Aile, anne, baba, akraba, soy, Allah vergisidir ve doğuştan gelir, bizim tercihimiz değildir. Bunu inkar ya da yok kabul etmek Allah’a isyandır. Hakan, Buğra, Kürşat, Ali, Mehmet, Hasan, Hans, George vb. Türk, Japon, Alman, Rus, Arap vb gibi fert, aşiret, akraba, millet adları. İnsan böyle fert, cemiyet, millet ve insanlık ikliminde yaşar. Din ve inanç ise tercihtir. İnsan, İslam fıtratı üzerine doğar ancak Mümin, Hristiyan, Yahudi, Mecusi, putperest olmak kendi tercihidir.

DEVLETİN DİNİ ADALETTİR
Her sosyal iklimin aynı dinden olması mümkün değildir olsa da geçicidir. Çünkü inanmak iman işidir ve her an değişebilir. Birden insan mümin ya da kafir olabilir. Ama hiç bir insan anne, baba, aile, evlat ve milletini değiştiremez. Hatta her toplulukta birçok inanca mensup insan vardır. Her an inanma kararı değişebilir; ağırlıklı inanç kesimleri bir arada olsa da saf Hristiyan, Yahudi ve Müslümanları bir araya toplamak, bu inanç ölçüleri ile bir arada yaşamak fantazidir. Dünya Müslümanlarını veya Hıristiyanları bir araya toplamak hayal fantazi veya ütopyadır. O yüzden bir arada olmak birlikte yaşamanın en büyük şartı adalettir. Yani insanların en evrensel bir arada yaşana organizasyonu devlettir. En ideal yönetme şartı adaletle yönetmek ya da yönetilmektir. O yüzden devletin dini adalettir. Adalet şart inanmak imani bir tercihtir. Ama ailene, anne-babana-akrabana-milletine mecbursun. Allah bizleri onların bir parçası olarak yaratmıştır. Bu çok doğal fıtri bir süreçtir. Bu sürece diğer insani ve içtimai davranışlar sonradan ilave olur.

İNSAN IRKI, TÜRK MİLLETİ İLE HUZUR BULDU
Ahmet Yesevi çok doğru söylemiş: “Asabiyet, millet mecburiyet; din tercihtir." Bu görüş, Anadolu’nun, Balkanlar’ın İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde hala manevi mirasını tükettiğimiz Alperenlerle hayat süren ölümsüz efsane model kahramandır. Milliyeti, milleti, asabiyeti yok kabul eden inkarcı anlayış, din anlayışımıza sokulan bidattır. Türk olmayabilirsin bunu saklamak için alçakça Türk'e vurma ve onu silme. Biz insana insan olduğu için değer veren, yaratılanı yaratandan ötürü seven; insanlığın donuklaşan tekamülde emsalsiz huzur mutluluk modeli Türk milletiyiz. Her insan ırkı. İnancı ne olursa olsun Türk milleti ile huzur bulmuştur. O yüzden dünya Türk milletinin yeniden doğuşuna hasrettir. Eğrisi ile doğrusuyla Türk tarihi bir bütündür. Bugünkü kafa ile düne dair yargıda bulunmak suçlayıcı hüküm vermek tarih yapmaktır. Tarih mazide yapılır yazılır ve Tarihçiler objektif aktarır. Elbette insanın olduğu yerde hata vardır ama Türkler mazisi savunulacak Ender bir millettir. Göktürk Selçuklu Osmanlı aklının tekamül etmiş hali Demokrasi, Akıl, bilim, hukuk ve Türk rönesansının ürünü Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk’ü anlamak onun bıraktığı yerden Türk rönesansını yeniden başlatmak demektir. TC ile Osmanlı üzerinden kavga kışkırtması emperyalist küresel çetelerin suni etnik fitnesinin yanında zihinleri işgal algı. operasyonudur. Oyunu bozacağız.

Sabri ŞENEL / 29.05.2021 - Çekmeköy/İSTANBUL