İleti (mesaj) taşıyan kuş demektir. Ayağına bağlanılan kağıtları alıştırıldığı yere, oradaki kişiye götürürler. Türkçenin ''ulamak'' eyleminden oluşmuştur. (ulaçın >ılaçın) bu sözcüğün başındaki u/ı sesleri zaman içinde düşerek söylemde ''laçin'' halini almıştır. 

Türkçenin olağanüstü düzeninde nasıl ki organ adları yapan ekler vardır. (Bacak, yanak, dudak, şakak, burun, alın, karın, boyun, göz, diz, yüz >k-n-z sesleri) Benzer biçimde kuş adları yapan özel yapım ekleri de bulunmaktadır. 

''Güvercin, bıldırcın, çamurcun, kamışçın'' bunun gibi kimi kuşların özelliklerini niteleyen yapım eki (>+cın/cin) ile oluşmuş bir addır. ''ulaçın-laçin'' 

Divan-i Lugati't-Türk'de bir tür ''şahin'' olarak yazılsa da gerçekte; bir yerden bir başka yere ileti taşıyan kuş demektir. (ulaçın/laçin) 

''Laçin'' adı ile bilinen bölge, yer adları da bulunmaktadır.