Meksika’da Theotihuacan kalıntılarında Palenk Tapınağının duvarına kazınmış bir yazıda şöyle diyor: 6 Kaan yılı Zak ayı 2. Maluk günü başlayan yer sarsıntısı 13 Şuen’e kadar sürdü.
Mu iki kere kalktıktan  sonra denizin dibini boyladı. 64 milyon insan öldü.
Büyük Okyanus’un ortasında Asya ile Amerika arasında bir anakara varmış. Avustralya’nın iki katı büyüklüğünde olduğu sanılıyor.
İddialara göre yaklaşık 12-14 bin yıl önce battığı, 70. 000 yıl öncesinde büyük bir uygarlığın yaşadığı ileri sürülüyor.
Bu konuda ilk iddialar İngiliz James Churcward tarafından ortaya atılıyor. Churchward ömrünün elli yılını bu konuya adamış ve 5 kitap yazmıştır bu konuda.
Churhward 1868 yılında Hindistan’da bir rahiple tanışır. 
Rahip onu bir mağaraya götürür. 
Orada bazı tabletleri gösterir. 
Churcward Hindistan’da öğrendiği, Maya Naga dilini kullanarak tabletleri okur. Tabletlerde “ Ülkemiz Mu battı. Buraya geldik.” denilmektedir, bu olaydan ötürü yaşananlar anlatılmaktadır.
Bu tabletlerin benzeri ve aynı dille yazılmış olanları Meksika’da Mayaların yaşadığı bölgede bulunmuştur. 
Gerek Hindistan’da gerek Meksika’da bulunan tabletler üzerinde bilimsel testler yapılmış ve 12-14 bin yıl önce yazıldıkları bulgusu elde edilmiştir.
Atatürk tarihimizle ilgili araştırmalar yaptırırken bu konuya ilgi duymuş. Hatta Churcward’ı Ankara’ya çağırmıştır. Churchward’ın kitaplarını Türkçeye çevirtmiştir.
Ayrıca Tahsin Bey’i Meksika’ya büyükelçi olarak göndermiştir. Tahsin Mayatepek’in bu konuda araştırmalar yapmasını istemiştir.
Tahsin Bey Meksika’da geniş araştırmalar yapmıştır. Sonuçları üç kitap halinde Atatürk’e sunmuştur. Bu kitaplardan ikisi günümüzde Anıtkabir kitaplığındadır. Birisi kaybolmuştur.
Churcward’a göre 70.000 yıl önce Orta Asya’dan Atlas Okyanusuna kadar uzanan bölgede Uygur İmparatorluğu vardı. Güçlü yer sarsıntıları ve seller nedeniyle bu uygarlık batmış. Uygurlardan günümüze Keltler, Basklar ve İskitler kalmıştır.
Tahsin Bey’in araştırmalarına göre Maya, İnka, Aztek toplumlarının bir çok gelenek ve görenekleri, kullandıkları araçlar Türklerin kullandıklarına çok benzemektedir.
Mayaların İspanyollar’a karşı direnişine önderlik eden kralın adı  Tekün Oman’dır. Yani bizdeki söylenilişine göre Tekin Uman..
Tekin eski Türk devletlerinde genç şehzade anlamında kullanılmakta idi. Son Maya Kralının adının da Ata Hualp olması daha ilginçtir. Hu gök demektir. Yani Gökalp anlamına gelir.
Ayrıca Maya dilinde Türkçe ile çok benzeşen yüzden fazla sözcük vardır. 
Ahau: Ağa, Çol: Çolak, Kişe: Kişi
Tepek: Tepe, Kin: Gün, Kiniş: Güneş, Çetün: Çetin, Çekel: Çakıl,
Yaşıl: Yeşil, Koça : Koca, yaşlı, 
Toz: Toz, Tup: Dip , Yaş:Yaş
Kaşnak: Kuşak, İçil: İçinde, Kutz: Kuş,Ça: Çam, Kul: Kul, Baat: Balta
Naa : Ana
Gördüğünüz gibi Mayalarla Türklerin akraba olması çok güçlü bir olasılıktır.
Churchward’a göre Mu battıktan sonra Mikronezya, Melanezya ve Polinezya, Yeni Zelanda gibi adalar oluşmuştur. Buralara sığınarak kurtulan binlerce insan 
iki koldan göç etmişlerdir. Bir kol Asya’ya bir kol Amerika’ya göçetmişlerdir. Asyada Uygurlar, 
Amerika’da Mayalar güçlü iki uygarlık kurmuşlardır. Dolayısıyla Türklerin anayurdu Mu olabilir, bu olasılığı destekleyen bir çok bulgu var.
Bilimsel araştırmalara göre Okyanus dibinde silisyum ve aliminyumdan oluşan sial tabakasına rastlanmamıştır. Anakaraların yüzeyinde sial katmanı olması gereklidir. O nedenle Mu’nun efsaneden başka bir şey olmadığı ileri sürülüyor.
Oysa bir çok bulgular Mu’nun varlığını ortaya koyuyor sanki.