RUMELİ COĞRAFYASI DOĞU ROMA İMP. SINIRLARINI KAPSAR...

16 Mayıs 2017 Salı 11:53

İsmail Akyıldız Osmanlı İmparatorluğunun Rum-Türk tartışmasına değindi.

RUMELİ COĞRAFYASI DOĞU ROMA İMP. SINIRLARINI KAPSAR...
 Osmanlı Devleti her ne kadar TÜRKMEN YÖRÜK Ağırlıklı olarak kurulmuşsada genişleme döneminde müslüman olmayan toplulukların yaşama biçimi ve ibadet özgürlüklerine karışmamıştır.Bizans'ın topraklarında yaşayan hiristiyan halka Asya kıtasında ortadoks kesime rum adı verildi.Ermeniler bu ünvanın dışında idi.

Osmanlı istanbulun ve balkanların fethinden sonra yönetim şekli olarak Asya'da bulunan kısmı Anadolu beylerbeyliği Avrupa'da bulunan topraklara Rumeli Beylerbeyliği adını verdi.Eyalet sistemine geçti.Mevcut durumda yaşayan roma imp.bakiyesi halk hirisiyan olduğu için yaşam tarzlarına müdahele edilmedi.

Gelen Türkmen kavimleri yeni yerleşim yerleri oluşturularak buralara yerleştirildi.çiftçilik yapanlara manav denildi.Hayvancılıkla uğraşan yorukler genelde küçükbaş hayvancılığa uygun dağlık bölgeleri seçti.Yetiştirdikleri hayvan cinsine göre isim aldılar(akkoyunlu,karakoyunlu,karakeçili,kızılkeçili v.s..)Osmanlı asya kısmındakı aldığı beyliklerin halkını dağıtmak adına balbanlara gönderdi,müslüman olan yerel halkla kaynaştırdı.Hiristiyan olan yerlilere özel itina gösterdi.Anadoluda yaşayan gayrimüslüm halk ermeniler dışında rum olarak anılırdı.İkinci büyük Türkmen,yörük göçü Fatih'in 1473 yılında akkoyunlu devletini otlukbeli savaşında yenip yıkması ile beraber İkinci büyük göç başladı.Aydın'a kadar anadolu coğrafyasının heryerine yerleştirildi.(Yusuf Halaçoğlu'nun konarlar,göçerler kıtaplarında köy köy isimleri ile yerleşim yerleri mevcuttur.)1514 çaldıranda şah İsmailin yenilmesi safevi devletin yıkılması ile göç devam etmiş 1550 li yıllara kadar sürmüştür.Yazılacak yazı çok,Kurtuluş savaşından sonra anadoluda yaşayan hiristiyan rum halkı,yunanistan,Bulgaristan ve diğer balkan lardan gelen Çoğunluğu Türk,yörük,arnavut,boşnak,roman halk ile yer değiştirmiştir.Müslüman halk hiçbir zaman rum olarak adlandırılmamış,Anadolu ve rumeli halkı olarak isimlendirilmede sakınca yoktur.Yazı çok uzayabilinir.Yorum Gönder

@name x