BİZ OSMANLININ TORUNUYUZ AMA ÖNCESİ DE VAR!

05 Haziran 2017 Pazartesi 19:02

Yetti artık Osmanlı istismarı...

BİZ OSMANLININ TORUNUYUZ AMA ÖNCESİ DE VAR!
 Biz Osmanlı Torunuyuz diyenler ; "Niye Hunlu, Göktürklü, Avarlı, Uygurlu, Hazarlı torunu değilsiniz anladık.

Çünkü bunlar da ceddiniz ama Müslüman değiller, size göre kâfirler! Ama bu devletlerin bir kısmı kurulduğunda daha İslam nazil olamamıştı, diğer bir kısmına da tebliğ ulaşmamıştı ki..

Peki niye Karahanlılar, Gazneliler, Babürlüler, Selçuklular, Timurlular, Safevililer, Memluklular, Anadolu Selçukluların torunu değilsiniz? Üstelik bunların tamamı Müslüman! Tamam, anladık, mezhep saplantınız var,

Safeviler Şii (veya Alevi) diye görmezden geliyorsunuz. Ya diğerleri? Hepsi de Sünni.Müslümanlığı ilk kabul eden Türk devleti

Karahanlılardan Anadolu Selçuklularına kadar devam eden tarihi süreçte sizi rahatsız eden ne? Acaba, naklin (Kur'an ve hadis) yanısıra akılcılığı Müslümanlığa kazandıran ve din-devlet işlerinin ayrılığı esasında, 400 yıl süren o muhteşem Türk-İslam medeniyetinin temeli; 'itikatta Maturidi, uygulamada Hanefi, tasavvufta Yesevi' anlayışı mı sizi rahatsız ediyor?

İmam Maturidi, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk olması, yani Kavm-i Necip Arap değil, Arapların 'mevali' yani 'köle' diye aşağıladığı ikinci sınıf Müslüman olması mı sizi rahatsız ediyor.

'Maturidi-Hanefi-Yesevi temeli'nde kurulan Osmanlı'ya yükseliş döneminden itibaren sızmaya başlayan ve devletin kurulduğu alt yapıyı yavaş yavaş dönüştüren; 'itikatta Eşari, uygulamada Hanbeli, tasavvufta Nakşi-Halidi' anlayışı, yani aklı devre dışı bırakan Selefi anlayışı mı hâkim kılmak asıl meramınız?

Cumhuriyet Türkiye'sinde, İslam dünyasının en kapsamlı Kur'an tefsirini Türkçe yaptırdığı, en kapsamlı hadis külliyatı olan Sahih-i Buhari'yi Türkçeye kazandırdığı, din-devlet işlerini tekrar ayırdığı, yani Maturidi-Hanefi-Yesevi anlayışını yeniden yükseltmeye çalıştığı için mi Atatürk'ü hazmedemiyorsunuz?

Bırakın artık Osmanlı'ya rağmen Osmanlılık istismarını."

Alıntıdır.Yorum Gönder

@name x