DOĞUNUN BAŞBUĞUNDAN ANLAYANA!

11 Nisan 2017 Salı 18:48

Yılma Durak anlamlı bir paylaşım yaptı...

DOĞUNUN BAŞBUĞUNDAN ANLAYANA!
 MHP PARTİ TÜZÜĞÜ:
TEMEL DEĞERLER VE İLKELER


MADDE 3.
e.Bendi : Demokrasi ve hukukun üstünlüğü..
Milliyetçi Hareket Partisi hukukun üstünlüğünü esas alan,çok partili demokratik ve hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine,parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna,siyasi iktidarların meşrutiyetinin  milli iradeye dayandığını, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanır. 

Hal böyle iken ; Milliyetçi Hareket Partisi bu tüzük maddesini değiştirmeden Başkanlık Sistemi konusunda çok partili parlamenter rejimi değiştirmeye, zaafa uğratmaya veya ortadan kaldırmaya matuf hiçbir eylem ve hareket içerisinde bulunulamaz.


Aksi halde Parti tüzüğüne aykırı hareket edilmiş olur bunun müeyyideside Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin yönetmenliğinde bellidir.


Tüm partililerimizi Milliyetçi Hareket Partisi  Tüzüğüne uygun hareket etmeye davet ediyorum. 

Saygılarımla 
Yılma DURAKYorum Gönder

@name x