CUMHURBAŞKANI ADAYLARI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK

01 Mayıs 2018 Salı 11:42

Yüksek Seçim Kurulu açıkladı...

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAK

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esasları belirledi. Usul ve esaslar özetle şöyle:

  • Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak.


  • Adaylar, YSK tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Buna göre, siyasi partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 5 Mayıs'a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adayları da 2 Mayıs'a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete'de yayımlanacak.


  • Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek. Adaylar 2 bin liraya kadar olan, 2 bin lira dahil, nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek.


  • Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna tutanak karşılığında teslim edilecek. YSK bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla YSK tarafından adaylara 30 gün süre verilecek.


  • Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazine'ye intikal ettirilecekYorum Gönder

@name x