SEÇİM SONRASI KISACA MHP

26 Haziran 2018 Salı 16:10

Murat Taşdan seçim sonrası MHP'nin misyonunu yorumladı.

SEÇİM SONRASI KISACA MHP
 Tercihler, istifhamlar, hesaplar başladığında ısrarla beyan ettik: Yerimiz MHP, dünya görüşümüz Türk Ülkücülüğüdür, diye… Evet, MHP bir siyasi parti olsa da, bizdeki konum ve anlam ihtivası salt siyasi bir meselden çok daha ötedir. 24 Haziran; MHP ve Türk Ülkücülüğünün politik lafız ve konumlanmadan öte, anlam iklimine sahipliğini gösterdi. Ülkücü; ülkesine ve dünyaya sırf seçim indekslerinden determine edilen fayda-zarar ilişkisiyle bakmaz, bakamaz!..

Devlet Bahçeli bir hal okuması yaparak, derin tahlilini kamuoyuna beyan ettiğinde; hakaret, aşağılama, tahrik salvolarının sayıları belirsizdi… Yazık ki 15 Temmuz ile öncesi ve sonrasında, devlet sistematiğinde tevarüs eden krizin derinliğini kestiremeyenler, başka tellerden çalmaya devam edegelmiştir. Onlara göre MHP bitecek, esamisi okunmayacak havai bir mesel teşkilinde işi bitirilecekti! Pek yanıldınız beyler!..

24 Haziran itibarıyla MHP Türk siyasasının kilit taşıdır.

Sistem yapılandırılmasında Ak Parti ile birlikte önemli bir görev ifa edecektir.

MHP ideolojik ve parti kurumsal kimliğine yeniden zindelik kazandırarak kendi 3. Yolunu açmaktadır.

MHP hem devlet merkezli, hem siyasal düzlemde ve parti içi reorganizasyon sürecini paralel götürebilecek yeteneği haiz olduğunu göstermiştir.

20 yılın sonunda Devlet Bahçeli isminin değer ve tecrübe katsayısını artırarak devam edegeldiğini, birikimlerinin farkında olunsun, olunmasın; Türk Devleti ve milleti için ne kadar gerekli olduğu anlaşılmıştır.

Ülke meseleleri ve dış sorunlar muvacehesinde, MHP gibi öznesi ve özgünlüğünde Türklük Fikriyatı Sistematiği bulunduran yapının alacağı konum herkesçe takdir mecburiyetinde değil mi?

Kürtçülüğün siyasi ayağı HDP, terörün emperyalist tetikçileri, hala ülkede taban bulabilmektedir. Bu bir sorundur! Mecliste elde ettikleri temsil oranı ve melankolik aşıkları CHP ile ne hayırlı(!) işler yapacakları kestirilemeyenlere karşı, Cumhurbaşkanı ve partisi umarım MHP’nin önemini samimi raddede anlayabilmişlerdir.

MHP’den elbette yeni dönemde beklentilerimiz olacaktır. Sn Bahçeli’nin denge ve denetim mekanizmasına yaptığı vurgu unutulmasın!

Yeni dönemde MHP;

Daha çevreci, temel haklara imtina gösteren, sivil irade ve sivil temsile kulak veren. Hayvan haklarından tutun da meralara kadar söyleyecek söz ve edimleri bulunan enerjik bir parti görüntüsünü elbette verebilir. Ülkenin kronik sıkıntıları hala devam ediyor…

Emek sorunu, insanca ve hür yaşayabilmek; alınterine saygı, çarpık kentleşme, kültürel deformasyon, bilgi ve katmadeğer üretmekteki kötürüm ahval, spordan edebiyata kadar yaşadığımız atalet ve çoğu…

MHP artık, bunlarda da söz söyleyebilmelidir!

MURAT TAŞDAN
Yorum Gönder

@name x