DÜNYA TARİH TEZİ ÇÖKTÜ TÜRKLERİN 10.000 YILDIR ANADOLU'DA!

27 Ağustos 2019 Salı 21:48

Erich Feigl-"Bu topraklar sadece size ait. Siz Anadolu’ya Malazgirt zaferiyle yerleşmediniz. Çatalhöyük’teki arkeolojik bulgular, sizin 10.000 yıldan daha uzun süredir burada bulunduğunuzu kanıtlamaktadır."

DÜNYA TARİH TEZİ ÇÖKTÜ TÜRKLERİN 10.000 YILDIR ANADOLU'DA!
 Erich Feigl-"Bu topraklar sadece size ait. Siz Anadolu’ya Malazgirt zaferiyle yerleşmediniz. Çatalhöyük’teki arkeolojik bulgular, sizin 10.000 yıldan daha uzun süredir burada bulunduğunuzu kanıtlamaktadır."

 (Nisan 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi Konferans Salonu- Prof. Dr. Erich Feigl- Avusturya Devlet Onur Nişanı Sahibi).

Bizim resmi tarihimizin büyük bir kısmı bize dayatılan, tahrif (bilerek bozma-değiştirme) edilmiş tarihtir. Resmi tarihimiz bize Türklerin Anadolu’ya ilk gelişlerinin 1071 Malazgirt Savaşıyla olduğunu söyler
Halbuki 1071 yılı, Müslüman!!Türklerin Anadolu’ya ilk gelişlerinin tarihidir.
Türkler milattan önce 13 bin yılında Anadolu’ya gelip Anadolu’nun dip kültürünü oluşturdular.
Ön Türkler Anadolu’ya göçebe olarak değil, göçmen olarak geldiler.
Şölgen Mağarasında, Rus ve Fransız araştırmacılar tarafından bulunan yazıtlarda, MÖ 14000 yılında, Türklerin Tanrı'nın birliğine inandıkları ve yazıyı buldukları yazmaktadır.
Kırgızistan Saymalıtaş Vadisinde bulunan eserlerde, Türklerin tekerleği icat ettikleri, tekerlekli sabanla tarla sürdükleri, geyik-at-köpek gibi hayvanları ehlileştirdikleri kanıtlanmıştır.
Çoğumuz, Profesör Dr. Afif Erzen tarafından 1967 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı “Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezini” ve yaptığı çalışmaları bilmeyiz!
Üniversite mezunu gençlerimizin çoğu Prof. Dr. Erich Feigl- Prof. Dr. Justin McCarty- Tarihçi Andrew Mango- Tarihçi Normon Stone- Tarihçi Stanford Shaw- Kâzım Mirşan- Servet Somuncuoğlu- Prof. Dr. Semavi Eyice- Ord. Prof. Ali Tanoğlu-Necdet Sümer-Haluk Tarcan gibi isimleri ve çalışmalarını bilmez.
Ama tamamına yakını Hırant Dink’i, Cübbeli Hoca’yı bilirler! Ne tuhaf değil mi?
Yukarıda bir kısmını yazdığım, çoğu rahmete kavuşmuş bilim insanlarımız Ön Türkler konusunda mevcut tarihi alt-üst edecek buluşlara imza attılar.
Ön Türkler, Anadolu’ya ilk kez MÖ 13.000 yılında geldiler.
İstanbul Üniversitesi Senatosunun “Şeref Doktoru”, Türk Tarih Kurumunun “Onur Üyesi” payesi ile ödüllendirilen Prof. Dr. Afif Erzen, yıllar süren araştırmalarını Türk Tarih Kurumunun 1984 yılında yayımladığı “Anadolu ve Urartular” kitabında bu gerçeği bilimsel olarak ispat etmiştir.
Kâzım Mirşan’ın incelediği, Doğu Anadolu’da mevcut yazı öğelerini içeren kaya resimleri ve kaya yazıtları, rahmetli Servet Somuncuoğlu’nun Orta Asya’dan Anadolu’ya yıllar süren araştırma boyunca belirlediği on binlerce kaya yazıtları, resimleri ve damgalar, Ön Türklerin Anadolu’ya MÖ 13.000 yıllarında geldiklerini tartışılmaz bir şekilde kanıtlamışlardır.
Göbeklitepe’nin tarihinin çözülmesi bize bu konuda çok şeyler anlatmaktadır.
Göbeklitepe MÖ 12.000 yılında kurulmuştur. Göbeklitepe dikilitaşlarının üzerine resmedilmiş çok sayıdaki hayvan figürlerinin damgaların, Türk Dikilitaşlarındaki hayvan figürleriyle, insan figürleriyle, damgalarıyla birebir aynı olması Ön Türklerin Anadolu’ya geliş tarihini doğrulamaktadır…
Bu gerçekler, dünya tarihini alt-üst edecek, asırlardır çarpıtılan tarihi yerli yerine oturtacak bir gelişme olacaktır. Dikkat edilirse, dünya basını ve tarihçiler mümkün olduğu kadar sessiz kalmayı tercih ettiler.
Bir an için MÖ 13000 yılına ait bulgular Ermenileri, Yunanları işaret etmiş olsaydı, tüm dünyada koparılacak yaygarayı ve bu olayın nasıl Türk düşmanlığına dönüştürüleceğini takdirlerinize bırakıyorum.
Ön Türkler M.Ö 13000 yılında Anadolu’ya geldiler. Peki Hıristiyanlar ne zaman geldiler?
“Ben Kilikya’dan Tarsuslu bir Yahudi, ehemmiyetsiz olmayan bir şehrin ahalisindenim. St. Paul, Resullerin İşleri, ACTS 21:39”
Hıristiyan misyonerlerinin en önemlilerinden Aziz Paul Tarsus’ta doğmuş, Kudüs’e gitmiş Hıristiyan olmuş ve Kudüs’te yapılan baskılarla yok olma tehlikesi geçiren Hıristiyanlığın ilk kilise toplulukları halinde ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı bir köprü haline geldiği hoşgörü diyarı Anadolu’ya MS 46 yılında gelmiştir. Yani Türklerden yaklaşık olarak 13.000 yıl sonra! 
Bu gerçek, Prof. Feigl’ı doğrulamaktadır.
1933 yılı Eylül ayında Hitler zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin Kurucu Akademisyenleri arasında yer alan ve 1953 yılına kadar bilim insanı yetiştiren Prof. Dr. Fritz Neumark’ın şu sözünün altını çizip, defalarca okumamız gerekmez mi?
“Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz! Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir…”
Büyük Atatürk, 1930 yılında Türk Tarih Kurumunun Alacahöyük’te yaptığı kazılar sonucunda bulunan Türk Tarihiyle ilgili bilgiler karşısında, kendi el yazısıyla şunları yazmıştır;
“Bu memleket dünyanın beklediği, asla unutamadığı bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne 7 bin yıllık bir Türk beşiğidir. Beşiği rüzgârlar salladı. Beşikteki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın yıldırımlarından, şimşeklerinden, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası olarak tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek oldu, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. 
Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir…”
Değerli Okurlar, sevgili gençler;
Tüm bunları artık tarihin derinliklerinde kalması gereken şövenist bir yaklaşımla, kafatası milliyetçiliği anlayışıyla elbette ki yazmadım. Fakat bizim de kendi tarihimizi doğru bilmemiz, emperyalist devletlerin çıkarları uğruna çarpıttıkları alçakça bir oyunu bozmamız gerekmez mi?
Olduğumuz gibi değil de onların istediği gibi olmaya, bu aşağılanmaya ne kadar tahammül edeceğiz?
Bu ülkenin ekmeğini yiyen bilim insanlarının, atalarımıza bu kadar bir hizmeti yapmaları için ellerini tutan mı var? O zaman, tek başına tüm ömrünü Asya’dan Anadolu’ya, buradan da Avrupa’nın içlerine kadar tüm mağaraları, kaya resimlerini, yazıtları inceleyip bizlere eşsiz tarihi bulgular armağan eden
rahmetli Servet Somuncuoğlu’nun, Etrüskçeyi Ön Türk yazı dili ile okuyabilen Kâzım Mirşan’ın yüzlerine nasıl bakacağız?
Hem gerçekler niçin gizli bırakılıp 200-300 yıllık tarihleriyle dünyaya hükmeden modern eşkıyaların istedikleri olsun ki? 
Gerçek ne ise o meydana çıksın. Tarih de yeniden ve doğru olarak yazılsın!
Erdoğan’ın ve şimdiki TBMM Başkanının bu olaylarla uzaktan yakından ilgileri, bilgileri olmadığını hepimiz biliyoruz. “Türk Milleti” demekten utananlar, “Bana Türk demeyin utanırım, ben Arapım” diyen sefilleri baştacı edenler mi Türk Tarihine sahip çıkacak?
Görev sizlerindir sevgili gençler! Siz isterseniz başarırsınız! 
Hiç unutmayın; Anadolu, özbeöz Türk vatanıdır!
Sağlık ve başarı dileklerimle 18 Ağustos 2017

Rifat Serdaroğlu
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Faruk Mehmet Alper 10 ay önce yorumlandı

Anadolu tarihte türktu hep Türk kalacaktır. Ne yazıktır ki eşi Arap olan bir cumhurbaşkanına sahibiz.O da ayağı yere başlayan bir ümmet tutturdu gidiyor.

7 Kişi beğendi.