=400 millik MEB için bile yeterli değil. Yani Akdeniz’de, sahildar devletlerin dışında diğer devletlerin askeri tatbikat yapacağı alan kalmadı.
   1982 BM Sözleşmesi Md 58,78 ve 79’a göre sahildar devletin kıta sahanlığı ve MEB’inde, diğer devletlerin seyir ve uçuş serbestisi ile sualtı kablo ve boru hattı döşeme serbestisi vardır. Ancak, sahildar devletin kıta sahanlığı ve MEB’inde diğer devletlerin askeri tatbikat, eğitim yapma ve atış serbestisini öngören sözleşme kuralı yoktur.
   Ayrıca anılan sözleşmeye taraf olan Brezilya, Uruguay, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Malezya BM’ye bildirimde bulunarak, “Sözleşme hükümleri, bir devletin kıta sahanlığı ve MEB’inde diğer devletlerin askeri tatbikat, manevra ve atış yapmasına izin vermez” diye konuya açıklık getirdiler ve bu kuralı iç hukuklarına dahil ettiler. Anılan bildirimler BM Deniz Hukuku Bültenlerinde yayınlanmıştır.
   Malezya bile kendi kıta sahanlığında diğer devletlerin askeri tatbikat yapmasına izin vermezken Türkiye’nin kıta sahanlığında Yunanistan’ın askeri tatbikat yapmasına göz yumması bir de Yunan NAVTEX’ini yayınlaması asla kabul edilemez.
    Verilen somut örneklerle isminin önünde emekli Korgeneral sıfatı bulunan İlyas Bozkurt’un cehaleti belgelenmiştir. Bozkurt’un, Uluslararası Hukuka aykırı olan Yunan tezlerini savunması da kime ve neye hizmet ettiğini açık bir şekilde göstermektedir. Üstelik Bozkurt KKTC’de KTBK Komutanlığı da yapmıştır. Konu hakkında bilgi sahibi olmadığı halde kibirli söylemlerle bir yere varmak mümkün değildir. Bozkurt’un Korgeneral rütbesine kadar yükselmesi, TSK’da liyakat sisteminin çalışmadığını gösteren somut bir örnektir.
     İlyas Bozkurt, hala iddialarının doğru olduğunu düşünüyorsa istediği TV kanalında kendisi ile tartışmaya hazırım. Tabiki cesareti varsa.
    Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Ümit YALIM
Emekli Kurmay Albay
Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 8

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

murat 4 ay önce yorumlandı

münhasır ekonomik bölgede tatbikat yapılamaz. gemiler gçiş yapabilir klablo boru hattı döşenebilir gemiler bu maksatla kullanılabilir ama tatbikat yapılamaz.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

murat 4 ay önce yorumlandı

tatbikat yapmak konusu geçiş rejimi kapsamında değildir.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

Düzeltme: Uluslararası Hukuk Profesörünün ismini yanlışlıkla Hüseyin Bağcı yazmışım. Doğrusu Prof. Hüseyin Pazarcı olacaktır. Düzeltir özür dilerim.

3 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

2- 88, ila 115. Maddeler ve ilgili diğer uluslararası hukuk kuralları işbu Kısma aykırı olmadığı ölçüde münhasır ekonomik bölgeye de uygulanır. Dolayısı ile yukarıda Ümit Yalımın verdiği bilgiler kamuoyunu yanıltıcı mahiyettedir.

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

2- 88, ila 115. Maddeler ve ilgili diğer uluslararası hukuk kuralları işbu Kısma aykırı olmadığı ölçüde münhasır ekonomik bölgeye de uygulanır. Dolayısı ile yukarıda Ümit Yalımın verdiği bilgiler kamuoyunu yanıltıcı mahiyettedir.

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

döşeme serbestliğinden; keza, bu serbestliklerin kullanımına ilişkin olarak, özellikle gemilerin, uçakların ve denizaltı kabloları ve petrol borularının işletilmesinde, denizin uluslararası diğer yasal amaçlarla kullanılması serbestliğinden işbu Sözleşmenin diğer hükümleri ile bağdaşır bir şekilde yararlanırlar.

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

Ayrıca 1982 deniz hukuku sözleşmesinin 58 nci madde 1 ve 2 nci fıkraları şöyledir: 1. Münhasõr ekonomik bölgede, sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletler, işbu sözleşmenin ilgili hükümlerinde öngörülen şartlar içerisinde, 87. Maddede sözkonusu olan seyrüsefer serbestliği ile uçuş serbestliğinden ve denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestliğinden; keza, bu serbestliklerin kullanımına ilişkin olarak, özellikle gemilerin, uçakların ve denizaltı kabloları ve petrol borularının

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alp Onur 4 ay önce yorumlandı

Uluslararası Hukuk konusunda Türkiye’deki duayenlerden Prof. Hüseyin Bağcı, Uluslararası Hukuk Dersleri Cilt 2 (Tarhan Kitabevi, 1996) sayfa 364’te aynen şu ifadeleri kullanır: ‘’Dolayısıyle, gemilerin geçiş reimi açısından münhasır ekonomik bölge tümüyle açık deniz rejimine bağlıdır. Aynı biçimde, uçaklar ve çeşitli hava araçları bakımından da bu alan üzerinde yer alan hava sahasında serbestlik ilkesi geçerli olmaktadır.’’ Ayrıca 1982 deniz hukuku sözleşmesinin 58 nci madde 1 ve 2 nci fıkrala

2 Kişi beğendi.