ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILANLAR

11 Şubat 2018 Pazar 21:30

Sosyal medyada çok paylaşılan bir Abdülhamit yazısı...

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILANLAR
 Yeni güne
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile..
Unutmayınız ki ben bu ülkenin sadece hükümdarı değil, aynı zamanda bir Türk ve Müslüman olduğum için ırkımın ve dinimin resmi lideriyim. 
- Cennet Mekân Sultan II. Abdülhâmid Hân Hz.
içinde devlete ihanet içeren kelleler ibreti alem için kesilip kanlarıyla toprak sulanmadıkça ihanet bitmez..
Sultan 2.Abdulhamit Han
Devletimin toprakları üzerinde, Türkçe konuşulmasından ve Türk lisanından başkasını kabul edemem. Böyle bir maddenin yer alacağı Kanun-u Esasi'yi bana getirmeyin.!
- Sultan II. Abdülhâmid Hân Hazretleri
Sultan Abdülhamit Han'ın yaptığı yenilikler
Rahmet ve Minnetle
• İlk defa elektriği ve gazı Türk topraklarına getiren, ilk modern eczanemizi açtıran, 
• İlk otomobili getiren, beş bin km. kara yolunu yaptırtan, 
• Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran, 
• Kudüs-Yafa,Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da dahil), 
• İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren, Arkeoloji müzeciliğini başlatan, 
• Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan, 
• Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini (İst.Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtıran, 
• Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan, 
(14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi..) 
• Okullara (Hıristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen, Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran, Paris’te İslam Külliyesi kuran !
• Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktiren, hastaneleri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soran, sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettirten, 
• Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alan, 
• Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran, 
• Ziraat Bankasını kuran, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran, 
• Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını açtıran, 
• Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden, 
• Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen, 
• Yoksul halkına kendi cebinden kömür dağıtan,  
• Biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden, 
• Modern matbaa makinelerini Türkiye ye getirten, ücretsiz kitap dağıttıran, altı bin kitabın çevrilmesini sağlayan, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),
• Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren, 
• Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren,  
• Bizim Hekimbaşı çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran (Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır), 
• Türkiye’nin bir çok yerinde saat kuleleri yaptıran, (İzmir,Dolmabahçe...), 
• Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen, 
• Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan,
• Yalova Termal kaplıcalarını kurduran, Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtan, Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen(sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır), 
• Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen,  
• Sarayda müzik okulu kurduran, çocuklarına piyano çaldırtan, hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan, 
• Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven, 
• Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen, 
• Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütleyen, Çin'in göbeği Pekinde Hamidiye Üniversitesini kurdurtan, 
• Yeni gemiler alan, toplar(Çanakkale savaşımızdaki çoğu top), tüfekler getirten, 
• Telefonu Avrupa’dan beş yıl sonra ülkemize getiren,
• Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları kaldırtan (Fransa-İngiltere-Roma-ABD) (Bir piyes için bile Alman İmparatorunu devreye sokmuştur), 
• ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden, İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan, 
• İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir), 
• Çocuk hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi) açtıran, 
• Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atayan, parasını cebinden ödediği yerde kabir yaptırtan, 
• Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran (Sirkeci Büyük Postane binası...), 
• Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde kendi cebinden yaptırtan, 
• İlkokulu zorunlu tutan (kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa gecen, 
• Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptıran (32 tane)(ör.şimdiki adı ile Bursa Çelebi Mehmet okulu), Kız Öğretmen Okulu açan (Daarül Malumat), 
• Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran (Mesela sadece Sivas’taki ilkokul sayısı 1637), okuma yazma oranının beş kat arttıran, 
(1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu da 14 bin ilkokul vardı) 
• Lise eğitimi için İdadiler açan (109 tane), (İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi..) 
• İstanbul’da Darülfünün (Üniversite) açan,
• Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,   
 
• Ayrıca...

Deniz Mühendis Okulu,
Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), 
Kuleli Askeri okulu,
Mekteb-i Harbiyeler(Harp Okulları yani),
Askeri Baytar Okulu,
Kurmay Okulu,Mekteb-i Mülkiye(Siyasal Bilgiler Fak.),
Mekteb-i Tıbbıye-i(Marmara Ünv.Tıp Fak.),
Mekteb-i Hukuk,Ziraat ve Baytar Mektebi,Hendese-i Mülkiye
(Yüksek mühendis okulu),
Daarül Muallim-i Adliye(Yüksek Adalet Okulu),
Maliye-i Mekteb-i Ali(Yüksek Ticaret Okulu),
Ticaret-i Bahriye(Deniz Ticaret Okulu),
Sanayi-i Nefise Mektebi(Güzel sanatlar fak.),
Hamidiye Ticaret Mektebi(İktisadi ve Ticari ilimler akademisi),
Aşiret Mektebi(Osmanlılık fikrini yaymak için),
Bursa’da İpekböcekçiliği okulu,
Dilsiz ve Âmâ Okulu,
Bağcılık ve Aşıcılık Okulu,
Orman ve Madencilik Okulu ve Polis Okulu açan;

Saltanatı boyunca bir tek "siyasî idam" yapmadan, Osmanlı'nın yıkılmasını 33. sene geciktiren ve en korkunç siyasî güçlükleri atlatarak 33 yıllık saltanatında devleti ayakta tuttuktan sonra tahtından indirilirken, Moskof çarının Rusya’ya davetini; 

Selanik’ten Alman gemileriyle İstanbul’a gelirken de Alman İmparatorunun dâvetini reddederek vatanında sürgün ve mahpus gibi yaşamayı tercih eden;

Serdar-ı Hakan, Gök Sultan Abdulhamid Han atamı vefatının 100. sene-i devriyesinde (10 Şubat 1918) rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun...
Hayat sevgiyle başlar
Sevgiyi paylaşarak devam eder.
İyi niyetler
Güzel yürekler
Mutlu süprizler
Hayatımızdan eksik olmasın.
Keyifli P a z a r l a r 
Günaydın

(Alıntı)Yorum Gönder

@name x