Özür lobisi kurdular

13 Mayıs 2015 Çarşamba 09:10

Bahçeli, iktidara Dersim ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları üzerinden yüklendi: “Dersim hainliğine 'Kerbela' diyenler, Ermeni çetelerinin katliamını da görmedi, görmek istemediler. Özür lobisi kurdular, tuzağa düştüler.”Özür lobisi kurdular

Özür lobisi kurdular

 MHP Genel Devlet Bahçeli, partisinin Nevşehir ve Aksaray mitinglerinde halka hitap etti. AK Parti iktidarına yüklenen Bahçeli, "Dersim hainliğine 'Kerbela' diyenler, Ermeni çetelerinin katliamını da görmedi, görmek istemediler. Özür lobisi kurdular, tuzağa düştüler. Ortak acılara vurgu yaptılar, tarihimizle ters düştüler. Ermeni diasporasına mektuplar yazdılar, 1915 olaylarını çarpıtmaktan geri durmadılar. Çanakkale’deki nehir gibi akan şehit kanlarını unutarak onlara barış çubuğu uzattılar" dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: 

ŞEHİDE KELLE KATİLE SAYIN

“Kınalı kuzularımızı kefensiz mezara sokanları, saygıyla andılar. Klipler eşliğinde vatan, şehit, bayrak, ezan, Mehmetçik sömürüsünde rekor kırdılar. Şehide 'kelle' dediler, katile 'sayın' hitabıyla milli bariyerleri yıktılar. Türk milletine nerede düşmanlık besleyen varsa AKP’den el aldı. Türkiye’ye diş bileyen kim varsa AKP’den alkış topladı. Nevşehir, olan bitenleri kaygıyla seyretmektedir. Nevşehir kirli emelleri, karanlık hedefleri açıklıkla görmektedir. Bu muhteşem ilgi buna işarettir. Soruyorum sizlere açık yüreklilikle cevap vermenizi istiyorum.”

BİZİMLE YÜRÜYÜN

MHP lideri Bah­çe­li, mi­ting mey­da­nın­da MHP’­nin se­çim be­yan­na­me­sin­de­ki va­at­le­ri de ha­tır­lat­tı.  "Beş ana pro­je­miz­le mil­le­ti­mi­zin tüm sı­kın­tı­la­rı­nı çöz­mek için yo­la ko­yul­duk. Ka­rar­lı­ca di­yo­rum ki yok­sul­luk­la sa­va­şa­ca­ğız, yol­suz­luk­la ve te­rör­le mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Dev­let ve yö­ne­tim re­for­muy­la çü­rü­me­nin önü­ne ge­çe­ce­ğiz. Ah­lak ve ka­li­te­nin te­si­siy­le çö­kü­şü en­gel­le­ye­ce­ğiz. Emek­li­ler, mart ayın­da bin 400, ey­lül ayın­da bin 400 li­ra ol­mak üze­re yıl­da top­lam 2 bin 800 li­ra emek­li des­tek öde­ne­ği al­mak için bi­zim­le yü­rü­yün."
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x