BAŞKANLIK SİSTEMİ (Bile Bile Lades) kitabımız çıktı!!!

16 Şubat 2017 Perşembe 22:10

BAŞKANLIK SİSTEMİ (Bile Bile Lades) kitabımız çıktı!!!

BAŞKANLIK SİSTEMİ (Bile Bile Lades) kitabımız çıktı!!!
 Sitemizin yazarlarından Abdullah ALAGÖZ ve Halil KONUŞKAN ‘ın birlikte yazdıkları BAŞKANLIK SİSTEMİ(Bile Bile Lades) Ülkemizde alanında tek kitaptır.

Ülkenin hükümetler sistemiyle bir karmaşaya doğru gittiği süreçte maalesef bu konuda akademik çalışmalar sadece bilimsel makalelerden ibaret olup bilim camiasıyla sınırlı olduğu için bu kitabı yazma ihtiyacını duydular.

Kitap; başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin sosyo -ekonomik özelliklerini, milletleşme süreçlerini ve başkanlık sisteminin bu ülkelerde nasıl diktatörlüğe evirildiğini örnekleriyle işlemektedir.

Ülkemizde getirilmek istenen “partili cumhurbaşkanlığı “ sisteminin bir sistem olup olmadığı bile tartışma konusudur. Zira hiçbir demokratik ülkede bu kadar partiyi devletle özdeşleştiren bir sistem bulunmamaktadır. Böylesi ucube bir anlayışın ülkemizde nasıl felaketlere gebe olduğunu sosyolojik ve sosyal psikolojik nedenleriyle birlikte izah etmeye çalıştılar.


Biat kültürüne müsait olan toplumumuzda 15 Temmuz ihaneti ortada dururken böylesi bir yapılanmanın kim gelirse gelsin diktatörlükle sonuçlanacağını gerekçeleriyle açıklamaktadırlar.


Ayrıca diktatörlüğe giden sürecin emperyal güçlerin ülkeyi bölmeye çalışmasında fırsat doğuracağını Sudan da yaşanan Ömer El Beşiri örneği gibi birçok mukayeseli örneklerle okuyucuya sunulmaktadır.
Büyük bir emek ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan kitap okuyucusuna sunulmuştur.  Arkadaşlarımızı güzel ve ihtiyacımız olan bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x