MHP VE TÜRK MİLLETİNE VURULAN MEDYA ZİNCİRLERİ KIRILMALIDIR

MHP VE TÜRK MİLLETİNE VURULAN MEDYA ZİNCİRLERİ KIRILMALIDIR

Efendi Efe

21 Nisan 2013, 16:22
Türk milleti dünyada emsali görülmemiş bir bilgi kirliliği ile, geleceğe ait gerçekler kendisinden ısrarla gizlenmektedir.Bu ülkede medya mensubu olmak, siyasetçi olmak hiç kimseye millet karşısında imtiyaz ve dayatma hakkı tanımaz.
Bu aşağılık çarpıtma, kamunun objektif haber alma hakkını gasp eden ilişikler deşifre edilmelidir. Kirli siyasetçi, iş adamı ve medya şeytan üçgeni ile Türk milletinin geleceği maalesef zincirlenmiştir. İnsanları akil adamlar ile İkna seanslarına tabi tutmak korkular üreterek ya taraf ya da bertaraf tavrı son derece antidemokratik çağdışı insanlık dışıdır.
Bu milletin kültürel değerlerine siyasi geleneklerine ters, faşist, zorba, dikta ve totaliter anlayış kokan bir yönetim ve medya anlayışıdır.Siz kan dökeni barışçı, ülkücüyü katil olarak takdim edecek aşağılık insanlık dışı bir tutumu, bu millete izah edecek hiçbir makul haklı gerekçeniz olamaz.
Siz bölgeyi kendi istek, küresel irtibat ve dayatmalarla dizayn etmeyi bu millete son seçenek olarak takdim edemezsiniz. Bu insan onuruna, yaratılışına aykırı, en büyük darbedir. Bu Türk milletine yapılan en büyük karartma, çarpıtma ve saygısızlıktır. Türk milletinden neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? 
MHP ülkenin her tarafında meşru yasal siyasi faaliyetler yapıyor.Aklınızca bunu kendi TV ve gazetelerinizden vermemeye, gizlemeye, saklamaya, etkisizleştirmeye çalışıyorsunuz.Medyanın görevi kamu adına ilgili herkesi bilgilendirmektir.
Yorum, takdir ve karar Türk milletine aittir. Kendi aklınızı bu millete tek akıl son akıl olarak dayatmak son derece ilkel ve insanlık dışıdır.İthal ve sokma akıllarla emanetçi vasıflarla olsa olsa yeni mankurtlar olursunuz.
Bu millet bir arada gül gibi geçiniyor. Bu millete musallat edilen terör belası karşısında dik durup her türlü mücadeleyi vereceğiniz yerde örgütün ve küresel çetenin senaryo ve rüyalarının hayal ve hezeyan aktörü olmak kimseye hiçbir şey kazandırmaz.
Yarın o ülkeler kullandıkları siyasetçi, iş adamı, bürokrat ve gazeteci kim varsa onları arşivleri açar ifşa ederse torunlarınız kabirleriniz üstüne gelerek size ne diyecektir? İşte bunu artık yüce Yaradan bilir. Bölgenin yeniden şekillenmesi hayalleri yeni siyasi ve idari yapı hayalleri iş adamlarını farklı ütopik(!) arayışlara itebilir.
İş adamı yarın mal, hizmet satacak; onun peşindedir. Millet de kendi geleceği peşindedir. İş adamının önceliği kendine en yüksek karın yanına milletinin geleceğini koymak olmalıdır.Bu, medya mensubu olmak dahil her iş için geçerlidir.
Türk milleti bütün olanları doğru dürüst, eşit ve adil olarak bilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Vehameti fark edip kararı verdiği , sinsi engellemeleri fark ettiği an bozkurtça diklenecektir Güzel İzmir’de dün bu yapılmıştır.Bunu gizlemek, mızrağı çuvala saklamak artık mümkün olmayacaktır.Güneşin doğuşuna mani olunamadığı gibi, gerçekleri gizlemeye de hiç kimsenin vasfı imkanı konumu avantajları ne olursa olsun mümkün olmayacaktır.
MHP milyonları alanlara dolduruyor, yanan yüreklere su serpiyor, bu TRT dahil bir çok kanalda yazılı basında geçiştiriliyor. Bizler Türk milliyetçileri olarak bu mücadelelerin içinden geliyoruz.Bugünkü iktidar sahiplerinin elde ettikleri iktidar konumlarını sadece bu milletin iradesi ile elde etmeyi en büyük onur sayarız.
Başka kapılarda gizli kapaklı mahfillerde milleti kamu imkanları ile tehdit ve şantajlarla kandırarak iktidar olmayı haram sayarız. Milletin gerçekleri öğrenmesinden niçin bu kadar korkuyorsunuz? Niçin her tarafa korkular üreterek var olmaya çalışıyorsunuz?
Özgür hür insan iradesi en kutsal davranıştır. Bu ülkede darbecilerin, cunta rejimlerinin Müslüman Türk insanına reva gördüğü zulmü bir başka türlü baskılarla dini referanslarla sürdürmek mübarek dinimizin ruhuyla, manasıyla ne derece bağdaşır? Millete vurduğunuz medya zincirlerini kırınız. Bu milletin gerçeklerin öğrenmesinden korkmayınız ve bu milletin ortak akıl olan özgür iradesine güveniniz.
Bu baskılar, aşağılamalar, kara günler, yeni kutlu doğumlara, kardeşliğe, sonsuza kadar birlikte var olmaya yönelik  yeniden doğum sancılarıdır. Bu kara günler de geçer, herkes yaptığından utanır. Bu millet kanlı ölüm şebekesini barış(!) adı altında ülkenin hakim aktörü olarak asla kabul etmeyecektir. Kürt kardeşimi bu kanlı ölüm şebekesini muhatap ve temsilcisi yapmanın utancından siyaset kurumu da medyada asla kurtulamayacaktır.
Bu abluka, karartma, kesinlikle milletin vicdanından, kaya gibi tunç siper ettiği göğsünden dönecektir. Bu günler elbet tarih olacak, yediden yetmişe Türk milleti sonsuza kadar tek devlet, tek millet, tek bayrak var olacaktır. 
Dünyada en fazla zincirlenen millet Türk milletidir. Komünizm döneminin baskı, tehdit, soykırım dolu  kanlı yıllarını bu millet acılarla tarihte bırakmıştır. Bu gün daha farklı baskı ,psikolojik harekat,medya ve siyaset küresel ihanet kefenlerini yırtacak , zincirleri de kıracaktır.
Aslında MHP nin şahsında zincirlenmek istenen insiyatif ve kararı etkilenmek istenen Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, İslam’ın bayraktarı, sancaktarı necip Türk milletidir. Bu milletin adını, devlet ismini silmek,bölmek ve etkisizleştirmek beyhudedir, boş uğraştır. Bu milleti lütfen üzmeyiniz, insanlık Türk milletini bekliyor.

Yorum Gönder

@name x