DEVLET EBED MÜDDET’İN ANLAMI

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:33

Türk toplulukları tarih boyunca ister göçebe ister yerleşik olsun her zaman bir arada olma gayesi içinde olmuştur. Bu ideal onların her zaman devlet olma bilincine sahip olmalarını sağlamıştır.

DEVLET EBED MÜDDET'İN ANLAMI
Türk toplulukları tarih boyunca ister göçebe ister yerleşik olsun her zaman bir arada olma gayesi içinde olmuştur.
Bu ideal onların her zaman devlet olma bilincine sahip olmalarını sağlamıştır.
Bu devlet olma bilinci Türkleri diğer medeniyetler karşısında daha güçlü şekilde tek yumruk olmasını sağlamıştır.
İşte tam da bu gücü ifade eden “Devlet ebed Müddet” sözü özetle bu şuuru anlatır.
Türkler bir olmak anlamına gelen Devletin sonsuza kadar sürmesini dilemişler ve tarih boyunca kurulan her Türk devleti kendinden öncekinin devamı olarak görmüştür kendisini.

TÜRK-DEVLETLERİ

Bu konuda ünlü Türk düşünür ve yazar, H. Nihal Atsız’ın şu sözleri paylaşılmaya değerdir:

"Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti’nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır, İlhanlı Devleti Anadolu’daki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadolu’daki Selçuklu Devleti ile Batı Türkistan ve İran’daki Harzemşahlar Devleti Büyük Selçuklu Devleti’nin devamıdır. Büyük Selçuklu Devleti; Karahanlıların, Karahanlılar Uygurların, Uygurlar Gök Türklerin, Gök Türkler Aparlar, Aparların Siyenpilerin, Siyenpiler Kunların devamıdır. Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz."

   Eftal Tosun
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x