NEDİR BU ÜÇLER, YEDİLER, KIRKLAR’IN TÜRKLERDEKİ KUTSALLIĞI?

22 Ekim 2021 Cuma 15:45

Evet! Türk ananesinde üçler kutlu bir rakamdır. Bir Türk ihtiyarı, bir Türk kadını, bir de Türk delikanlısı birleşince üçler doğar. Bu üçlerin doğuşu istiklalin ilk temel taşıdır. Üçler, yedi olursa silahlanır, dağa çıkarlar. Yediler dağda kırklar olursa, düşmanla savaşa başlarlar.

NEDİR BU ÜÇLER, YEDİLER, KIRKLAR'IN TÜRKLERDEKİ KUTSALLIĞI?

"Evet! Türk ananesinde üçler kutlu bir rakamdır.
Bir Türk ihtiyarı, bir Türk kadını, bir de Türk delikanlısı birleşince üçler doğar. Bu üçlerin doğuşu istiklalin ilk temel taşıdır.
Üçler, yedi olursa silahlanır, dağa çıkarlar. Yediler dağda kırklar olursa, düşmanla savaşa başlarlar.
Üçlere yedilere kırklara bütün bir millet karışır.
Halk bütün inancıyla bu davaya karıştığı gün. Halkın dilediği olur.. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir.!"
Enver Behnan Şapolyo-Yayla Gülü
Nedir bu Üçler,Yediler,Kırklar’ın Türklerdeki kutsallığı ?
Prof.Dr.Sadettin Gömeç’ten dinleyelim;
"Ölen kişinin 3'ü, 7'si, 40'ı beklenir. Şamanizm'de alem üç bölümden meydana gelir.
Karluk Türkleri üç aşiretten meydana gelir.
Oğuz Han üç gün annesinin sütünü emmemiş, annesi üç gece gördüğü rüya sonunda kendisine söylenen şekilde hareket etmiştir.Oğuz'un oğullarından biri bayrağında altın bir yay üzerine üç gümüş ok kullanmıştır.
Göç destanının bir rivayetine göre Boğu Han'a Tanrı tarafından verilmiş üç karga bulunmaktadır.
Düğün merasimi üç aşamadır. Kırgızların ayrılmaz yiğitleri üç tanedir.
Altay Türkleri'nde ayın tutulması''yedi başlı dev yüzündendir''. Kırgız Türklerinde Kutup Yıldızı'nda bulunan Büyük Ayı'ya Yedi Bekçi denir. Altay Türklerinde şamanların omuzlarında dokuz ok ve yay sembolü bulunur.
Oğuz kırk günde yürür. Manas destanında 127 yerde kırk sayısı vardır.
Günümüze ulaşan kırklara karışmak deyiminin Kür Şad ihtilalinde öldürülen 40 yiğitten geldiği düşünülür.
Anadolu'da Türk ilkelerine sahip Bektaş-i Veli dergahında Kırklar Meclisi vardır. Üçler yediler kırklar hürmetine sözü de bu şekilde türemiştir .
(Türk Mitolojisi)
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x