Demokrat Eğitimciler Sendikası(DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, memurlara İLO ve AB standartlarında siyaset hakkı verilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun tarihi bir adım atarak Yeni Anayasa’da 'Memura Siyaset hakkı' verilmesi konusunu ittifakla kabul etmiş olmasını memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyleyen Avcı, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışması, memurlara görevlerinden istifa etmeden siyaset yapabilme hakkı tanıyor. Bu elbette ki önemli bir adımdır. Fakat biz en az kamu işçilerine tanındığı kadar, kamu görevlilerine de siyasete katılma, siyasi partilere üye olma ve aktif görev alma hakkı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcı ve gelişmiş Türk siyaseti için memurlara siyaset hakkının verilmesinin elzem olduğunu söyleyen Avcı, "Bütün gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve İLO normları bu istikamettedir. Türkiye memurlara bu hakkı tanımada çok geç kaldı. Yeni Anayasayla birlikte memurlara da AB standartlarında siyaset hakkı verilmesini istiyoruz." dedi. AB ve OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoğunda öğretmenlere, doktorlara, mühendislere, kamu çalışanlarına aktif siyaset hakkı tanındığını, Türkiye’de ise memurların seçimden seçime sandığa gitmek şeklinde pasif ve reaktif bir konuma sahip olduklarını söyleyen Avcı, "Türkiye’de sendikacılık bu nedenle gelişemiyor ve ideolojik olmaktan kurtulamıyor. Kimi gruplar sendika görüntüsü altında siyaset yapmaya devam ediyor. Aksi halde memur sendikacılığı siyasetin gölgesinden kurtulamayacaktır. Sendikaların siyaset yerine asli görevleriyle ilgilenmesi için memurlara biran önce siyaset hakkının verilmesi gerekir." diye konuştu.

Avcı şunları söyledi: "DES olarak çalışma hayatının standartlarını yükselterek Türkiye’nin demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olmasını istiyoruz. Fikir ve kavram anarşisinin hüküm sürdüğü siyaset kurumunda, fertler arasında fikir ve gaye birliğinin olması için ve yine fırsat eşitliği ve özgürlük için memurlara siyaset hakkının verilmesini talep ediyoruz."