KONUŞAN FOTOĞRAF

18 Ocak 2020 Cumartesi 12:51

Osmanlı da Türk çocuğuna okuma yazma öğretilmez, tarım, hayvancılık ve askerlik yap denilip, ticaretten itinayla uzak tutulur, ticaret ise Avrupalı Levantenlerin kontrolündedir. Bu sistem devleti batıracaktı batırdı da! Peki aynı sisteme ne diye devam ediyoruz?

KONUŞAN FOTOĞRAF
1-Başkent İstanbul değil Konstantinapolis'dir!

Şehire Türk nüfus sokulmaz, türlü engeller koyarlardı. Cumhuriyet kurulana kadar İstanbul'a Türk göçü de yasaktır. Bu şehir 4-5 mahalleden ibaret ve adeta Avrupalı Levanten aileler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler için cennettir.

2-'Kadızadeler'in yarattığı gerici terörden Rönesansı ıskalayan Osmanlı, 1700’lerin başından itibaren Batılılaşma çalışmalarına başlamış olup, başlangıçta bu işi Köprülü ailesi organize etmiştir.

Naima, Katip Çelebi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi o dönemi yansıtan eserler yazmıştır.

3-Osmanlı da durumu bozulan esnafı korumak üzere ilk koruma kanunu 1658 de Bakır kıtlığı üzerine çıkarılmıştır. Lakin Osmanlı'nın Ruslara karşı İngilizlerden sürekli yardım talep etmesini İngilizler fırsata çevirip, BALTALİMANI ANLAŞMASI ile de tüm korumacılığı kaldırtmıştır!.

4-Koruma ilk başta İngilizler için kaldırılıp yerli esnaf yerine yabancı esnaf ve ticaret erbabı desteklenmiş olup,

hemen akabinde Kasım 1838 de Fransızlar, Mart 1940 yılında ise Hollanda ve Portekiz'e de aynı imtiyazlar tanınmıştır.

5-Son 200 yılda Ruslar da adeta Osmanlı'nın azılı düşmanı olmuş, Donanmayı 3 büyük baskınla yakmış yok etmiştir.  Mezhepsel (Ortadoks) avantajını kullanıp Osmanlı'yı Balkanlar'dan da atıp en büyük darbeyi vurmuştur. Bu düşmanlık Ekim 1917 Komünist devrimine kadar da devam etmiştir

6-Cumhuriyetin kuruluşunda,

Tatar Lenin'in Kuvva-i Milliyecilere yardım etmesi, Atatürk'ün yardım talebine karşılık verip İnebolu ve Trabzon Limanına gönderdiği 300 ton Silah/Mühimmat ile Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldığı için, Türkçüler de bu komünist Ruslarla barışmıştır.

7-Yani Çarlık Rusyası Osmanlı'yı yok etmiş Komünist Rusya ise adeta yok olmamıza dur deyip batı ittifakına darbe vurmuş idi. Bu dönem Ekim 17 Devrimini yapanların bir çoğu Türk asıllıydı. Belki de en büyük şansımız da buydu. (Bknz: Ayestefanos Ant. Çeşme, Navarin, Sinop Baskını)

8-1700 ve 1800' lü yıllarda adeta Islahat fermanı yarışması vardır Osmanlı da! Batıyı taklitçilik bu dönem tavan yapmıştır. Batıdan borç ve yardım talep ettikçe onlarda kendi taleplerini dayatmış ve kabul ettirmişlerdir. Sinop donanmamızı Ruslar yakınca Kırım Harbi için +++

9-İngilizler ve Fransızlar 20 parça gemi göndermiş, bu gemileri Karadenize çıkartıp Ruslara karşı savaşmış, arkasından bu masrafların ödenmesi için yine Batı'ya ilk büyük borçlanmalar başlamış, akabinde Varlık Fonları kurulup daha fazla teminat verilip daha çok borç alınmıştır.

10-1855-1863 arasında başlayan bu borçlanma furyası ile her seferinde Avrupalı devletler ve Konstantinapolis'de ki uzantıları  Levanten aileler ve Galata Bankeri her seferinde bazı taleplerde bulunup bunları almakta zorlanmıyorlardı. Bu taleplerin bazıları da kültürel alandadır.

11-Varlık Fonunun kurulması ile Robert Kolejinin C. Rothschild tarafından kurulması aynı tarihdir(1863) yine Galatasaray Lisesi ve Saint Benoit Fransız Lisesi bu dönemde kurulmuş, Osmanlı Sultanları, Paşaları, Sadrazamları tarafından desteklenip çocukları buralarda okutulmuştur.

12-Latin Alfabesi tartışmaları ilk kez 1860 larda başlamış olup, bu alfabe bizi cahil bıraktı sesleri taban bulmuş, bu konuda toplantı üstüne toplantılar yapılıyor ve Arnavutlar'ın uzun tartışmalardan sonra Latin alfabesine geçmesi şok etkisi yaratıyordu.

13-Ticaret kontrolümüzden  çıkartılıp Osmanlı adeta sömürge devleti haline dönüştürülünce, 1875 yılına gelindiğinde 'RAMAZAN KARARNAMESİ'yle koca devlet İflas ilan etmek zorunda kalmış ve İflas ilan eden Padişah( Abdülaziz) de kaos için kim vurduya getirilerek öldürülmüştür.

14-Sultan Abdülaziz'in öldürülmesi ile yerine getirmek istedikleri ve getirdikleri Padişah'ın da bu işe vakıf olmaması üzerine Sultan ll.  Abdülhamid Padişah yapılır.

Farklı bir açıdan o günlere bakış

Sultan Abdülaziz’in katli ve Çerkes Hasan’ın intikam cinayetleri

Hüseyin Avni Paşa, kanlı olaydan bir gece evvel başına gelecekleri hissetmiş olacak ki Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi olan Yüzbaşı Çerkes Hasan’ı tutuklatmış, ancak Hasan ertesi günü Taif’e

independentturkish.com

15-ll. Abdülhamid tahta bu kaos ortamında çıkar, akabinde Çarlık Rusyası hayalini kurduğu Boğazların kontrolü için İstanbul'u işgal eder(1877). Sultan ise Ruslar'ın İstanbul işgalini sonlandırmak için, Batılı vampir devletlerin talebi üzerine vergi gelirlerinin %71'ini devreder.

16-Osmanlı Devletinin İflas ilan ettiği meşhur RAMAZAN KARARNAMESİ(Nisan 1876) ile,  Vergi gelirlerinin devredildiği MUHARREM KARARNAMELERİ(1879 ve 1881'de ki iki kararnamedir), pek bilinmez, gündeme de getirilmez. Hep saklanır.

Osmanlı Ekonomisinin İflas Süreçleri: Ramazan Kararnamesi, Muharrem Ka

Osmanlı ekonomisi, 19. yüzyıla gelindiğinde iflas bayrağını çeken birbiri ardına gelişmelere sahne oldu. İlk önce Ramazan Kararnamesi, onu izleyen süreçte Muharrem Kararnamesi ve Duyun-u Umumiye' tozlumikrofon.com

17-Vergi gelirlerinin devredilmesi şartıyla, Rus işgali ağır bir anlaşma ile sonlandırılır ama İstanbul'un kalbine Ruslar da büyük bir  zafer anıtı dikmiştir artık...(AYESTEFANOS ANITI)

18-AYESTEFANOS ANTLAŞMASI  öncesi ve sonraki gelişmeleri

İslam Ansiklopedisi'nden de okumak lazımdır. Farklı bakış açıları kültürü zenginleştirir ve itirazları minimumda tutar...

19-Osmanlı Devleti, Viyana Bozgunundan(1683) ve Belgrad'ın kaybedilmesiyle (1718-Pasarofça Antl.) Avrupa da psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş ve sürekli batılılaşma kompleksine tutulmuştur.

Bu uzun süreç Osmanlı'ya ne kazandırmış?

Ne kaybettirmiştir?

20-Yukarıdaki o tartışmaları yapmadan sadece 1930 lardaki devrimleri tartışmak ve sürekli #5816KalksınKemalizmBitsin gibi komik yaklaşımlar Türkiye'yi de,

'Mankurtlaşan Tanzimat Aydınları'nın Osmanlı'ya yaptığı gibi tarifi imkansız bir şekilde çökertmeye yöneliktir.

21-Osmanlı Devleti'nin çeşitli amaçlar ve talepler için çıkarttığı 'Islahat Fermanları'nın kaçınılmaz bir sonucu olarak başta ekonomi ve eğitim sahasında verilen tavizler İhtilalci bir Osmanlı Aydınının yetişmesine yol açmış, ve iş öyle bir hale gelmiştir ki; bu sözde aydınlar...

22-Başkent dahil ülkemizin her yeri işgal altındayken, yapılmak istenen Kurtuluş Savaşına/İSTİKLAL HARBİNE karşı çıkıp, dönemin ABD başkanı Wilson'un ülkeyi bölüp Doğuda Kürdistan ve Ermenistan taleplerine rağmen KUVVA-İ MİLLİYE hareketine bile karşı çıkmış mitingler yapmıştır!

23-Demek ki, Robert kolej/Boğaziçi, Galatasaray gibi ülkenin en iyi eğitim veren lise ve üniversiteleri anti-Milliyetçi yetiştirmiştir ve halen de yetiştirmeye devam etmektedirler. O halde yapılması gereken okullarımızın seviyesini bu okulların seviyesinin üstüne çıkartmaktır...

24-İktidarlar son 40-50 yılda bu durumun farkına varmış lakin çözümü hep yanlış metodlarla çözme yoluna gitmiş, gelinen noktadaysa bu projeler başarısız olmuş, emek ve zaman kaybedilmiştir. İktidarların bulduğu çözüm ise Anadolu ve Fen liselerini,

İmam-Hatiplere dönüştürmektir!

25-İktidarların görevi; Robert de,  Galatasaray'da kuyruğa girip üstüne de yıllık 15 bin avro ödetip  çocuklarımızı bu misyoner okullarına sokup sonra da bu gençlerin yabancı şirketlerde işe girmesine sevinmek yerine, Fen Liselerini ihya edip beyin göçünü sonlandırmak olmalıydı.

26-Üniversite sınavına giren 2.5 milyon öğrencinin içinde 3 bin tane süper zeka öğrencimiz var. Bunlar nereye kaydoluyor? Boğaziçi, Galatasaray, Koç, Sabancı vb. 4 üniversiteye daha.

Peki bu üniversitelerin hangisi milliyetçi yetiştiriyor? Ve bu mezunların % kaçı ülkede kalıyor?

27-Süper zeki gençlerimizi, ABD, İNGİLTERE, FRANSA gibi ülkelerin işgücüne sokmak yerine, kendi ülkesine hizmet edecek milli şuurlu liseler ve üniversiteler kurmak ve  bunların sayısını da çığ gibi arttırmak zorundayız. Yoksa  fotodaki dedemizin kaderi torunlarına da yansır...

28-"Osmanlı'da Türkler 2. sınıf muamelesi görürdü. Türk 8-12 yıl askerlik yapar, Hırıstiyan-Yahudi yapmazdı. Evlenir yuva kurar çoğalır, işine bakar zengin olurdu.

30'larında askerden sağ dönebilen Türk ise mahalle arkadaşı Yorgonun yanında isçi olarak başlardı."

29-Her okuduğumda farklı bir derinlik yakaladığım bu yazıyı da buraya eklemezsem, konu eksik kalırdı.

Sahi Hangi Osmanlıyız? ...

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 33

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

kabızbeyinliler@baha kolaç 6 ay önce yorumlandı

senin adın çok değişik,dünyada herkes boyundan,posundan,kaşından,özünden şikayet eder.ama "aklından şikayet eden hiyarlari asla görmedi̇m.oğmlum sen cahilsin.at gözyüğü takmışlar onunla büyümüşsün utan lan ,burada yorum yazanlardan bazıları.akademisyen.,sende acaip bir özgüven mahyaklığı gördüm.haddini bil..."devletini tanımadan önce--ispanya engizisyonundan kaçıp.2.beyazıt hanın .kıçlarına don.midelerine lokma verdiklerini isimleri türkçeleştirmiş "klik-kozmo,sabetayist yahudilerini oku.h

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

baha kolaç 6 ay önce yorumlandı

doğru bir tespit. yorumları okudukça hayrete düşüyorum halkımızın ne kadar cahil bırakıldığı konusunda. 2 kitap okuyup krndini alim sanıyor. gülerim ağlanacak halimize ne yazık ki...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

dumur beyinler 6 ay önce yorumlandı

katkısı bile olmayan aymazların arkasına kuyruk olunmazdı....onun için haberalp sende milli değilsin benim gözülde.islam dininin yahudilerin eklediği sonradan sözleri göstererek dine hakareti ve osmanlının geri düşüşünü söyleyen akılsızların sende ketenperesine giriyorsun.bu sorumsuzluk.milli ve fikri *milli ve tarihi*milli ve ekonomi*milli ve siyasi**gibi arumanları tam ve yerinde kullanmadıkça millet sizinle asla olamaz.bunu biliniz.kimse geçmişine sövdürmez.sövenlere oy vermez!!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

dumur beyinler 6 ay önce yorumlandı

milliyetçilik versiyonu peşinde değiliz.çünki.dünyada ve avrupada yayılan milliyetçilik"sizin kelle milliyetçilği değil""manevi satha zuhur etmiş milliyetçilik yayılıyor onun için sizin milliyetçiliği tehlikeli görüyor dünya..haddinizi biiniz.milliyetçi===>dindar-tarihinesaygılı-büyüklerine ve küçüklerine ihtimamlı davranan.türkeçsini iyi kullanan-parlak zeki+akıllı insanlardan oluşur.türkiyede böyle bir milliyetçilik yok!!olsaydı sayın devlet bahçelinin peşini bırakır,türkiyeye katkısı

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

dumur beyinler 6 ay önce yorumlandı

*peki bu üniversitelerin hangisi milliyetçi yetiştiriyor? ve bu mezunların % kaçı ülkede kalıyor*lafa bak .hala bu adam anlamamış.biz türkiyede *milliyetçi yetiştirmiyoruz aslanım .çünki biz "milli-yerli"insanlar yetiştirmenin peşindeiz.sen ise**kelle milliyetçilği(munistekinalp(moizkohen)yahudisinini kürtziyaya verdiği çakma mankutluk milliyetçilği var türkiyede.biz ** manevi satha zuhur etmiş olan milliyetçiliği seviyoruz.siz paganist (çoktanrılı)milliyetçilik versiyonusunuz.biz böyle bir ver

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

ifsatlar ve son gerileme dönemini kim yazmışsa doğru bile olsa .insanın ilk önce yaptığı güzellikler anlatılır.buradaki hamaset tellalları ve haberalp dene dengesi görülmeyen portal acaip orazm oluyor.osmanlı bu değil.millet sizi takmıyor.erkekseniz osmanlının önce başlangıcını 600 yıl 7 iklim 3 kıtada 64 devlet 28 muhtariyet-14 müslim ülkeyi nasıl yönetmiş.bunu yazmadan böyle yellenenlerde kesin bilgisizlik sendromundan oluşan beyin hemoroit var.nokta......

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

*bir beyefendi-insan gibi insan/milletine dalavere yapmamış yalan söylememiş.milletin yüzen bangır bangır doğruları söylemiş bir yiğit adam*2.abdulhamid"cennet mekanın günümüz versiyonu var..böyle bir insana hakaret ederek yukarıdaki saçma- salak sözleri yazanları millet gerçekten .xx takmamaktadır bunlar evini bile idare edemeyenlar olduğu açık.çünki yazdıklarının alayı rakamsal bile olsa.milletin gönlünde bir karşılığı yok.yazmış .istediğin kadar yaz""al-i osmani senin yazdığın yalanlar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

-millete durmadan patiska gibi geçirenler doğmamış çocuklara faiz borcu giydirenlere ..bravvvvo dediniz..bu gün *ne imf den borç almış aksine sizin gibi mahlukların aldığı kredileri ödemiş***nede kendisini hükümet yasın diyen karışık klik-ve komün türkiye düşmanları için bankaların içini boşalttırmış nede millet 51 milyar dolar geçirmemiş-milletin **100tl.lik resmi bütçesinin 65 .tl"sini..ülkeyi 96 senedir inek gibi sağan**koç-tosun-öküzlere faiz olarak yedirmemiş karşınızda müdafasız bir

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

**avrupa birliğinde olmamana rağmen 28 ülkeden 5.nic sıraya oturmuş bir ekonomisi olan ülkenin müsebbiblerisiniz..kalkmı akı veriyorsun.bu ülke-darbelerde-yalan ifsat -sahte hesap ve uçurmalardan hükümetlerin"kanlımı-kansızmı"diye iki kavramla gittiği..başarısızların saştacı edilip altın tepsi ile hükümet kurdurdukları.pijamalarla başbakan karşılayan fgastası mahlukları unuttunuz.bankaları bilerek boşalttırıp halka 51 milyar doları sokanları es geçtiniz.ımf den durmadan alıp yiyenleri

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

"rte"ve onun partisine"akp""alayını bodoslama çaktınız.ve utanmadan ..15 temmuz gazisi "ulu önderimiz sayın recep tayyi̇p erdoğan beyefendi hazretleri"nin ona hakaretlerinizi verdiniz o size hak etmediğiniz güzellikleri sundu-sağlık-eğiim-adalet-ulaştırma -haberleşme-sosyal hizmet ve yardımlar-tüm kamu kurumlarının alt yapı elemanlarının milyon sayılara çıkarttı.ve "rte"ye ettiğiniz utanmaz lafları unutup beyler gibi bu gün**dünyada gelişmiş ekonomisi olan ülkelerden 15.ci sıraya

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

**lan bu memlekette.üniversiteleri ve sağlkonusunda ve dahi eğitimde temeli "dp"attı her alanda.demirel geldi-özal geldi üniversite sayısı 25-30 oldu "akp"geldi her yer üniversite oldu"özel eğitim alanları ve dahi gençlere çalışma imkanları sunuldu..adamlar cumhuriyet döneminde alışmışlan.neymiş avruqaya bu gençler götürülseymiş.ulan giden gelmiyorki..bu ülke ilkdefa "dünya ligine yeni çıktı 10 yıldır.sen-asker-akademisyen-odalar meslek kuruluşları-iş adamı görümlü onun bunun,,xx,,

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

parmak sallar 1947 den beri "aziz türk milleti bunlara osmanlı tokatını basıp..görü göreceğiniz bu kadarlan dedi %22 ile çook mesut ve bahtiarlar birde elin dikiyle gerdeğe irenler bir kaç belediyeyi koç başı yapıp.neredeyse erken seçim isteyecek kadar fütursuzlar.bu adam 27 madde.türkiyede hiiiç yaşamamış.türkiye cumhuriyetkuruluşundan 1947 de kara vurulana kadar milletçe .sen yoksun diye ne kadar 5 üniveğrsite ile doktor-hukukçu -mühendis var etmişler nüfus 25 milyonken.akla bak..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

aklı dikinde olanlar 6 ay önce yorumlandı

adamın yazdığına bak.bilgisi sıfır===>27-süper zeki gençlerimizi, abd, i̇ngi̇ltere, fransa gibi ülkelerin işgücüne sokmak yerine, kendi ülkesine hizmet edecek milli şuurlu liseler ve üniversiteler kurmak ve bunların sayısını da çığ gibi arttırmak zorundayız. yoksa fotodaki dedemizin kaderi torunlarına da yansır.**bu adam mars kökenli sanırım hani o bildiğimiz kemalistler varya.yılın belli günlerindegelirler(comhoruyetbayramı-10 kasım-19 mayıs -23 nisan)atalarının arkasına saklanır millete

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Şeref özyazıcıoğlu 6 ay önce yorumlandı

buyurun alın size osmanlı,.....!!!!!!!

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 6 ay önce yorumlandı

tanimi şudur====>mi̇lli̇yetçi̇li̇k,manevi̇ ssatha zuhur etmedi̇kçe kadük ve basi̇retsi̇z kalir yalniz olur sabi̇t olur===>demekki̇ dünyada ve avrupadaki̇ mi̇lli̇yetçi̇li̇k (kabul edi̇lebi̇li̇rli̇k gereği̇)manevi̇ satha zuhur etmeli̇.."haberalp"saniyorum ki̇.pagani̇st(çok tanrili)kelle mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇ portali.bu ülkede **emi̇le durkhai̇m mi̇lli̇yetçi̇lği̇ni̇n temeli̇ atan--serdengeçti̇ ve sonra muhsi̇n zaci oğlu beyefendi̇di̇r..ve gerçek mi̇lli̇yetçi̇ dava rei̇si̇ "devlet beydi̇r"

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 6 ay önce yorumlandı

ben bi̇rtane sami̇mi̇ türkün bu portalda*osmanlidan bahsederken hayirli-temi̇z li̇sanli-pak i̇manili- mütedeyyi̇n ve oturmuş karakterli̇ hala henüz bi̇r yetken kalem göremedi̇m ümi̇di̇m yok.haberalp..pagani̇st(çoktanrili-sözde mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇ beni̇msemi̇ş ama hangi̇ mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇ dersen-kafatasi ve hamaset ve dünyada öteki̇leşti̇ri̇len korkulan mi̇lli̇yetçi̇li̇k---ama ben emi̇li̇ durkhai̇m'i̇n mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇ni̇ beni̇msemi̇ş .bi̇ri̇si̇yi̇m.zi̇ra emi̇li̇ durkham'i̇n mi̇lli̇yetçi̇l

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

IV.MURAD 6 ay önce yorumlandı

**beyler**haberalp denen portal. genelde.bi̇lgi̇si̇zli̇k ve hamaset olan konulari ve osmanlinin geri̇leme dönemi̇ni̇ ve di̇ni̇ ti̇caret yapanlari ele almaktan orgazm oluyor-saniyorlarki̇.ali̇ osmani̇ devleti̇ di̇ğer devletler gi̇bi̇ bi̇r organi̇zmadir canlidir doğar büyür geli̇şi̇r geri̇ler çöker--neden genelde **osmanlinin çöküşünü ele aliyorlar.zi̇ra onun geli̇şi̇mi̇nde bi̇r ahlak-bi̇r fazi̇let-bi̇r onur-bi̇r ahdevefa-bi̇r kari̇zmati̇k öngörüler-bi̇r i̇nanç varda ondan korkuyorlar.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

*robert koleji-avusturya-alman-fransız vs. yabancı tültürlü kolejler ""osmanlı döneminde kuruldu**iyide aslanım "sen cumhuriyete faziletiyle beslenmiş birisin.neden buraları cumhuriyet döneminde kapatmadın ve hala ünlü .ve her türk ailesi oraya çocuklarını yazdırmak için takla atıyorlar.sen gerçekten tarihi rakam sanıyorsun çünki ele aliş+bi̇lgi̇sel tanzi̇m+vakalar arasi i̇li̇şki̇leri̇ tartip ölçme+gerçek rakamlari hep osmanlinin geri̇ ve çöküşündeki̇ rakamlar olmasi hasebi̇yle sen sıfırsın.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

kisa bi̇r devi̇r olan cumhuri̇yet i̇le sinirli bi̇r i̇nsan olamam.""çünki̇ ben bendi̇mi̇ aşmişim.ben 3 kitayi sulh-humani̇st-ve gerçek lai̇k ve sosyal hukuk devleti̇ olarak yaşamişim.ve yaşatmişim.ben 96 seneli̇k küçük bi̇r kültürün deği̇l dünya varken ortada dai̇ma olan bi̇r milletim.ve o mi̇lleti̇n vari̇si̇yi̇m.gururluyum.mutluyum.böyle *di̇n ve osmanli hamaseti̇ i̇le mi̇lleti̇me saldiranlara sorarim...sen kendi̇ türküleri̇ni̇ söyle oğlum sana bu mi̇lleti̇n i̇hti̇yaci yok.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

neden bunlara kiziyorudmda di̇ğer "yahi̇di̇ylere-pri̇sti̇yanlara kizmiyorum...çünki̇ o hri̇sti̇yan ve yahudi̇ler kendi̇ i̇si̇mleri̇ni̇ hep korudualar saklamadilar.ama bu selani̇k dönmesi̇ pi̇çler türkçe i̇si̇m aldilar soyad aldilar bi̇zi̇mle cami̇ye -kabeye geldi̇ler oradanda kudüse geçi̇p"ağlama duvarinda gerçek haci oldular""osmanliyi genelde bu ti̇pleri̇n geneti̇k kalintilari hedef gösteri̇p hakaretler edi̇yorlar i̇çi̇mi̇zde.hepsi̇ bu...osmanli i̇le gurur duyuyorum ben 96 seneli̇k

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

sabetay yahudi̇leri̇ni̇n kiçlarina kazik çakildiği kari kizlarini gördüğü yerde zi̇na i̇le zimbaladiği namussuz klan bi̇r kri̇pto i̇nsanlardir bunlari 2.beyazit selani̇ğe yerleşti̇rdi̇..aç karinlarini doyurdu -kiçlarini don verdi̇...kurtuluş savaşinda 4 lasti̇ği̇ vermedi̇ bu i̇bneler.sen bu dönemleri̇ değerlendi̇r..ona bakiyorsan ben""osmanli i̇mparatorluğunun yildiği tari̇h bana göre "1492"yilidir çünki̇ osmanliyi bi̇ti̇ren ve onu yok eden i̇şte bu orospu sabetayi̇st yahudi̇ pi̇çleri̇di̇r

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

körtapa mi̇lleti̇ sirplardir.çi̇ngenesi̇ne bi̇le başvezi̇rli̇k vermi̇şti̇r osmanlinin korkusu yoktur.sen saçmalamişsin ve çeli̇şi̇yorsun.be adam....osmanli herkesi̇ bazilarini zorunlu bazilarini i̇stekli̇ askere aldi.herke devlet hi̇zmetleri̇nden yararlandi ve kamu hi̇zmeti̇nde i̇steyenler seçi̇ldi̇ler..**osmanli dünlada tek ama tek "lai̇k"olan devletti̇r.utanmadan bi̇rde yabancilar askerli̇k yaptirilmamiş eee. türklere yaptirilmiş--yahu.seni̇n dedi̇ği̇n vaka 1492 yilinda i̇spanya

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

**osmanli türkleri̇ di̇ye bi̇r irki osmanli telaffuz etmedi̇...sen yalancisin bi̇rkere--osmanli-ki̇mseni̇n irkini yüzüne karşi kirici olarak kullanmadi.ki̇mseni̇n di̇ni̇ylede nefati̇f olarak i̇lgi̇lenmedi̇..al-i̇ osmani̇-türk ve i̇slam devleti̇ deği̇ldi̇r-o bi̇r i̇mparatorlmuktur.**si̇zi̇n al- i̇ osmani̇yi̇ eli̇e alişiniz bi̇le saçma ve yanliştir.**kendi̇ kendi̇ni̇ni̇nle çeli̇şi̇yorsun--osmanli asbkere her di̇nden i̇nsani alirdi-devşi̇rmeleri̇ okumamişsin. dünyanin en mi̇lli̇yetçi̇ körtapa

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

hala kullaniliyor olsun.""devletleri̇ devlet yapan-onu kullanabi̇len devletleri̇n sayisina bağlidir ağalar....64 ülke 30 özerk-14 devasa büyük uzak doğu-+paki̇-afg-bengal vs)gi̇bi̇ ülkeler beni̇ ve beni̇m gücümü kullandi sorarim.**cumhuri̇yeti̇mzi̇n hangi̇ kültürünü bieni̇mseyi̇p kullanan ülkeler var.buyurun(cumhuri̇yeti̇ küçümsedi̇ği̇m i̇çi̇n deği̇l.maltaraği kellere soruyorum.akli fittirik olanlara soruyorum..bence osmani-sen beni̇m -le deği̇lsi̇n ve seni̇nle i̇lgi̇lenmi̇yorum zaten.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

öteki̇yeti̇rmemi̇ş.kendi̇ si̇nde olan herşeyi̇ ortaya komuş ve onun emri̇nde ve adaleti̇ne gi̇rmi̇ş olan devletler bunu memnuni̇yetle almişlar.ve al-i̇ osmani̇ dedi̇kleri̇nde-..al-i̇ osmani̇ yikildiktan sonra.o yikildi bi̇z 3-5 kere yikildik dedi̇ler.ve hala **nerede kaldiniz di̇yorlar ki̇me --bana-ben ki̇mi̇m.al-i̇ osmani̇ni̇n bi̇r ferdi̇yi̇m ve onun baki̇yesi̇yi̇m.ne mutlu bana.ali̇ osmani̇ olarak ../.../.../ 25 kuruş veri̇yorum.bana öyle bi̇r kültür söyleki̇..yazinin i̇cadiyla 5520 senedi̇r

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

yazisis tari̇hte yüzbi̇nlerce yil-yazili tari̇hte 5520 yil ayakta ve di̇mdi̇ki̇m.beni̇m kültürüm bu.**lütfen ....i̇slam***osmanli tari̇hi̇hakkinda buralarda bi̇lgi̇si̇zce makaleler yazdirma...deli̇ye bi̇le 1 kere söylerler -ulan haberalp sana 500 kere söyledi̇m.bi̇lgi̇ler eksi̇i̇i̇i̇k.hamaseeeeet....osmanli bu deği̇l....bende bi̇li̇yorum 80 mi̇lyonda bi̇li̇yor.....yaşasin omurgali di̇k ve kendi̇ küytürünü di̇ğer kültürler göre ni̇zamlamiş di̇li̇ni̇ ve di̇ni̇ni̇ ve irkini ""ayraç-öteki̇leşti̇r

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

bu mi̇llet hepsi̇ni̇ bi̇li̇yor mi̇lleti̇n ajandasinda bunlarin kesi̇n i̇si̇mleri̇ malaslari var.bunlarda utanma yok...sonra sana ne osmanlidan ben osmanlidan hala memnunum çünki̇ beni̇ temsi̇l etmeyi̇ i̇yi̇ becermi̇ş.beni̇m hala 3.5 mi̇lyarlik nüfusu olan bölgelerde(64 devlet 28 özerkli̇k-14 i̇slam devletleri̇(paki̇star-afg-end-malezya.vs)bunlarin i̇çi̇nde hala çayim kahvem hazir.si̇zi̇n gi̇bi̇ler.96 seneli̇k kültürün kadük kelleleri̇ olabi̇li̇rsi̇ni̇z.beni̇m geçmi̇şi̇m

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

oku çocuk dedi okuyamadım bana kızdı bağırdı o arada yanındaki dostları""gazi paşam çocuk haklı biz bile hala sökemedik dediler...ülkemizde okuma yazma seferberliği 12.eylül darbesiyle halkın %60 ına yakını ancak olabildi.demekki cumhuriyetimiz zamanında okuma yazma oranı bence sıfır desem yeridir.niye.bakınız ikinci cumhuriyet o bile üstüne düşmamiş.ama buradakiler şeyh uçmaz ama dangalaklar bazi ../.../...uçurur.mi̇llet amaseti̇ sevmi̇yor. al-i̇ osmani̇yi̇ sevmeyen sevmesi̇n zaten onlari

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

şunu düşünmüyor.1923 ılındaki "cumhuriyet birinci cumhuriyettir gazi kamala aait.**ikinci cumhuriyeret gazi kamalın cumhuriyetini yıkan..sağır esmet ve yandaşlarıdır kendileri söylediler""bizim cumhuriyetimiz 2.cumhuriyettir hatta temeli hatalı(11.teşrinisanı.1938 "parolasını kullandılar..paralardan heykellerden alındı gazi kamal.hani.cumhuriyetimizde "okuma yazma 1928 yılı sonrası acaipti.bu bile yalan..gazi kamalın hizmetkarı olan cemal granda anılarında. gazi bana bir kelime yazdı bunu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

ayakta kaldığını görmezmisiniz.şarkımız-yemeklerimz-türklerimiz.birdir.balkanlarda-sahra altı afrikasında-ordadoğu- gibi ülkelerde ortak kavramlarımız çoktur....okuma yazması %2 olan bir imparatorluk nasıl 600 yıl ayakta kaldı.bunu açıklamadıkları müddetçe""haberalp denen portal sen buna ayak ve yataklık yapıyorsun...bu tür yazıları yazanların ..al-i osmaniden sinsice bir sıkıntıları olduğunu sanıyorum.ulan 600 sene kuyruğu dik bir impqaratorluk.peki.neden bu tür yazıları yazanlar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

böl:3===>kendinizi layüsl sanmayın zira..***bilmediğiniz bacaip bir tiksindirici cehaletiniz var sebep===ulan bir devlet düşünki halkının %2 si eğitimli diyelim iyide attarakları demek geliyor içimden.böyle %2 okuması olan devlet.3.kıtada nasıl bekletilir.3.kıtadaki insanlar hiçmi kültür almadılarki. bu 3 kıtada-fakülte(medrese)şifahane-hamam-eczane(herbalistik)-muallim metepleri 17.yy.sonlarında (kadın muallime mektepleri ve sıhhi hemşireler mektepleri...bunları hala nasıl

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 6 ay önce yorumlandı

**rahmetli kenan karpat.buradaki saçma yazıyı kaleme alan insanın tam tersini söyleyen 1896 yılındaki osmanlıda eğitim kültür okuma-yazma oranı.yapılmış ve halkın%45 i okumayazması var ama eğitimsiz..%55%eğitimli ve okur yazar kişi...bir kere osmanlı hakkında ileri-gere lafı olanların türk ve anadolu insanlığı ile olan manevi yönüne bakmak gerekiyor,++osmanlıdaki eğitimden size ne.çünki bilmiyorsunuz"o halde hakaret ve cehalet ile kaleme alınanlar ne"2bana rakam masturbasyonu yaparak.böl="

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 6 ay önce yorumlandı

osmanliyi bi̇lmeyenleri̇n böyle saçmaladiklari her dai̇m muhakkak.osmanlının çocuklarının hepsi ama hepsi en azından arap -osmanlıca biliyorlardı zira okudukları okulda kur'an tilavet-tecvit li öğrenme-al-i osmanlıca framer görmekteydiler..lise (orta böl)3 tane en az yabancı dil olurdu..1896 yılında önemli şahsiyet ve tari̇hi̇mi̇zi̇n yüzkaralığı yapan yellozlara karşı güçlü muktedir tarihçilerimiz oldu.bunlardan bir tanesi olan rahmetli.böl.1

0 Kişi beğendi.