Güney Türkistan’dan Acil Duyuru

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:21

Güney Türkistan’dan Acil Duyuru

Güney Türkistan'dan Acil Duyuru

 Amerika, Avrupa, Arap dünyası, Pakistan+Taliban ve Afganistan Devleti arasındaki antlaşmaya göre, Afganistan’ın merkezi(Kabil ve civarı) ve güneyi(Kandahar ve çevresi), Afganistan cumhuriyeti kapsamında ve kontrolünde emniyet ve yatırım sahası olarak bellenmiştir. Afganistan’ın kuzey bölgesi (#Güney_Türkistan’ı) an itibariyle uluslararası terörist yuvası ve süper güçlerin oyun sahası olarak belirlemişler. 

Belirttiğim ülkeler arası antlaşma neticesinde, Güney Türkistan’da bulunan Afgan devletinin savunma güçleri, teröristlere(Taliban’a) bir kurşun atmadan bütün askeri birlikleri tüm imkanlarını birer birer Taliban’a devrederek geri çekilmektedir. 

Güney Türkistan’ın; hem Faşist Afgan devleti, hem de teröristperver batı, Arap ve Tüm Türk düşmanları tarafından teröristlerin mekanı ve stratejik oyunların sahası olarak seçilmesi bir hayli manidardır. 

Artık, beklediğimiz zamanın geldiğini düşünüyorum! Fakat Güney Türkistan halkı ve Türk dünyası bu fırsatı düzgün ve hesaplı şekilde değerlendirmesi gerek! Eğer ki bu fırsatı değerlendirebilirsek; geç kalmadan bir esir Türk yurdunun daha kurtuluşuna vesile olacağımızın kanaatindeyim! 

Mevcut durumda ve her şey ortada iken Güney Türkistan’ı ayırmak için, hem ulusal ve hem de uluslar arası nezdinde güçlü bir gerekçemiz vardır. Çünkü dünyaya barış getirmesini idea eden ve bu bahaneyle güçsüz ülkelere çete gibi çöküp işgal edenlerin Son yirmi yıllık kılmışları, güneş gibi ortada iken başka hileli bahaneleri kalmamıştır. Halbuki bundan önce de oradaki Türkler, iki sefer işgalci ve terörist Taliban ile savaşmış ve yurtlarını işgalcı teröristlerin elinden kurtarmış olmalarına rağmen; yine de Afganistan ve batı ülkeleri, dolaylı olarak kendinileri Taliban’a karşı bir savaş içerisinde olduğunu belirterek, oyunu kendi yararlarına bitirmiştir. Fakat şimdi, tüm çıplaklığıyla Güney Türkistan bölgesi, terörist Taliban’a fiilen peşkeş çekilmiştir. Böyle bir vaziyette Biz Türklere büyük ve tarihi bir görev düşmektedir!

Şu unutulmamalı ki mevcut oyun, Afgan devletinin işine gelmektedir. Çünkü, 3 asırdan beri Faşist Afgan devleti, o (Güney Türkistan) toprakları tamamen işgal etme ve yerli halkı(Türkleri) sürgün veya yok etme planını, Türklerin direnişi nedeniyle bir türlü gerçekleştirememiştir. Böylece; şimdiki stratejisiyle hem işgal etme niyetinde, hem de savaşlar bahanesiyle bu halkı soykırım yapmak, oradan bıktırarak yurt dışana kaçmasını sağlamak, eğitim ve sanayini yok ederek o bölgenin ve halkın gelişmesine engel olmak, ve nihayetinde şum planlarına erişmek gibi bir niyet içerisindedir!

An itibariyle Biz Türk(ler) olarak ne yapmalıyız?

Elbetteki #bağımsız_Güney_Türkistan ülkesinin doğuşuna ve var oluşuna zemin hazırlamalıyız! Artık Türk dünyası; bu konu ile ne pahasına olursa olsun yakından ilgilenmeli ve arka çıkmalıdır! Mareşal Dostum önderliğiyle, Bağımsız Güney Türkistan için hem sahada, hem de masada mücadeleye geçilmelidir! Ve Oradaki Türklerin siyasi aktörleri arasındaki birlik sağlanmalı ve şahsi husumetlerine milli beka icabı uğruna son verdirilmelidir!

Özellikle Şu bilinmelidir ki; Güney Türkistan halkı, bundan sonra Afganistan menfaatı ve ilkeleri için asla mücadele vermez ve bir oyun içerisine girmez! Çünkü; artık o milletin, afganları ve başka ulusal ve uluslararası figürlerin ortak Din, demokrası, eşitlik, kültürel ve tarihsel kardeşlik bağı - mağı gibi safsatalarına asla inancı kalmamıştır! Tek umutları; fakat ve fakat net bir şiar(Bağımsızlık), net bir adres(Güney Türkistan) ve net bir emir (ya İstiklal ya ölüm)dir. O halkın son inancını ve son enerjisini ancak düşmana karşı “özgürlük için ölüm” taarruzuna kullanarak zafara yürüyebilirsiniz, o kadar! 

Aç, susuz, imkansız ve zor şartlarda yalnız göğsündeki iman ile 3 Asırdır kimlik, yurt ve beka mücadelesi vererek yorgun düşmüş ve tüm oyunların gerçek yüzünden sıkılmış o çileli Halkın vereceği son mücadelesini, ne o halkın başındakiler ve ne de Türk devletleri, kendi ulusal ve uluslararası çıkarlarına harcamamlıdır! Şüphesiz ki böyle bir yakışıkısız davranış, o coğrafyadaki Türklerin bekasal intiharına sebebiyet verecektir. 

20.06.2021

“HANGELDİ”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x