Terör yasası PKK’yı kapsamıyor

05 Şubat 2013 Salı 10:04

Prof İzzet Özgenç uyardı. "Terörün finansmanına ilişkin yasa tasarısı PKK’yı kapsamıyor"

Terör yasası PKK'yı kapsamıyor

 Terörün Finansmanının Önlenmesi konusundaki uluslar arası sözleşmeye yönelik tartışmalı yasa tasarısı için, İ.Ü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer’den sonra Ceza Hukukçusu Prof. İzzet Özgenç’ten de uyarı geldi.

Özgenç, ‘’Silahlı bir çatışma söz konusu ise bu çatışmaya doğrudan katılan tarafların birbirlerine karşı işlemiş oldukları öldürme ve yaralama fiilleri, terör suçu kabul edilmeyecek’’ dedi ve bunun PKK ile mücadeleyi de ilgilendiğini vurgulayarak şu görüşü savundu:

‘’Bunun sonucu olarak, PKK’nın silahlı çatışma halinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti güvenlik görevlilerine karşı öldürme veya ağır yaralama fiillerini gerçekleştirse bile, bu örgüte yapılan yardımları, terörizmin finansmanının önlenmesine dair uluslararası sözleşme hükümlerini ihlal ve dolayısıyla suç olarak değerlendirmeyecektir.”

MHP’li TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, Celal Adan Oktay Öztürk Murat Başesgioğlu da, Prof Özgenç’in bu görüşünü muhalefet şerhlerine eklediler. Ayrıca ‘’ Yeni suç ihdasları yaparak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini ihlal edici bir ortam yaratılacağı endişesi vardır’’ dediler.

YANDAŞ OLMAYANLAR
CHP milletvekilleri Rıza Öztürk, Dilek Yılmaz Turgut Dibek, Süha Aldan, İhsan Köktürk ve Bülent Tezcan ise Adalet Komisyonu raporuna ekledikleri muhalefet şerhinde ‘’BM ya da yabancı bir ülkenin talebi ile Türkiye’deki bir kişinin ya da kurumun malvarlığı dondurulacak. Buna da hükümete bağlı bürokratlar karar verecek’’ dediler ve itirazlarını şöyle sıraladılar:

‘’ Tasarı yasalaştığında, terör ve terörün finansmanı ile ilgili malvarlığı ve fonlara el koymakla görevli MASAK Başkanının başkanlığındaki 7 kişilik komisyonda MİT ve Hazine Müsteşarlığı ile Başbakanlık, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarındaki üst düzey bürokratlar yer alacaktır. Mahkemelere bile gerek kalmadan, iktidara bağlı komisyon yoluyla, iktidarın yanında yer almayan, gazeteler ve gazeteciler, şirketler, dernekler, sendikalar, siyasi partiler, vakıflar, özel üniversiteler, işadamları, meslek örgütleri gibi tüm kişi ve kuruluşların malvarlıkları, haklarında hiçbir soruşturma olmadan dondurulabilecektir.’’

TBMM Genel Kurulunda ele alınması beklenen tasarı ile, terörizmi finanse edenlerin malvarlıkları dondurulacak. Terör örgütleri veya teröristlere fon sağlayıp, para toplayan kişi, 5-10 yıl arasında hapse mahkum edilecek. Bir yabancı devlet de Türk vatandaşı veya yabancının malvarlığının dondurulmasına ilişkin Türkiye’den talepte bulunabilecek. Türkiye de aynı talebi başka bir devlete yapabilecek.

Yorum Gönder

@name x