Türklerin Gizli Anayasası

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:35

Orhun abidelerinden çıkarımlar...

Türklerin Gizli Anayasası
 

Türklerin Gizli Anayasası : TÖRE ORHUN ABİDELERİNDE VE KUTADGU BİLİG’DE GENİŞ ŞEKİLDE İZAH EDİLEN TÜRK TÖRESİ ŞU DÖRT ANA OLGUYA DAYANIR:

1-Könilik (Adalet)
2-Tüzlük ( Eşitlik )
3-Uzluk (İyilik-faydalılık )
 4-Kişilik ( İnsanlık ve hoşgörü).


1- Töre’si Türk’ün binlerce yıllık bilgeliğinin yansımasıdır. Yirminci yüzyılda sosyalizm ve komünizm iflas etmiş, 21.yüzyılda ise kapitalist sistem küreselleşme adı altında dünyanın bir çok coğrafyasını işgal ederek sömürmeye devam etmektedir.

2-Ancak bu sömürü düzeni dahi yıkılıyor bir süre sonra ayakta duramıyor. Türk Milleti için “Türk Töresi” bir kurtuluş reçetesidir. Türk töresi Türklere özgü, binlerce yıldır Türklerce gerçekleştirilmiş, Türk’ün toplumsal ve siyasi görüşünü yansıtan bir olgudur.

 3-Atatürk’ün “muasır medeniyet” düzeyine ulaşma çabalarını “Batılılaşma Taklitçiliği” olarak anlayanlar yanılıyorlar. Atatürk Cumhuriyetimizi “Türk Kültür Kimliği” üzerine inşa etmeye çalışmıştır. Atatürk Farabi’den bin yıl sonra Türkiye’ye “akılcılığı” getiren yüce Bir liderdi.

4-Orhun Abidelerinde ve Kutadgu Bilig’de geniş bir şekilde izah edilen Türk Töresi şu dört ana olguya dayanmaktadır: Könilik (Adalet) Tüzlük ( Eşitlik ) Uzluk (İyilik-faydalılık ) Kişilik ( İnsanlık ve hoşgörü). Türk Töre’si Türk’ün binlerce yıllık bilgeliğinin yansımasıdır.

5-Ancak Batılı ve Türk Milleti’nin gaflet, delalet içinde bulunan bazı bireyleri Türk Töre’sinin ileri derecede medeni dünya bakışını anlayabilecek medeni düzeye gelememiştir. Özellikle önce bizler kendi değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi bilmeliyiz. "Tengri Biz Menen.."

 

Yorum Gönder

@name x