KERKÜK FACİASI VE HARİCİYEMİZ

29 Eylül 2017 Cuma 02:59

Rahmetli Ülkücü yazar Necdet Sevinç'ten Kerkük sorununu anlatan bir yazı... Kerkük'ün Türk nüfusun elinden alma çalışmalarının tarihi anlatılıyor.

KERKÜK FACİASI VE HARİCİYEMİZ
 - KERKÜK'TE, ARAPLARIN ve BARZANİ'NİN HAK İDDİA ETMEYE YETKİSİ YOKTUR; diyen Necdet SEVİNÇ’e de kulak verelim mi:

KERKÜK FACİASI VE HARİCİYEMİZ


Eğer Türk Dışişleri Bakanlığı gerçekten Türk Milletinin hayatını korumak için çalışsa ve gölgesine sığınıp, şerefini paylaştığı bayrağa lâyık olabilseydi, 26 Ekim’de Kerkük bölgesinde yarı bağımsız bir Türk Devleti kurulabilirdi.

Fakat o Bakanlık; mevcudiyetine sebep olan Bayrak ve Millet lehine çalışma şöyle dursun, bu mefhumların manâsıyla kontra gitmeyi âdet haline getirdiği için, 26 Ekim bir milyon Irak Türk’ünün yeniden pazara çıkarıldığı gün olarak tarihe geçecektir.

26 Ekim'de son Barzani - Baas anlaşması hükümleri uyarınca Kerkük bölgesinde bir plebisit yapılacak ve o bölgede hangi millet çoğunluktaysa muhtar bir devlet kurma hakkına sahip olacaktır. Bu bakımdan bugün Irak hükümetini el geçiren komünist Baas Partisiyle komünist Barzani arasında, gürültüleri tââ İstanbul'dan duyulan bir soğuk harp cereyan etmektedir. Meselâ, bir Türk boyu olan Kürtleri, Sovyet Rusya menfaatleri bir binek taşı olarak kullanılan Barzani taraftarları akın akın Kerkük'e gelip yerleşirken, Baas Partisi de Kerkük ve civarına iskân ettiği Araplara nüfus kâğıdı dağıtmağa başlamıştır. Irak Hükümeti, bölgede yaptırdığı evlere, ülkenin en uzak noktalarından getirdiği 25 bin bedeviyi yerleştirmiş ve Türk memurları kovulduktan sonra Nüfus Müdürlüklerine getirilen ArapIar resmi evrakları tahrif ederek bu 25 bin kişinin yerli halk olduğunu isbatlamanın çabasına girişmişlerdir.

Baascılar Kerkük'e yoğun bir Arap nüfusunu iskân etmek için Kibrit, Mukavilin El-Arap ve Petrol Kumpanyası gibi uydurma şirketler teşekkül ettirdik ten sonra El-Hürriye. El-Kerame, El-Peas. 17 Temmuz, Filistin ve El-Kudüs gibi yeni yeni semtler inşa ettirmişlerdir.

Irak Hükümetinin. Türklerle meskûn bölgelerde Türk nüfusunu azınlığa düşürmek için giriştiği bu teşebbüslere, Barzani taraftarlarının mıntıkasında cesaret edemeyişi, herhalde Türk Hariciyesine musallat olan zihniyetin mahiyetini bilmesinden ileri gelmektedir Baas Partisi ve Barzani'nin bütün dünyanın gözü önünde sahneye kovduğu bu çirkin ovuna karşı çıkan TürkIer ise bu iki şer kuvvetin tehdit ve taarruzlarına maruz kalmaktadırlar.

Birliği, işçi Sendikası, Petrol Sendikası, Baro ve bazı Spor cemiyetleri, seçim yapılmadan Türklerin elinden zorla alınmış ve bu teşkilâtlar Baas'ın birer siyasi şubesi hâline getirilmiştir.

Tabiî Dışişleri Bakanlığı’ndaki sükût gene aynı sükût. Gülüş gene aynı tasvipkâr gülüştür. 

Siyasî taksimat ve devlet sınırlarının ırk esasına göre yapıldığı milletlerarası bir teamül ve hatta bir kanundur. 16 Temmuz 1925'te Cemiyeti Akvam'a sunulan Türk ve İngiliz siyasî şubeleri ile Irak Hükümetinin resmi raporları, Kerkük civarında Türk unsurunun kahir bir ekseri yeti teşkil ettiğini bildirmiştir.

Bu en hukuki ve en ciddi raporda, Irak Hükümetine göre bölgede, 494.007 Kürt, 166.941 Arap, 38.652 Türk, İngiltere’ye göre, 474.720 Kürt, 185.763 Arap, 65.895 Türk ve Türkiye Cumhuriyetine göre ise 263.830 Kürt, 43.830 Arap, 146.960 Türk yaşamaktadır.

Kürtlerin Türklüğü bilindiğine göre üstelik raporda Kürt olarak gösterilen unsurun göçebe Türkmenler olduğu Osmanlı kayıtlarından anlaşıldığına göre Kerkük'te ne Arapların ne de Barzani'nin hak iddia etmeye yetkisi yoktur. Bizzat Irak Hükümet raporunu en doğru rapor olarak kabul etsek bile. o zaman bölgede 532.659 Türk’e karşı ancak 166.941 Arap mevcuttuYani Irak Hükümeti 1925'te bu raporu verirken bile Kerkük bölgesinin Türklere ait olduğunu kabul etmiş bulunuyordu. Bugün ise 5/1 e yaklaşan bu oranın değiştiği iddia edilemez. 

Dışişleri Bakanlığının meseleye ağırlık kovması 1 milyon Kerküklü kardeşimizi diri diri gömülmekten (1) kurtaracağa gibi güney hudutlarımızın dibinde Rusların üs olarak kullanacağı bir komünist devletin kurulmasını da önleyecektir. Fakat bu Hükümet ve bu Bakanlık; zihniyeti icabı, hadiselere gene kulak tıkayacak ve şu yazıyı bile okumazdan gelecektir. 

NOT: Bu yazının ikinci kısmını 26 Ekim Plebisit’inin neticesi ilân edildikten sonra yazacağız.

Necdet SEVİNÇ

DEVLET * 12 EKİM 1970 * SAYI: 80
Yorum Gönder

@name x