KİTLE PSİKOLOJİSİ VE LİDERLİK ETKİLERİ

10 Eylül 2018 Pazartesi 00:50

Faruk Ülker yazdı...

KİTLE PSİKOLOJİSİ VE LİDERLİK ETKİLERİ
 KİTLE PSİKOLOJİSİ VE LİDERLİK ETKİLERİ

----Birinci bölüm----

Toplumların eğitim seviyelerine göre psikolojik karakterleri mevcuttur. Kişilerdeki fikir ve duygular, bir takım sebeplerle, toplumdaki önder kişilerle özdeşleştiğinde bilhassa demokratik kültürü hazmedememiş, cahil bırakılmış toplumlarda, inceleme, soruşturma geleneği oluşmayacağından doğrudan inanıp etkilenmesi o fikrin istikametinin şekillenmesine yol açar.
.

Kalabalıklar çoğu zaman; akıl, fikir, soruşturma ve yargılamadan ziyade şuur altlarının tesirinde bulunurlar...Düşünceler ve muhakemeler, toplumu yönlendirenlerin gölgesinde kalır her zaman...Kalabalıkların şuuru yoktur veya ferdin kişisel şuuru kadar dış algılara kapalı değildir.
.

Bilinçli şahsiyet zaman içinde silinmeye mahkümdur. Fikirler ve hisler tek bir istikamete yönelir. Kitle tek bir varlık haline gelir. Sosyolojide bu duruma; ''KİTLELERDEKİ ZİHNİYETİN TEKLEŞMESİ KANUNU '' denir...
.

Fakat tesadüfen bir çok ferdin bir araya gelmesi ve yan yana bulunması, kendi aralarında organize olmuş bir toplumun karakterini vermez. Yani belli bir maksat olmaksızın bir meydanda toplanmış binlerce kişi asla PSİKOLOJİK BİR KİTLE TEŞKİL ETMEZ. Kitle durumuna gelinebilmesi için bazı UYARICILAR, ETKENLER VE ÖNDERLERİN bulunması lazımdır...
.

Kitle karakterleri, toplumların değişmesi ve şekillenmesinde çağımızda en büyük ve en önemli amildir. Her toplumun şekillenmesi de o toplumun karakteristik özelliklerine bağlıdır. Okuma yazma oranı yüksek, aydınlaşmış ve demokratik kültürü içine sindirmiş toplumlarda liderlerin kitle üzerinde ki etkileri tam bir güç odağına dönüşmez. Lider kitleyi değil, bilinçli halk lideri yönlendirir...
.

Bunun karşıtı toplumlarda ise, bilhassa Ortadoğu ülkeleri ve hatta ülkemizde ise durum farklılık arz eder. Liderler toplumun yönlendirilmesinde hatta rejimlerin değişmesinde en önemli faktörlerdir...
* * *

Bu gün toplumumuzda bir liderlik sevdası, sevme saymadan ziyade adeta bir humma halini almıştır.İnsanlarımızın bir kısmında oluşan ezikliğin getirdiği intikam alma hissi; güç bende istediğimi yaparım kompleksine dönüşerek, kendi üstünde gördüğü, toplumun diğer tabakasına karşı haddini bildiririm ezikliğinin kronikleşmiş hali olarak karşımıza çıktığı gibi, Cumhuriyetten RÖVANŞ alma aracı haline dönüşmüş gibidir..

* * *
KİTLE HAREKETLERİNDE LİDER ETKİLERİ
.

Kitle içinde bulunan fertler sadece çoğunluk içinde sayı fazlalığı teşkil etmez. Kişi tek başına olduğu zamanda frenleyebileceği iç güdülerini, toplum içinde frenleyebilmek kabiliyetinden uzaklaşır. Öyle ki, kitle içinde iç güdülerine kendisin terk ederek YENİLMEZ BİR GÜÇ KAZANIR. İşte bu ruhla kitleler mesuliyetsiz ve sorumsuzluk duyguları içinde zaptedilmeleri güç hal alırlar... Halbu ki, toplum ruhundan bağımsız kendi mesuliyet duygularıyla baş başa kaldıklarında her zaman etkileşime, iknaya, zaptedilmeye daha açıktırlar...
.

Psikolojinin sosyal olaylardaki iç içeciliği ile bu gün şunu çok iyi biliyoruz:

Bir kişi öyle bir hale getirilebiliyor ki; kitle içinde yayılan TELKİN VE ENERJİNİN ETKİSİYLE kişi hızla bilinçli kişiliğini kaybederek ve başka sebeplerle de çok geçmeden KENDİSİNİ UYUTAN, HİPNOZLOYAN KİMSELERİN ETKİ DAİRESİNE GİREREK NARKOS ETKİSİ ALTINDA UYUYAN KİŞİNİN HALETİ RUHİYESİ içinde olur!...
.

Uyuyan, uyutulan kişilerin bilinçli faaliyetleri felce uğramıştır. Uyutucunun kendi arzusuna göre idare ettiği bilinçaltı faaliyetlerinin esiri olmuştur artık. 
.

Hipnozun etkisiyle, uyuyan bir şahsın BÜYÜLENMİŞ HALLERİ MEVCUTTUR. Artık bu tiplerde kendi kendini İDARE ETME ve İRADE YETENEĞİ YOKTUR, DUMURA UĞRAMIŞTIR O YETENEK!..Hisler, hareketler,davranışlar tamamen UYUTUCUNUN belirleyeceği istikamete yönelir...
.

Bu kişilerde uyutulan insanlarda olduğu gibi, bazı yetenek ve karakteristik özellikle, akli melekeler gibi TAHRİP EDİLMİŞTİR. Toplum içinde ki önder sayılan siyasi lider, veya cemaat önderi ya da bir tarikat şeyhi gibi kişilerin tesiri o kimseyi karşı konulamaz bir coşku ve eyleme sürükler.
.

Kitlelerdeki coşku ise; uyutulan hipnotize edilen bireylerinkinden kat kat daha fazladır. Hipnoza maruz kalan bir kitle içinde; bu telkinlere, aldatmalara, yalan ve riya'ya, manipüleye karşı direnecek kuvvetli kişiliğe sahip insanlar sayıca fazla değildir...
.

Fakat diğerlerini heyecan alır sürükler. Güzel bir hitabet, sürekli yenilenen ve değişen sloganlar, yerinde bir kelime, tam yerinde uyandırılan bir tesir, büyük bir yalan, ileriye dönük büyük projeler gibi kitlelere vaad edilen hayaller, hoş bir rüya gibi devasa kitleleri peşinden sürüklemeye hazır hale getirmiş motiflerdir.
.


Az gelişmiş, eğitim düzeni oturmamış, çağın gerekli olan fikirlerini yakalayamamış, verilerini okuyamamış bilhassa Ortadoğu gibi ülkelerde, yaygınlaşmış insan tipleri ile toplumlar kontrol altına alınmaktadır.BİAT KÜLTÜRÜ bu toplumların en büyük özellikleridir. TARİKAT ŞEYHLERİNİN, CEMAAT ÖNDERLERİNİN, HATTA SİYASİ LİDERLERİN hedefe varmada istediği insan tipleri ve kitleler bunlardır!..
.

Cahil bırakılmış, geri kalmış toplumlarda cemaat önderi, tarikat şeyhi, siyasi lideri gibi önderlerin büyük rolleri vardır. Siyasi liderin veya önderlerin iradesi, toplum için fikirlerinin kaynağı haline gelir. Kitle çobanına sadık bir sürüdür.
.
Cahil toplumların hipnotizeye uğramış kişilerinde en yükseğinden en aşağısına kadar, kitlenin ruhuna hakim olan düşünceler; sorgulama, yargılama, hürriyet, bilinçli davranma, bağımsızlık, milliyetçilik gibi düşünceler yer almaz. Biat kültürü içinde, itaate susamış olmaları ve kendilerinin lideri olduğunu söyleyen kimselerin ardından gitmek ve ESİRLİK İHTİYACI en ön plandadır..
.

Tartışma kültürü gelişmemiş, düşünceye önem vermeyen, kendi yerine liderinin düşüncesine kesin itaat edilen toplumlardaki liderlerin başvurdukları yöntemler hemen hemen tarih boyunca hep aynı yönde olmuştur. Geri ve cahil kalmış toplumların liderleri; REKLAM, PROPAGANDA, İKNA, İDDİA, TEKRAR ETME ve TOPLUMDA YAYMA telkinleri ile etkili olmaktadırlar...09.09.2018

Devam edecek
Türk Ocakları
Ümraniye Şube Başkanı
AV.Faruk Ülker

Yorum Gönder

@name x