Ebu Hanife, Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur’un Başkadı olma  teklifini  reddetti. Zindana atıldı, kırbaçlandı. Sonunda,  çorbasına  zehir katılıp,  zehirlenerek şehit edildi. Zehirlendiğini anlayınca, zindandaki öğrencilerine  yazdırdığı  meşhur vasiyetnamesi,

“BENİ  GASP  EDİLMEMİŞ    
  BİR  TOPRAĞA  GÖMÜN”

1-Arap olmayan müslüman- 
   rın,  anadilleri  ile  ibadet   
   etmeleri  meşrudur.

2-Bir  insanının  mü’min  
    olduğunu  ibadeti 
    belirlemez.

3-Kimin  cennete  veya  
    cehenneme  gideceğini  
    Allahtan başka hiç kimse 
    bilemez.

4-Beşeri ilişkilerde dindarlık 
    ölçü  değildir.

5-Namaz kıldırıp para almak 
    helal  değildir.

6- İmana dair son sözü 
Allah  söyler.

7-Din için toprak gasbetmek 
    meşru  değildir.

8- Evlenme ve  eş seçme 
     hakkı kadının kendisine 
     aittir.

9-Arapça kutsal dil  değildir,
    kutsal  olan  anlamdır.

10-Allahın  elçileri,  Allahın 
      kitabına aykırı.   
     konuşmazlar.

11- Kur’ana  ve  akla  aykırı 
      rivayetler,  kaynağı  ne 
      olursa olsun  reddedilir.

12- İSLAMDA  evliya diye 
       bir   sınıf    yoktur,  
      mü’minler  Allahın  
      evliyasıdır (dostudur).

13- Cinayetin cezası, mü’min 
       ve  kafir  için  aynıdır.

14-Haram  para  ile  hasenat 
      (hayır) olmaz.

15-Zülüm  yapan   idareciye 
      hediye verilmez, hediyesi 
      alınmaz ...

16- İyiliği   emretmek, 
       kötülükten   alıkoymak 
       farzdır.

17- İSLAM   akıl  ve   vahiy 
      dinidir.  Aklı olmayanın  
      dini  de  yoktur ...
 
       (Prof. Muhammed Ebu  
         Zehra /  Ebu Hanife).